دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

شما همیشه ترجیح می دهید که زودتر به آروزهایتان برسید تا دیرتر. به همین دلیل است که در تمام عرصه های زندگی تان بی قرار هستید.

 

برای پرواز کردن باید ایستادگی داشته باشیم.                                   مایا لین

 

نبوغ چیزی نیست جز استعداد سرشار برای صبر و تحمل.  بنجامین فرانکلین

 

منبع:

کتاب الگوهای من

کتاب قوانین جهانی موفقیت- برایان تریسی

 
 
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics