تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

اصلاحیه مصوبه ضریب 93

اصلاحیه مصوبه ضریب 93

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

مصوبه ضریب سنواتی حداقل و حداکثر حقوق و ..... سال 1393

مصوبه ضریب سنواتی حداقل و حداکثر حقوق و ..... سال 1393

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

دستورالعمل موضوع ماده 7  قانون اصلاح پاره ای از مقررات بازنشستگی

دستورالعمل موضوع ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات بازنشستگی

بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

دستورالعمل قانون اصلاح پاره ای از مقررات بازنشستگی

دستورالعمل قانون اصلاح پاره ای از مقررات بازنشستگی

بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
 

تعدیل در اضافه کار

تعدیل در اضافه کار

مدیر کل محترم دفتر نظارت بر اجرای بودجه

وزارت امور اقتصادی و دارایی

کسور بازنشستگی فوق العاده تعدیل

کسور بازنشستگی فوق العاده تعدیل

کلیه وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها و سایر دستگاههای اجرایی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری

آئین نامه حق التدریس، حق الجلسه، حق التألیف

آئین نامه حق التدریس، حق الجلسه، حق التألیف

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

آئین نامه اضافه کار

آئین نامه اضافه کار

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

تطبیق کارکنانی که بعد از 1/1/88 استخدام می شوند

تطبیق کارکنانی که بعد از 1/1/88 استخدام می شوند

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

آئین نامه دور کاری

آئین نامه دور کاری

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

 

انتقال کارکنان حجم کار معین از تهران

انتقال کارکنان حجم کار معین از تهران

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی و استانداریهای سراسر کشور

هم ترازی تقدیر نامه دریافتی در برگزاری انتخابات

هم ترازی تقدیر نامه دریافتی در برگزاری انتخابات

بخشنامه به تمام دستگاه های اجرایی کشور

نحوه ارتقاء در طبقات و رتبه های جدول حق شغل(تبصره 1 ماده 65)

نحوه ارتقاء در طبقات و رتبه های جدول حق شغل(تبصره 1 ماده 65)

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

آئین نامه تسهیلات به کارکنان متقاضی انتقال از تهران

آئین نامه تسهیلات به کارکنان متقاضی انتقال از تهران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/12/23بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه‌های اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران را به شرح زیر موافقت نمود

معافیت کسور بازنشستگی سهم کارمند بیش از سی سال سابقه

معافیت کسور بازنشستگی سهم کارمند بیش از سی سال سابقه

جناب اقای دکتر رحیمی

معاون محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری

تمشیت امور آموزشی و پژوهشی از طریق مرکز آموزش مدیریت دولتی

تمشیت امور آموزشی و پژوهشی از طریق مرکز آموزش مدیریت دولتی

توسعه و توانمند سازی مدیران دولتی به عنوان راهبران سرمایه های انسانی در دستگاه های اجرایی مبتنی بر اصول و ارزش های اسلامی، دانش پیشرفته و فناوری های جدید ملهم از ویژگی های مصرح در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و قانون مدیریت خدمات کشوریف مستلزم باز طراحی رویکردها، فرایندها، ساختارها و رویه های توسعه متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه های اجتماعی است.

ضوابط و دستورالعمل اعتبار سنجی مراکز و مؤسسات آموزشی

ضوابط و دستورالعمل اعتبار سنجی مراکز و مؤسسات آموزشی

بخشنامه به کلیه استانداری های سراسر کشور

 

با سلام؛

برگزاری آزمون و مسابقات استخدامی( ماده 20 ق م خ ک )

برگزاری آزمون و مسابقات استخدامی( ماده 20 ق م خ ک )

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

« 1 ... 3 4 5 6 ... 7 120 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics