دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی

ضرایب مربوط به رشته مدیریت مالی و همچنین رشته مالی (گرایشهای مهندسی مالی و مدیریت ریسک، بانکداری، حقوق مالی، تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز ،  بیمه ، مستغلات) یکسان و به صورت جدول زیر می باشد.

معرفی رشته مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد

معرفی رشته مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد

هدف از این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص شرکتهای دولتی و خصوصی است. در این دوره دانشجویان با تئوریهای نوین مدیریت مالی و کاربرد آن می باشد.

نام دروس و ضرایب کاردانی به کارشناسی حسابداری

نام دروس و ضرایب کاردانی به کارشناسی حسابداری

در این گرایش ها دانشگاه آزاد اسلامی نیز علاوه بر سایر دانشگاه ها و مؤسسات اموزش عالی دانشجو می پذیرد.

منابع کنکور ارشد مهندسی صنایع-صنایع و مهندسی مالی

منابع کنکور ارشد مهندسی صنایع-صنایع و مهندسی مالی

زبان عمومی و تخصصی: 1) زبان عمومی ارشد زیر ذره بین (جلد1-واژگان) - هادی جهانشاهی، الناز یوسف زاده - انتشارات نگاه دانش  2) زبان عمومی ارشد زیر ذره بین (جلد2-گرامر) - هادی جهانشاهی، الناز یوسف زاده - انتشارات نگاه دانش

منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی

منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی

مدیریت مالی یکی از رشته های امتحانی گروه علوم انسانی است . داوطلبانی که در زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت را به عنوان مجموعه امتحانی خود انتخاب می کنند ، می توانند در یکی از گرایش های رشته مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد به تحصیل بپردازند.

منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 97

منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 97

مجموعه حسابداری در کنکور کارشناسی ارشد شامل گرایش های زیر در هر کد ضریب می باشد .

کد ضریب 1 : رشته حسابداری

کد ضریب 2 : رشته حسابرسی

کد ضریب 3 : رشته حسابداری مدیریت

منابع آزمون دکتری مالی

منابع آزمون دکتری مالی

سازمان سنجش آموزش کشور ، منابع آزمون دکتری را به صورت قطعی بیان نکرده است و فقط به بیان کردن عناوین دروس امتحانی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد پرداخته است. بنابر این نمیتوان به قطعیت گفت که کتاب های زیر جزو منابع اصلی آزمون دکتری مالی هستند.

منابع آزمون دکتری رشته حسابداری 97

منابع آزمون دکتری رشته حسابداری 97

منابع زبان انگلیسی عمومی: کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران, کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان, کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما, کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

استرس و انتظار

استرس و انتظار

چرا در این جهان این همه استرس و اضطراب وجود دارد؟

 

چون افراد انتظارات فراوانی دارند. اگر انتظار داشته باشی، استرس هم خواهی داشت. اما زمانی که بی انتظار باشی، استرس و اضطراب هم نخواهی داشت. استرس عارضه‌ای بیش نیست؛ هر چه بیشتر انتظار داشته باشی بیشتر هم مضطرب خواهی بود.

نیازی به اثبات نیست

نیازی به اثبات نیست

ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻭﻗﺘﻲ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻫﻴﭻ ﺗﻼﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺮﺝ ﻧﻤﻲﺩﻫﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺁﻥ ﻛﺎﺭﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻣﺜﻼً ﻛﺴﻲ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻳﻚ ﺩﺭﺧﺖ ﺯﺭﺩﺁﻟﻮ ﺭﺍ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﻴﻮﻩ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﺭﺩﺁﻟﻮﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﺵ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺩﺭﺧﺖ ﺯﺭﺩﺁﻟﻮﻱ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ .

قانون احکام دائمی برنام ههای توسعه کشور

قانون احکام دائمی برنام ههای توسعه کشور

در این مقاله  ازقانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده پرداخته شده است .

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

در این مقاله  ازقانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایراندر سال 1395 که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده پرداخته شده است .

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲)

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲)

در این مقاله  از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده پرداخته شده است .

 

انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع

انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع

در این مقاله  ازانعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع که به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده پرداخته شده است .

 

دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلف پیمانکاران 92

دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلف پیمانکاران 92

در این مقاله  ازدستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلف پیمانکاران در سال  92 که به امضای آقای محمد باقر نوبخت رسیده پرداخته شده است .

دستورالعمل دامنه قیمتهای مناسب ویرایش سوم

دستورالعمل دامنه قیمتهای مناسب ویرایش سوم

در این مقاله  ازدستورالعمل دامنه قیمتهای مناسب ویرایش سوم که به امضای آقای محمد باقر نوبخت رسیده پرداخته شده است .

دستورالعمل تهیه اقلام ستاره دار بیش از30درصد

دستورالعمل تهیه اقلام ستاره دار بیش از30درصد

در این مقاله  ازدستورالعمل تهیه اقلام ستاره دار بیش از30درصد که به امضای آقای محمد باقر نوبخت رسیده پرداخته شده است .

خلاصه قانون برنامه ششم

خلاصه قانون برنامه ششم

در این مقاله  مواردی از قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران  که به تصویب شورایعالی  رسیده پرداخته شده است .

جداول تشخیص صلاحیت پیمانکاران  درسال 94

جداول تشخیص صلاحیت پیمانکاران درسال 94

در این مقاله  جداول تشخیص صلاحیت پیمانکاران  درسال 94 که به تصویب هیئت وزیران رسیده است پرداخته شده است .

تهیه فهرست خاص

تهیه فهرست خاص

در این مقاله  ازتهیه فهرست خاصکه به امضای آقای محمد باقر نوبخت رسیده است پرداخته شده است .

« 1 ... 3 4 5 6 ... 7 114 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics