دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

اگر بدانید چگونه به بهترین نحو وارد مذاکره شوید، همیشه می توانید معامله بهتری انجام دهید. همیشه بیشتر از آنچه در نظر دارید مطالبه کنید.

 

هرگز اولین قیمت پیشنهادی را نپذیرید. عجله نکنید و سپس قیمت بهتری را درخواست کنید.

 

اکثر انسان های موفق به این دلیل از دیگران متمایز نشده اند که به آنها استعداد یا فرصت تازه ای داده شده، بلکه آنها از فرصتی که در دسترس بوده بهره برده اند.                                                                                                  بروس بارتون

 

منبع:

کتاب الگوهای من

کتاب قوانین جهانی موفقیت-برایان تریسی

 
 
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics