دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

کیفیت عشق و طول مدت یک دوستی رابطه مستقیم با عمق تعهد هر دو نفری دارد که می خواهند با یکدیگر رابطه موفقی داشته باشند. نسبت به کسانی که برایشان اهمیت زیادی قایل هستید از صمیم قلب و بی قید و شرط متعهد باشید.

 

گاهی حرفی که با محبت گفته می شود به اندازه یک عمل محبت آمیز ارزشمند است.
                                                                                                                                                 الی ویزل
 

 

منبع:

کتاب قوانین جهانی موفقیت

کتاب الگوهای من- برایان تریسی

 
 
محمد دهقان |   1395/04/03 23:47:35   |
0     0
عاشق شدن آسان است
اما در عشق ماندن استثنایی.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics