دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیاتهای مستقیم pdf

قانون مالیاتهای مستقیم pdf

باب اول : اشخاص مشمول مالیات

قانون مالیاتهای مستقیم doc

قانون مالیاتهای مستقیم doc

ماده 1 : اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند :

1- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم .

2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .

بخشنامه حمایت از مدیران

بخشنامه حمایت از مدیران

بخشنامه به وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی،

موسسات عمومی غیردولتی و استانداریهای سراسر کشور

شیوه نامه استفاده از خدمات حقوقی

شیوه نامه استفاده از خدمات حقوقی

بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی

جدول مناطق کمتر توسعه یافته (حمایتی)

جدول مناطق کمتر توسعه یافته (حمایتی)

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنایع و معادن - وزارت کشور

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

آئین نامه بازنشستگی پیش از موعد( 1386)

آئین نامه بازنشستگی پیش از موعد( 1386)

استانداری

معاون محترم پشتیبانی و توسعه منبع انسانی

سازمان ثبت احوال کشور

مدیر کل محترم امور اداری

شهرداری تهران

مدیر کل محترم منابع انسانی

سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

مدیر کل محترم امور اداری و مالی

مشاغل حاکمیتی

مشاغل حاکمیتی

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

بیمه خدمات درمانی سال 91

بیمه خدمات درمانی سال 91

به: کلیه ادارات استان یزد

موضوع: اعلام نرخ حق سرانه سال 1391

 

بیمه خدمات درمانی سال 88

بیمه خدمات درمانی سال 88

اداره کل بیمه خدمات درمانی استان

موضوع: نرخ حق بیمه تبعی2

قانون اصلاح بازنشستگی جانبازان

قانون اصلاح بازنشستگی جانبازان

قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور - مصوب 1376

بیمه جانبازان

بیمه جانبازان

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر موسوی

معاون محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری

حمایت جامع از معلولان 83

حمایت جامع از معلولان 83

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

تاریخ تصویب:1383/2/16

نقل از روزنامه رسمی شماره : 17264

تاریخ : 1383/3/20

شماره:11671

تارخ:1383/3/17

وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی

 

مصوبه ضریب سنواتی حداقل و حداکثر حقوق و ..... سال 1390

مصوبه ضریب سنواتی حداقل و حداکثر حقوق و ..... سال 1390

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور - معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

مصوبه ضریب سنواتی حداقل و حداکثر حقوق و ..... سال 1391

مصوبه ضریب سنواتی حداقل و حداکثر حقوق و ..... سال 1391

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

مصوبه ضریب سنواتی حداقل و حداکثر حقوق و ..... سال 1392

مصوبه ضریب سنواتی حداقل و حداکثر حقوق و ..... سال 1392

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

« 1 2 3 4 5 ... 6 120 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics