نظریه های اقتصاد مالی

موسسه آموزش عالی رجاء با هدف اشاعه و گسترش آموزش و تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای در حوزه دانش اقتصاد و بر اساس نیاز جامعه سال 1374 فعالیت خود را آغاز نمود و پس از دو دهه فعالیت در سال 1392 با اخذ موافقت هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه مورخ  6/ 8 /1392 مجوز انتشار نشریه "نظریه های نوین اقتصادی" را دریافت نمود و براساس نامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به شماره 234619/ 3/ 3 مورخ 6/ 11/ 94 به عنوان "نظریه های اقتصاد مالی"  تغییر نام یافت.

نظریه های اقتصاد مالی

موسسه آموزش عالی رجاء با هدف اشاعه و گسترش آموزش و تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای در حوزه دانش اقتصاد و بر اساس نیاز جامعه سال 1374 فعالیت خود را آغاز نمود و پس از دو دهه فعالیت در سال 1392 با اخذ موافقت هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه مورخ  6/ 8 /1392 مجوز انتشار نشریه "نظریه های نوین اقتصادی" را دریافت نمود و براساس نامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به شماره 234619/ 3/ 3 مورخ 6/ 11/ 94 به عنوان "نظریه های اقتصاد مالی"  تغییر نام یافت.

فصلنامة سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا(س)

بر کسی پوشیده نیست که نظریه های و روش های پژوهش اقتصادی در دهه های اخیر از پیشرفت فوق العاده ای برخوردار بوده و دستاوردهای این علم در فرایند عمل بشدت نیز مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی بوده است. این امر بدیهی است که کشورهایی که در فرایند سیاستگذاری به اصول نظری و عملی علم اقتصاد پای بند بوده و امور اقتصادی را براساس موازین این علم مدیریت نمایند با موفقیت ها و پیشرفتهایی نیز مواجه می شوند. فراهم نمودن بسترهای رشد و تعالی این علم در کشورها و پایبندی به دستاوردهای آن در مراحل تصمیم سازی و اجرای سیاستهای اقتصادی در سطح کلان و خرد میتواند رفاه عمومی را سبب شود.

اقتصاد سیاسی بین المللی

دو فصلنامه «مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل» از پژوهشگران و فرهیختگان گرامی دعوت می‌کند با ارسال مقالات ارزشمند خود مجله را آینه تأملات نظری خود قرار دهند.

مدیریت کسب و کار

فصلنامه‌ی مدیریت کسب و کار، نشریه‌ای است با رویکرد علمی-پژوهشی که هدف اصلی آن توسعه‌ی دانش مدیریت بازرگانی در کشور، شناسایی مسایل مدیریتی سازمان‌های ایران و ارایه‌ی راهکار برای آن می باشد. این نشریه در صدد است با پذیرش مقالات علمی – پژوهشی برخاسته از کارهای تحقیقاتی مشکلات مبتلابه سازمانها و محیط کسب و کار ایران را شناسایی و روش های علمی – کاربردی نوینی را برای حل مشکلات آنها معرفی نماید.

 

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

فصلنامه علمی- پژوهشی « رهیافتی نو در مدیریت آموزشی » دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت به استناد تصویب چهل و هفتمین جلسه ی کمسیون بررسی و تایید مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 23/03/1387 مجوز انتشار دریافت نموده است.

تحقیقات اقتصاد کشاورزی

مجله  علمی- پ‍‍‍ژوهشی « تحقیقات اقتصاد کشاورزی» دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت  طی ابلاغیه شماره ی 87/333829 مورخ 25/09/1387 پنجاه و سومین جلسه ی کمسیون بررسی و تایید مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی مجوز انتشار دریافت نموده  و طبق مجوز شماره ی 378162/87 و رای پنجاه و نهمین کمسیون بررسی و تایید مجله های دانشگاه آزاد اسلامی حائز رتبه ی علمی- پژوهشی گردیده است .

پژوهش های اقتصادی

فصلنامه پژوهش های اقتصادی بنا به درخواست پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس به تاریخ 2/9/87 و به شماره 12086/124 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسید. اولین شماره این فصلنامه در بهار 1380 منتشر شد و در تاریخ 10/3/83 بر اساس نامه شماره 173/2910/3 دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی کشور رتبه علمی پژوهشی گرفت. این فصلنامه در سال 1388 از سوی پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) به عنوان یکی از مجلات موفق مورد تقدیر قرار گرفت.

پردازش و مدیریت اطلاعات

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، دارای پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک ادواری علمی و دارای فرایند هم‌تراز‌خوانی است که اولین شماره آن با نام «نشریه فنی مرکز مدارک علمی» در مهرماه 1351 منتشر گردید و انتشار آن با تغییر نام به «فصلنامه علوم اطلاع‌رسانی» و «فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات» و در زمستان 1390 با تغییر نام به «پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات» ادامه یافت. مالکیت مادی و معنوی این ادواری به پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران تعلق دارد.

معرفت اقتصاد اسلامی

مقاله پس از دریافت مقاله از طریق سامانه نشریات، نخست در بخش اجرایی نشریه اصالت آن مورد بررسی قرار می‌گیرد، سپس در هیئت تحریریه بررسی و ارزیابی اولیه می‌شود. در صورت داشتن شرایط لازم، برای داوران ارسال می‌گردد. پس از وصول دیدگاه‌ها و نظرات دو تن از داوران، نتایج و امتیازات کسب شده در هیئت تحریریه مطرح می‌شود. در صورت کسب امتیاز لازم و کافی و پذیرش آن، در نوبت چاپ قرار می‌گیرد.

مطالعات مدیریت صنعتی

نشریه مطالعات مدیریت صنعتی یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. اد.

مطالعات مدیریت گردشگری

نشریه مطالعات مدیریت گردشگری یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث مدیریت گردشگری  پایه گذاری شده است.

مطالعات مدیریت شهری

فصلنامه  مطالعات مدیریت شهری از تابستان 1388 با هدف فراهم کردن فضایی برای عرضه مقالات علمی و تخصصی رشته مدیریت شهری و سایر رشته های مرتبط منتشر می شود.خط مشی و هدف بنیادین این فصلنامه حمایت از مطالعات محققانه درباره جنبه های مختلف مدیریت شهری می باشد.خوشبختانه استقبال استادان،پژوهشگران ودانشجویان از چاپ مقالات خود دراین مجله سبب افزایش کمی وکیفی مقالات گردیده است ؛به نحوی که گاه برای هر شماره از مجله ، حدود 40 مقاله دریافت می گردد که با داوری وارزیابی دقیق، هفت تا هشت مقاله جهت چاپ انتخاب وآماده نشر می شوند.

مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

نشریه مطالعات اقتصادی کاربری در ایران با تلاش مشترک دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاههای همکار از سال 1391 شروع به فعالیت و اخذ و انتشار دستاوردهای علمی نموده است. مدیریت امور علمی و مقالات نشریه توسط هیات تحریریه که از اساتید بنام گروه‌های اقتصاد با تخصص در زمینه های کاربردی ایران تشکیل شده است، اداره خواهد شد.

 

اقتصاد انرژی ایران

فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی در بهار 1383 شکل گرفت و تا به امروز بهار 1395؛ 48  شماره از این مجله به چاپ رسیده است
این نشریه دارای رتبه علمی پژوهشی از وزارت علوم می باشد.
مطالب این نشریه در سایت معتبر Econlit درج می شود.
همینطور درسایت های داخلی معتبر نیز هماننند ISC- جهاد دانشگاهی- مگ ایران- سایت موسسه مطالعات بین المللی انرژی و...نمایه می گردد.
این نشریه در حال حاضر تنها نشریه تخصصی علمی پژوهشی در زمینه اقتصاد انرژی می باشد.
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر؛ با مدیر داخلی این نشریه, جناب آقای سید جعفر حجازی با شماره 22049627 و 27644208 تماس حاصل فرمایید.

مطالعات اقتصاد اسلامی

به اطلاع مؤلفین مقالات و پژوهشگران محترم می رساند در جلسه کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری مورخ 1392/3/13 و طی نامه شماره 35924/18/3، دوفصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی» دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام) از شماره 7 (پاییز و زمستان 1390) موفق به اخذ اعتبار علمی ـ پژوهشی شده است.

مدیریت نظامی

فصلنامة مدیریت نظامی دانشگاه افسری امام علی(ع) با هدف ارائه تازه‌ترین نظریه‌ها و یافته‌های علمی در حوزه‌های مدیریت و رهبری نظامی، امنیت نظامی، دانش نظامی، تهدیدات نرم و هویت نظامی،پرورش نظامی، منش و رفتار فرماندهی، روانشناسی نظامی،مدیریت امنیت اطلاعات، امنیت ملی، جنگ های نوین ( نرم- سخت- ناهمگون) جغرافیای سیاسی و نظامی، مدیریت دانش و مدیریت آموزش نظامی و همچنین برای داد و ستد و گسترش دیدگاه‌ها و اندیشه‌های نوین، از اندیشمندان، صاحب‌نظران، دانش‌پژوهان، کارشناسان و دانشجویان مقطع دکتری، فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد دعوت می‌کند تا با در نظر گرفتن نکات زیر، دانسته‌ها و یافته‌های خود را در قالب مقاله‌های علمی– پژوهشی برای چاپ و انتشار در فصلنامه دانشگاه به نشانی وب سایت ارسال نمایند.

مدیریت و منابع انسانی

بطور کلی "انسان" مهم‏ترین سرمایه در راه تحقق اهداف سازمان‏هاست. زیرا منابع فیزیکی، مالی، و طبیعی بدون دخالت انسان نقشی ایفاء نخواهند کرد. امروزه، مدیریت منابع انسانی به طور بنیادی با زمان گذشته متفاوت شده است.

فناوری اطلاعات

فصلنامه‌ی مدیریت فناوری اطلاعات، نشریه‌ای است با رویکرد علمی-پژوهشی که با رسالت توسعه‌ی دانش مدیریت در کشور، شناسایی مسایل مدیریتی سازمان‌های ایران و ارایه ی راهکار برای آن، مقاله‌های علمی-پژوهشی در حوزه‌ی مدیریت فناوری اطلاعات را منتشر می‌کند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند.

مدیریت فرهنگ سازمانی

 این نشریه  در سال 1382  با عنوان" فرهنگ مدیریت "اولین شماره آن منتشر گردید ، سپس در سال 1389 با تغییر عنوان به " مدیریت فرهنگ سازمانی " از طرف وزرات علوم ، تحقیقات و فناوری با شماره نامه (72958/11/3/89)حائز درجه علمی پژوهشی گردید.

 

« 1 2 3 4 ... 5 79 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی