دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

عقل شما و شورتان سکان و بادبان های روح دریایی شماست. اگر بادبانهایتان آسیب ببینند؛ یا بشکنند؛ اسیر تکان های شدید و امواج دریا خواهید شد. و یا در وسط دریا بی حرکت بر جا خواهید ماند. اگر عقل به تنهایی فرمان براند ؛ نیرویی است باز دارنده؛

 

 

 

و شور اگر در رکاب عقل نباشد؛ شعله ای است که خود را تا سر حد ویرانی می سوزاند.

پس، بگذارید روح؛ عقلتان را تا بلندای شور و سر گشتگی بالا ببرد؛ تا آواز سر دهد.

و بگذارید روحتان شورتان را به یاری عقلتان هدایت کند؛ تا شورتان بتواند با رستاخیز هر روزه اش زنده بماند؛ و مانند ققنوس از میان  خاکستر خویش برخیزد.

جبران خلیل جبران

 
 
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics