دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

تحقیق زمینه یابی یک روش جمع آوری داده هاست که از یک گروه خاص از افراد خواسته می شود تا به تعدادی از سؤالهای خاص پاسخ دهند. این تحقیقات جزء تحقیقات توصیفی می باشند و تا حدی شبیه سرشماری می باشند.

 

هدف محقق این است که در مورد شرایط موجود، روابط موجود، دیدگاه ها، عقاید، نگرشها و باورهای مردم نسبت به یک پدیده یا فرایند مطالعه کند و بدون هیچ گونه دخالت و استنتاج ذهنی وضعیت موجود را گزارش کند. با این روش می توان افکار عمومی و رفتار طبیعی را مطالعه نمود و زندگی اجتماعی افراد را در زمان حال بررسی کرد.


اهداف تحقیقات زمینه یابی:
به طور کل سه هدف عمده در تحقیق زمینه یابی یا پیمایشی مورد نظر است:


1) توصیف: در تحقیق زمینه یابی ما توزیع یک پدیده خاص را در یک جامعه توصیف می کنیم.


2) تبیین: اگر چه بیشتر تحقیقات زمینه یابی اهداف توصیفی دارند اما برخی هم به دنبال تبیین هستند. یعنی پژوهشگر افعال مردم را با استفاده از کلمات تفسیر می کند به طوری که طرف مقابل آن را بفهمد و بپذیرد. در واقع یک تبیین علمی سعی دارد که یک رابطه درونی بین متغیرهای مختلف برقرار کند که این تبیین امکان پیش بینی را ایجاد می کند و رابطه بین تبیین و پیشبینی دو طرفه است. مثلا در انتخابات می توان تعیین کرد چرا برخی رأی دهندگان کاندیدای خاصی را ترجیح می دهند. 


3) کشف: پژوهشگر بر اساس داده های به دست آمده احتمالات تازه ای را مطرح می کند و امکانات جدیدی را کشف می کند. گاهی اتفاق می افتد که در حین انجام تحقیق عوامل اضافی هم به وسیله طرح تحقیق اصلی، مورد توجه و بررسی قرار می گیرند که مسئله کشف و کاوش را به عنوان یکی از اهداف این نوع تحقیق مطرح می کند.

 


ویژگیهای تحقیق زمینه یابی:
سه خصیصه اصلی تحقیقات زمینه یابی به شرح زیر است:
1- اطلاعات نمونه ای از افراد جمع آوری می شود تا جوانب و خصیصه هایی را توصیف کند که مربوط به جامعه ای است که نمونه جزئی از آن است. مانند تواناییها، عقاید، نگرشها و...
2- روش اصلی جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش سوالات صورت میگیرد. پاسخ به این سوالات، اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه را فراهم می کند.
3- به جای اینکه سوالات از جامعه جمع آوری شود از نمونه جمع اوری می شود.

 

 
 
علی اژدری |   1395/10/13 22:31:10   |
1     1
متن بالا کامل و خوب است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نجمی |   1395/10/27 08:39:29   |
0     0
استفاده از این روش به عنوان راهی برای دستیابی به یافته های مربوط به نیازهای اجتماعی در مورد مسائل مختلف به جای شهود و افسانه پردازی صرف؛ به شدت اهمیت دارد. مثلا گروه های آموزشی در دانشگاه ها نیازمند اطلاعاتی از دانشجویان کارشناسی ارشد برای کمک به ایجاد تغییرات در برنامه ریزی درسی هستند یا شرکتهای اتوموبیل سازی از فروشندگان برای ارزیابی و بهبود کیفیت تولید و رضایت مشتری اطلاعات می گیرند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
صدیقه شکران |   1395/10/27 13:39:15   |
0     0
سه خصیصه اصلی تحقیقات زمینه یابی به شرح زیر است:
1- اطلاعات نمونه ای از افراد جمع آوری می شود تا جوانب و خصیصه هایی را توصیف کند که مربوط به جامعه ای است که نمونه جزئی از آن است. مانند تواناییها، عقاید، نگرشها و...
2- روش اصلی جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش سوالات صورت میگیرد. پاسخ به این سوالات، اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه را فراهم می کند.
3- به جای اینکه سوالات از جامعه جمع آوری شود از نمونه جمع اوری می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
عربیان |   1395/10/28 03:10:37   |
0     0
ویژگیهای تحقیق زمینه یابی:
سه خصیصه اصلی تحقیقات زمینه یابی به شرح زیر است:
1- اطلاعات نمونه ای از افراد جمع آوری می شود تا جوانب و خصیصه هایی را توصیف کند که مربوط به جامعه ای است که نمونه جزئی از آن است. مانند تواناییها، عقاید، نگرشها و...
2- روش اصلی جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش سوالات صورت میگیرد. پاسخ به این سوالات، اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه را فراهم می کند.
3- به جای اینکه سوالات از جامعه جمع آوری شود از نمونه جمع اوری می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
عربیان |   1395/10/28 03:12:48   |
0     0
‎اهداف تحقیقات زمینه یابی:
‎به طور کل سه هدف عمده در تحقیق زمینه یابی یا پیمایشی مورد نظر است:1(توصیف٢)تبیین٣)کشف
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نفیسه شعله ور |   1395/10/28 14:07:14   |
0     0
اهداف تحقیقات زمینه یابی:
توصیف،تبیین،کشف
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد خالق |   1395/10/28 22:38:33   |
0     0
اهداف تحقیقات زمینه یابی:
به طور کل سه هدف عمده در تحقیق زمینه یابی یا پیمایشی مورد نظر است:

1) توصیف
2) تبیین:
3) کشف:
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه زارع احمدآبادی |   1395/11/06 09:07:29   |
0     0
ابزار جمع آوری اطلاعات در روش های زمینه یابی:پرسشنامه- مصاحبه های انفرادی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد کاظم سالاری |   1396/09/27 08:20:44   |
0     0
ویژگیهای تحقیق زمینه یابی:
سه خصیصه اصلی تحقیقات زمینه یابی به شرح زیر است:
1- اطلاعات نمونه ای از افراد جمع آوری می شود تا جوانب و خصیصه هایی را توصیف کند که مربوط به جامعه ای است که نمونه جزئی از آن است. مانند تواناییها، عقاید، نگرشها و...
2- روش اصلی جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش سوالات صورت میگیرد. پاسخ به این سوالات، اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه را فراهم می کند.
3- به جای اینکه سوالات از جامعه جمع آوری شود از نمونه جمع اوری می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
sobhan karimi |   1396/10/02 12:02:37   |
0     0
تحقیق زمینه یابی یک روش جمع آوری داده هاست که از یک گروه خاص از افراد خواسته می شود تا به تعدادی از سؤالهای خاص پاسخ دهند. این تحقیقات جزء تحقیقات توصیفی می باشند و تا حدی شبیه سرشماری می باشند. هدف محقق این است که در مورد شرایط موجود، روابط موجود، دیدگاه ها، عقاید، نگرشها و باورهای مردم نسبت به یک پدیده یا فرایند مطالعه کند و بدون هیچ گونه دخالت و استنتاج ذهنی وضعیت موجود را گزارش کند. با این روش می توان افکار عمومی و رفتار طبیعی را مطالعه نمود و زندگی اجتماعی افراد را در زمان حال بررسی کرد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمدرضا تیموری |   1396/10/03 23:07:49   |
0     0
تحقیق زمینه یابی یک روش جمع آوری داده هاست که از یک گروه خاص از افراد خواسته می شود تا به تعدادی از سؤالهای خاص پاسخ دهند. این تحقیقات جزء تحقیقات توصیفی می باشند و تا حدی شبیه سرشماری می باشند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علی دهقانی |   1396/10/06 15:36:43   |
0     1
توضیحاتدر این نوع تحقیق اطلاعات را به‌طور مستقیم از گروه مورد مطالعه به‌دست می‌آورند و نمونه انتخاب ‌شده در این تحقیق معمولاً گسترده و وسیع می‌باشند. در واقع زمانی از این تحقیق استفاده می‌شود که محقق بخواهد با نظرخواهی از گروه نمونه انتخاب ‌شده نظر یک جامعهٔ آمار بزرگ را دربارهٔ موضوعات مختلف بداند. هدف این نوع تحقیق بیشتر روی سه زمینه ، واقعیت‌ها ، عقاید و رفتارها است. و متغیرهای مورد مطالعه محدود بوده و آنچه مورد مطالعه قرار می‌گیرد ، مربوط به زمان حال است.
برای جمع‌آوری اطلاعات در تحقیق زمینه‌یابی معمولاً از مصاحبه و پرسشنامه استفاده می‌شود.
یکی از مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین مزایای تحقیق زمینه‌یابی این است که اگر نمونه انتخاب ‌شده دقیق باشد و به ‌درستی انتخاب شده باشد ، می‌توان با استفاده از این گروه نمونه ، اطلاعات نسبتاً دقیقی درباره یک جمعیت بزرگ به‌دست آورد. مزیت دوم این روش سر راست بودن و دست‌ اول بودن اطلاعات است. شاید بزرگترین عیب تحقیق زمینه‌یابی را بتوان عکس‌العملی بودن احتمالی آن دانست. وقتی از پاسخ‌ دهنده‌ای درباره موضوعی چه به‌صورت کتبی و چه به‌صورت شفاهی ، سوالاتی می‌شود ، او ممکن است پاسخ خود را به‌نحوی ارائه دهد که یا در جهت خواسته سوال‌ کننده باشد و یا عمداً در جهت مخالف خواسته او باشد. این اشکال در روش تحقیق به "نگرانی ار ارزشیابی" (evaluation apprehension) معروف است.
عیب دیگر زمینه‌یابی مصاحبه‌ای و پرسشنامه‌ای احتمال نادرست‌ بودن غیرعمدی پاسخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حمید زارعی |   1396/10/07 10:20:18   |
0     0
ویژگیهای تحقیق زمینه یابی:
سه خصیصه اصلی تحقیقات زمینه یابی به شرح زیر است:
1- اطلاعات نمونه ای از افراد جمع آوری می شود تا جوانب و خصیصه هایی را توصیف کند که مربوط به جامعه ای است که نمونه جزئی از آن است. مانند تواناییها، عقاید، نگرشها و...
2- روش اصلی جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش سوالات صورت میگیرد. پاسخ به این سوالات، اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه را فراهم می کند.
3- به جای اینکه سوالات از جامعه جمع آوری شود از نمونه جمع اوری می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فهیمه تقدیری |   1396/10/21 10:28:08   |
0     0
به طور کل سه هدف عمده در تحقیق زمینه یابی یا پیمایشی مورد نظر است:

1) توصیف
2) تبیین: 
3) کشف:
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سعید نورالهی |   1396/10/21 12:59:39   |
0     0
ویژگی تحقیقات زمینه یابی به شرح زیر است:
1- اطلاعات نمونه ای از افراد جمع آوری می شود تا جوانب و خصیصه هایی را توصیف کند که مربوط به جامعه ای است که نمونه جزئی از آن است. مانند تواناییها، عقاید، نگرشها و...
2- روش اصلی جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش سوالات صورت میگیرد. پاسخ به این سوالات، اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه را فراهم می کند.
3- به جای اینکه سوالات از جامعه جمع آوری شود از نمونه جمع اوری می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رمضان دهقان نیری |   1396/10/22 16:26:10   |
0     0
تحقیق زمینه یابی : شکلی از تحقیق توصیفی است که در علوم رفتاری بطور فراوان مورد استفاده قرار می گیرد . این تحقیق عبارت است از که یک فرایند پژوهشی است که به منظور جمع آوری اطلاعات در باره این موضوع که گروهی از مردم چه می دانند چه فکر می کنند یا چه کاری انجام می دهند . یعنی نگرشها باورها عقاید و امور مورد علاقه مردم چیست .

چند نمونه تحقیق زمینه یابی :

1- بررسی میزان رضایت زندگی ساکنان یک شهر

2- بررسی علل اعتیاد نوجوانان و جوانان از دیدگاه کار شناسان و متخصصان

3- بررسی نگرش مردم در مورد ضرورت تاسیس مراکز آموزش فنی و حرفه ای

تحقیق زمینه یابی براین اساس استوار است که اگر قصد دارید عقیده مردم را نسبت به موضوعی بدانید بهترین روش این است که از آنها سوال کنید .(برگرفته از کتاب روش تحقیق علی دلاوری )

پیش نیاز روش تحقیق زمینه یابی :

1-تعیین هدف تحقیق : به عقیده گودوین(1995) هدف اصلی تحقیق زمینه یابی تعمیم نتایج نمونه به جامعه است .

2- جامعه مورد مطالعه

3- تعیین منابع و امکانات مورد نیاز

توضیح اینکه در این تحقیق انتخاب نمونه بسار مهم است چراکه بعنوان نماینده جامعه می باشد .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مرتضی انوری |   1396/10/22 17:19:48   |
0     0
ویژگیهای تحقیق زمینه یابی:
سه خصیصه اصلی تحقیقات زمینه یابی به شرح زیر است:
1- اطلاعات نمونه ای از افراد جمع آوری می شود تا جوانب و خصیصه هایی را توصیف کند که مربوط به جامعه ای است که نمونه جزئی از آن است. مانند تواناییها، عقاید، نگرشها و...
2- روش اصلی جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش سوالات صورت میگیرد. پاسخ به این سوالات، اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه را فراهم می کند.
3- به جای اینکه سوالات از جامعه جمع آوری شود از نمونه جمع اوری می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Mozhgan Seifi |   1396/10/22 18:59:16   |
0     0
هدف محقق این است که در مورد شرایط موجود، روابط موجود، دیدگاه ها، عقاید، نگرشها و باورهای مردم نسبت به یک پدیده یا فرایند مطالعه کند و بدون هیچ گونه دخالت و استنتاج ذهنی وضعیت موجود را گزارش کند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ابوالفضل موحدی |   1396/10/24 22:33:27   |
0     0
تحقیق زمینه یابی یک روش جمع آوری داده هاست که از یک گروه خاص از افراد خواسته می شود تا به تعدادی از سؤالهای خاص پاسخ دهند. این تحقیقات جزء تحقیقات توصیفی می باشند و تا حدی شبیه سرشماری می باشند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ابوالفضل موحدی |   1396/10/24 22:35:01   |
0     0
به طور کل سه هدف عمده در تحقیق زمینه یابی یا پیمایشی مورد نظر است:
1) توصیف
2)تبیین
3)کشف
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ملکی |   1396/10/29 13:22:06   |
0     0
سه خصیصه اصلی تحقیقات زمینه یابی به شرح زیر است:
1- اطلاعات نمونه ای از افراد جمع آوری می شود تا جوانب و خصیصه هایی را توصیف کند که مربوط به جامعه ای است که نمونه جزئی از آن است. مانند تواناییها، عقاید، نگرشها و...
2- روش اصلی جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش سوالات صورت میگیرد. پاسخ به این سوالات، اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه را فراهم می کند.
3- به جای اینکه سوالات از جامعه جمع آوری شود از نمونه جمع اوری می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سید هاشمی |   1396/10/29 13:22:48   |
0     0
تحقیق زمینه یابی : شکلی از تحقیق توصیفی است که در علوم رفتاری بطور فراوان مورد استفاده قرار می گیرد . این تحقیق عبارت است از که یک فرایند پژوهشی است که به منظور جمع آوری اطلاعات در باره این موضوع که گروهی از مردم چه می دانند چه فکر می کنند یا چه کاری انجام می دهند . یعنی نگرشها باورها عقاید و امور مورد علاقه مردم چیست .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فرزاد فرات |   1396/10/29 13:23:22   |
0     0
توضیحات در این نوع تحقیق اطلاعات را به‌طور مستقیم از گروه مورد مطالعه به‌دست می‌آورند و نمونه انتخاب ‌شده در این تحقیق معمولاً گسترده و وسیع می‌باشند. در واقع زمانی از این تحقیق استفاده می‌شود که محقق بخواهد با نظرخواهی از گروه نمونه انتخاب ‌شده نظر یک جامعهٔ آمار بزرگ را دربارهٔ موضوعات مختلف بداند. هدف این نوع تحقیق بیشتر روی سه زمینه ، واقعیت‌ها ، عقاید و رفتارها است. و متغیرهای مورد مطالعه محدود بوده و آنچه مورد مطالعه قرار می‌گیرد ، مربوط به زمان حال است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
عراقی |   1396/10/29 13:23:53   |
0     0
یکی از مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین مزایای تحقیق زمینه‌یابی این است که اگر نمونه انتخاب ‌شده دقیق باشد و به ‌درستی انتخاب شده باشد ، می‌توان با استفاده از این گروه نمونه ، اطلاعات نسبتاً دقیقی درباره یک جمعیت بزرگ به‌دست آورد. مزیت دوم این روش سر راست بودن و دست‌ اول بودن اطلاعات است. شاید بزرگترین عیب تحقیق زمینه‌یابی را بتوان عکس‌العملی بودن احتمالی آن دانست. وقتی از پاسخ‌ دهنده‌ای درباره موضوعی چه به‌صورت کتبی و چه به‌صورت شفاهی ، سوالاتی می‌شود ، او ممکن است پاسخ خود را به‌نحوی ارائه دهد که یا در جهت خواسته سوال‌ کننده باشد و یا عمداً در جهت مخالف خواسته او باشد. این اشکال در روش تحقیق به "نگرانی ار ارزشیابی" (evaluation apprehension) معروف است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهدی شایق |   1396/10/29 13:24:28   |
0     0
تحقیق زمینه یابی یک روش جمع آوری داده هاست که از یک گروه خاص از افراد خواسته می شود تا به تعدادی از سؤالهای خاص پاسخ دهند. این تحقیقات جزء تحقیقات توصیفی می باشند و تا حدی شبیه سرشماری می باشند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مصطفی صانعی |   1396/11/02 14:31:23   |
0     0
اهمیت تحقیقات زمینه یابی

} استفاده از این روش به عنوان راهی برای دستیابی به یافته های مربوط به نیازهای اجتماعی در مورد مسائل مختلف به جای شهود و افسانه پردازی صرف؛ به شدت اهمیت دارد. مثلا گروه های آموزشی در دانشگاه ها نیازمند اطلاعاتی از دانشجویان کارشناسی ارشد برای کمک به ایجاد تغییرات در برنامه ریزی درسی هستند یا شرکتهای اتوموبیل سازی از فروشندگان برای ارزیابی و بهبود کیفیت تولید و رضایت مشتری اطلاعات می گیرند.

} در پژوهشهای بنیادی، بسیاری از متغیرهای مهم از جمله نگرشها، حالات هیجانی فعلی و خود سنجی رفتارها، با استفاده از پرسشنامه یا مصاحبه به سادگی قابل بررسی است. اگر چه اغلب تصور می شود که داده های پیمایشی در واقع نمایی از تفکر و رفتار افراد در مقطع زمانی معین فراهم می کند، اما روش پیمایشی شیوه مهمی نیز برای پژوهشگران در بررسی روابط میان متغیرها و طرز تغییر نگرشها و رفتارها در طور زمان است.

} پژوهشهای پیمایشی مکمل یافته های تجربی نیز هستند. کازبی (145) مثالی می آورد از آزمایشی در مورد شرایطی که به فراموش کردن مکان اشیا منتهی می شد. در این پژوهش با استفاده از روش های پیمایشی براون و راهال تجارب واقعی جوانان و افراد مسنتر در مورد مواقعی که آنها چیزی را مخفی و سپس جای آن را فراموش کرده بودند، مورد بررسی قرار داده بودند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
parisa teymouri |   1396/11/04 16:30:07   |
0     0
1) توصیف: در تحقیق زمینه یابی ما توزیع یک پدیده خاص را در یک جامعه توصیف می کنیم.


2) تبیین: اگر چه بیشتر تحقیقات زمینه یابی اهداف توصیفی دارند اما برخی هم به دنبال تبیین هستند. یعنی پژوهشگر افعال مردم را با استفاده از کلمات تفسیر می کند به طوری که طرف مقابل آن را بفهمد و بپذیرد. در واقع یک تبیین علمی سعی دارد که یک رابطه درونی بین متغیرهای مختلف برقرار کند که این تبیین امکان پیش بینی را ایجاد می کند و رابطه بین تبیین و پیشبینی دو طرفه است. مثلا در انتخابات می توان تعیین کرد چرا برخی رأی دهندگان کاندیدای خاصی را ترجیح می دهند.


3) کشف: پژوهشگر بر اساس داده های به دست آمده احتمالات تازه ای را مطرح می کند و امکانات جدیدی را کشف می کند. گاهی اتفاق می افتد که در حین انجام تحقیق عوامل اضافی هم به وسیله طرح تحقیق اصلی، مورد توجه و بررسی قرار می گیرند که مسئله کشف و کاوش را به عنوان یکی از اهداف این نوع تحقیق مطرح می کند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
آرزوالسادات آینده |   1396/11/04 23:18:05   |
0     0
پژوهشهای پیمایشی مکمل یافته های تجربی نیز هستند. کازبی (145) مثالی می آورد از آزمایشی در مورد شرایطی که به فراموش کردن مکان اشیا منتهی می شد. در این پژوهش با استفاده از روش های پیمایشی براون و راهال تجارب واقعی جوانان و افراد مسنتر در مورد مواقعی که آنها چیزی را مخفی و سپس جای آن را فراموش کرده بودند، مورد بررسی قرار داده بودند.

} در مورد تفاوت با قوم نگاری هم می توان گفت که قوم نگاری بیشتر با روش مشاهده صورت می گیرد و در آن هدف بررسی عمیق ویژگیهای یک گروه از مردم مانند یک فرهنگ، یک جامعه یا یک قبیله به کار می رود و دادن گزارش جامعی از یک مسئله در بین مردم مورد نظر است. در صورتی که تحقیق زمینه یابی صرفا توصیف می کند نگرش یا عقیده جامعه در مورد یک موضوع مورد نظر محقق.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
hadi roostaie |   1396/11/05 18:33:58   |
0     0
اهداف تحقیقات زمینه یابی:
1) توصیف
2) تبیین
3) کشف
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ولی الله حیدری |   1396/11/05 19:55:04   |
0     0
ویژگی تحقیقات زمینه یابی به شرح زیر است:
1- اطلاعات نمونه ای از افراد جمع آوری می شود تا جوانب و خصیصه هایی را توصیف کند که مربوط به جامعه ای است که نمونه جزئی از آن است. مانند تواناییها، عقاید، نگرشها و...
2- روش اصلی جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش سوالات صورت میگیرد. پاسخ به این سوالات، اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه را فراهم می کند.
3- به جای اینکه سوالات از جامعه جمع آوری شود از نمونه جمع اوری می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ولی الله حیدری |   1396/11/05 19:55:37   |
0     0
1) توصیف: در تحقیق زمینه یابی ما توزیع یک پدیده خاص را در یک جامعه توصیف می کنیم.


2) تبیین: اگر چه بیشتر تحقیقات زمینه یابی اهداف توصیفی دارند اما برخی هم به دنبال تبیین هستند. یعنی پژوهشگر افعال مردم را با استفاده از کلمات تفسیر می کند به طوری که طرف مقابل آن را بفهمد و بپذیرد. در واقع یک تبیین علمی سعی دارد که یک رابطه درونی بین متغیرهای مختلف برقرار کند که این تبیین امکان پیش بینی را ایجاد می کند و رابطه بین تبیین و پیشبینی دو طرفه است. مثلا در انتخابات می توان تعیین کرد چرا برخی رأی دهندگان کاندیدای خاصی را ترجیح می دهند.


3) کشف: پژوهشگر بر اساس داده های به دست آمده احتمالات تازه ای را مطرح می کند و امکانات جدیدی را کشف می کند. گاهی اتفاق می افتد که در حین انجام تحقیق عوامل اضافی هم به وسیله طرح تحقیق اصلی، مورد توجه و بررسی قرار می گیرند که مسئله کشف و کاوش را به عنوان یکی از اهداف این نوع تحقیق مطرح می کند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ولی الله حیدری |   1396/11/05 19:58:24   |
1     0
ویژگیهای تحقیق زمینه یابی:
سه خصیصه اصلی تحقیقات زمینه یابی به شرح زیر است:
1- اطلاعات نمونه ای از افراد جمع آوری می شود تا جوانب و خصیصه هایی را توصیف کند که مربوط به جامعه ای است که نمونه جزئی از آن است. مانند تواناییها، عقاید، نگرشها و...
2- روش اصلی جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش سوالات صورت میگیرد. پاسخ به این سوالات، اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه را فراهم می کند.
3- به جای اینکه سوالات از جامعه جمع آوری شود از نمونه جمع اوری می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics