دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

این جمله از پابلو پیکاسو است: خدا یک هنرمند است. او زرافه، فیل و مورچه را آفرید. در حقیقت هرگز به دنبال یک استیل نبود. صرفاً هر کاری دلش می خواست، میکرد...

 

استاد می گوید: وقتی راهمان را شروع می کنیم، ترسی ظاهر می شود. احساس می کنیم مجبوریم همه کار را درست انجام دهیم. اما ما فقط یک زندگی داریم.

چه کسی معیارها را اختراع کرده؟ خداوند زرافه، فیل، و مورچه را آفرید. پس ما چرا باید از یک استاندارد پیروی کنیم؟

 

معیار فقط به درد این می خورد که به ما نشان بدهد دیگران واقعیت خود را چگونه تعریف می کنند.

 

گاه الگوهای دیگران را تحسین می کنیم، و گاهی می توانیم از اشتباهات دیگران پرهیز کنیم.

 

اما در مورد خوب زیستن، فقط خودمان می دانیم چطور زندگی مان را خوب سپری کنیم.

 

پائلو کوئلیو

 
 
افشین نمیرانیان |   1395/04/06 00:53:42   |
2     0
به یاد یکی از شیرین سخنان، احمد شاملو افتادم .
من زندگی خودم را میکنم و برایم مهم نیست چگونه قضاوت میشوم
چاقم,لاغرم,قد بلندم,کوتاه قدم,سفیدم,سبزه ام
همه به خودم مربوط است
مهم بودن یا نبودن رو فراموش کن
روزنامه ی روز شنبه زباله ی روز یکشنبه است
زندگی کن به شیوه خودت با قوانین خودت با باورها و ایمان قلبی خودت
مردم دلشان می خواهد موضوعی برای گفتگو داشته باشند
برایشان فرقی نمی کند چگونه هستی
هر جور که باشی حرفی برای گفتن دارند
شاد باش و از زندگی لذت ببر
چه انتظاری از مردم داری ؟؟؟
آنها حتی پشت سر خدا هم حرف می زنند

احمد شاملو
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics