دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

اگر سفر شما دشوار است، به ندای قلب خود گوش بسپرید. بکوشید تا آن جا که می توانید، با خود صادق باشید و مطمئن شوید که به راستی راه خود را می پیمایید و بهای رویاهاتان را می پردازید.

 

اگر چنین می کنید و با این حال زندگی تان دشوار است، لحظه ای می رسد که شکایت حق شماست. اما این کار را باید با احترام انجام دهید؛ همچون کودکی که به والدین اش شکایت می برد... اما درخواست توجه و یاری بیش تر را از یاد نمیبرد.

 

خداوند پدر و مادر ماست؛ و والدین برای فرزندان خود همواره بهترین را می خواهند. ممکن است فرایند آموزش با فشار زیادی همراه بوده باشد و درخواست برای یک توقف کوتاه و کمی مهربانی هیچ خرجی ندارد.

 

اما هرگز اغراق نکنید! ایوب در زمان مناسب شکوه کرد، و مایملکش به او بازگردانده شد. العفید بیش از حد شکایت کرد، و خداوند دیگر به سخنانش گوش نداد...

 

پائلو کوئلیو

 
 
افشین نمیرانیان |   1395/04/06 01:18:53   |
2     0
مگر میشود زندگی مرا به هم ریخته آفریده باشد

خدای دانه های انار ...!
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics