دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

استاد می گوید: از یک سو می دانیم که جست و جوی خدا مهم است. از سوی دیگر، زندگی فاصله ای میان ما و او می آفریند. احساس می کنیم الوهیت، ما را نادیده میگیرد، یا گرفتار مشغولیت های روزمره مان می شویم. 

 

 

این، احساس گناهی در ما پدید می آورد: یا به خاطر خدا زندگی را بیش از حد انکار می کنیم، و یا به خاطر زندگی خدا را بیش از حد انکار می کنیم.

 

این تضاد ظاهری صرفا خیال است؛ خدا زندگی است و زندگی خداست. انسان فقط باید از این موضوع آگاه باشد تا سرنوشت را بهتر بفهمد.

اگر بتوانیم در هماهنگی مقدس پیرامونمان در هر روز نفوذ کنیم، همواره در مسیر درست قرار خواهیم داشت و وظایفمان را به انجام خواهیم رساند.

 

پائلو کوئلیو

 
 
مهران بخشی |   1395/04/06 00:46:19   |
2     0
چند وقت پیش به داستان خیلی جالب برخوردم خواندنش خالی از لطف نیست .
گیله مرد میگفت : دل دادن به گوش دادنه ؛ نمیشه خود رو دلداده کسی دونست، ولی گوش به حرفهاش نداد ، ( البته گوش دادنی که عمل در پی داشته باشه )

روی تکه ای کاغذ عکس یک قلب رو کشید.

پرسید : میتونی بگی این چیه ؟

با تعجب گفتم : این شکل یک قلب و علامت عشقه !

کاغذ رو از وسط تا زد و گفت : عشق از دو گوش تشکیل شده ؛

میدونی یعنی چی ؟ نمیشه ادعای خداپرستی و عشق به خدا داشت ولی یک گوش ات به خدا باشه و گوش دیگرت به غیر خدا ...

کاغذ رو به دستم داد و رفت ...
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics