دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

مردم تغییر نمی کنند. آنها را همانطور که هستند بپذیرید. سعی نکنید دیگران را عوض کنید یا انتظار داشته باشید تغییر کنند. شکا نتیجه نگرش خودتان را می بینید. کلید داشتن روابط خوب با دیگران پذیرش آنها به همان صورتی است که هستند.

 

هیچ کس نمی تواند به مدت طولانی در مقابل دیگران نقابی به چهره اش بزند و چهره واقعی اش را پنهان کند زیرا پس از مدتی سردرگم خواهد ماند که کدام یک واقعی است.

                                                                                                                                                             ناتانیل هارتون

 

نشانه انسان تحصیل کرده این است که می تواند هر فکری را پذیرا باشد بدون اینکه آن را بپذیرد.

 

                                                                                                                                                                     ارسطو

 

منبع:

کتاب الگوهای من

کتاب قوانین جهانی موفقیت- برایان تریسی

 
 
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics