تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

دیدن و حس کردن، وجود داشتن است، زندگی در اندیشه‌ است.
ویلیام شکسپیر

بزرگترین تفاوت انسان و حیوان، فهم و اندیشه نیست، بلکه اراده و اختیار اوست.
ژان ژاک روسو

هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست.
ابن سینا

چیزی که دانش می آراید راستی است.
ابن سینا

« 1 ... 39 40 41 42 43 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics