دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

دنیای پیرامون شما تصویری از دنیای درون شماست. تصاویر ذهنی که به آن مشغول هستید افکار، احساسات و رفتار شما را تحت تاثیر قرار می دهد. هر چیزی که به روشنی وبا تمام وجود تجسم کنید نهایتا در زندگی شما به واقعیت می پیوندد.

 

جنگجویان فاتح پیروزی را با خود به میدان می برند و جنگجویان مغلوب در میدان به دنبال پیروزی می گردند.
                                                                                                                                                               سون تسو


هرگز اجازه نده که ترس از شروع یک کار جدید سد راهت شود.
                                                                                                                                                                بیب روت
 

 

کتاب الگوهای من

کتاب قوانین موفقیت جهانی

 
 
سینا ترابیان |   1395/04/03 23:43:19   |
0     0
انسا های ضعیف انتقام می گیرند.
انسان های قوی می بخشند.
انسان های باهوش نادیده می گیرند.
انیشتین
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سینا ترابیان |   1395/04/05 06:07:26   |
0     0
انسان های ضعیف انتقام می گیرند.
انسان های قوی می بخشند.
انسان های باهوش نادیده می گیرند.
انیشتین
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics