دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

کیفیت زندگی تان را احساس شما در هر لحظه تعیین می کند و احساس شما را تفسیر شما از وقایع پیرامونتان تعیین می کند  نه خود وقایع. هرگز برای اینکه تجربه خوشی از دوران کودکی داشته باشید دیر نیست.

 

 کافی است گذشته را مرور کنید و روشی را که برای تفسیر تجربیات خود داشته اید تغییر دهید.


اگر از زندگی لذت ببری حفظ کردن احساس شگفتی کار سختی نیست.
                                                                                                                                           ری برادبری

 

منبع:

کتاب الگوهای من

کتاب قوانین جهانی موفقیت- برایان تریسی
 

 
 
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics