دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

مراحل انجام پژوهش کیفی: 1) تعیین استراتژی پژوهش: یعنی روشن ساختن این که پژوهش توصیفی، اکتشافی و یا تبیین است که به ترتیب استراتژیهای پژوهشی میدانی، مطالعه موردی و یا مطالعه میدانی همراه با مطالعه چندگانه را می طلبد.


2.    نمونه گیری از جامعه


3.    گردآوری داده ها


4.    تحلیل داده ها


5.    تعیین روایی و یا پایابی پژوهش کیفی


6.    تدوین گزارش پژوهش کیفی

 


ویژگی‌های پژوهش‌های کیفی:
1-    اهمیت شرایط محیطی: کنش‌های محیطی، یا اجتماعی، تا حد زیادی به شرایطی بستگی دارند که در آن اتفاق می‌افتد.


2-    ارزش مطالعه‌ی موردی: پژوهشگر درباره‌ی مورد بررسی، اطلاعات زیادی جمع‌آوری می‌کند، به عمق مطالب پی‌می‌برد، به مورد، آشنایی عمیق و درونی به‌دست می‌آورد. گاه مدت زیادی روی یک مورد کار می‌کند.


3-    صداقت پژوهشگر: صداقت پژوهشگر یک مسأله‌ی واقعی است. در تمام پژوهش‌های کیفی تا حدی اعتماد به پژوهشگر وجود دارد. از آنجا که پژوهشگر، خود در متن پژوهش است، برای اینکه از تأثیر باورها و نظرات پیشین یا فرض‌هایی که داشته است جلوگیری کند، ارزش‌های مورد بررسی را توضیح می‌دهد.


4-    نظریه‌پردازی حین پژوهش: تدوین نظریه، به هنگام فرایند گردآوری اطلاعات صورت می‌گیرد. این روش استقرایی است. مفهوم‌سازی و عملیاتی کردن نیز هم زمان با گردآوری داده‌ها و تحلیل‌ها صورت می‌پذیرد.


5-    فرایند و توالی: گذرگاه زمان، بخش جدایی‌ناپذیر در پژوهش کیفی است. پژوهشگران کیفی توالی رخدادها را مورد توجه قرار می‌دهند. از این‌رو می‌توانند تحول یک موضوع، پیدایش یک تضاد یا توسعه‌ی یک رابطه را مطالعه کنند. بنابراین، می‌توانند فرایند و روابط علّی مورد را شناسایی کنند.


6-    تفسیر: این واژه به معنی نسبت دادن یک مدلول یا یک معنی منسجم و منطقی به چیزی است. از همین‌رو است که گزارش‌های پژوهش‌های کیفی معمولاً با جدول‌ها، نمودارها، تصویرها، نقشه یا پیکره‌ها همراه‌اند.

 

 
 
علی اژدری |   1395/10/13 21:47:39   |
0     1
متن بالا کامل و خوب است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
صدیقه شکران |   1395/10/27 13:44:28   |
0     0
صداقت پژوهشگر: صداقت پژوهشگر یک مسأله‌ی واقعی است. در تمام پژوهش‌های کیفی تا حدی اعتماد به پژوهشگر وجود دارد. از آنجا که پژوهشگر، خود در متن پژوهش است، برای اینکه از تأثیر باورها و نظرات پیشین یا فرض‌هایی که داشته است جلوگیری کند، ارزش‌های مورد بررسی را توضیح می‌دهد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نفیسه شعله ور |   1395/10/28 14:01:33   |
0     0
نظریه‌پردازی حین پژوهش: تدوین نظریه، به هنگام فرایند گردآوری اطلاعات صورت می‌گیرد. این روش استقرایی است. مفهوم‌سازی و عملیاتی کردن نیز هم زمان با گردآوری داده‌ها و تحلیل‌ها صورت می‌پذیرد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سید مصطفی موسوی |   1395/10/28 14:45:12   |
0     0
پژوهش‌های کیفی از نظر اهمیت و ساختار علمی روش تحقیق، اصالتا ًدر سطح نازل‌تری از پژوهش‌های کمّی قرار ندارند.
انتخاب بین یک روش پژوهش کیفی یا کمّی بستگی به عوامل متعددی دارد. مهم‌ترین علت تعیین‌کننده، ماهیت موضوع، مشکل مورد مطالعه، و تجربة پژوهشگر است.
پاره‌ای از انواع روش‌های پژوهش کیفی (به‌عنوان نمونه پژوهش موردی و زمینه‌ای) می‌توانند اطلاعات عمیق و دقیقی را در خصوص پدیده‌ها، رفتارها و سازمان‌های پیچیده ارائه کنند. کسب اینگونه اطلاعات از راه پژوهش‌های کمّی به‌هیچ عنوان میسر نیست.
در اکثر موارد، به‌منظور افزایش روائی داخلی و روائی خارجی پژوهش، می‌توان از هر دو نوع تکنیک‌های کیفی و کمّی استفاده نمود. یعنی، روش‌های پژوهش‌های کیفی و کمّی می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.

پیشنهاد می‌گردد، در آینده، روش‌ها و تکنیک‌های پژوهش‌های کیفی هر چه کامل‌تر و عملی‌تر تدوین گردد تا روائی داخلی و روائی خارجی آنها تقویت شود، و اعتبار اینگونه پژوهش‌ها نیز افزایش بیشتری یابد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد خالق |   1395/10/28 22:31:31   |
0     0
نظریه‌پردازی حین پژوهش: تدوین نظریه، به هنگام فرایند گردآوری اطلاعات صورت می‌گیرد. این روش استقرایی است. مفهوم‌سازی و عملیاتی کردن نیز هم زمان با گردآوری داده‌ها و تحلیل‌ها صورت می‌پذیرد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد خالق |   1395/10/28 22:32:10   |
0     0
6- تفسیر: این واژه به معنی نسبت دادن یک مدلول یا یک معنی منسجم و منطقی به چیزی است. از همین‌رو است که گزارش‌های پژوهش‌های کیفی معمولاً با جدول‌ها، نمودارها، تصویرها، نقشه یا پیکره‌ها همراه‌اند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مجیدی نژاد |   1395/10/29 09:43:36   |
0     0
فرایند و توالی: گذرگاه زمان، بخش جدایی‌ناپذیر در پژوهش کیفی است. پژوهشگران کیفی توالی رخدادها را مورد توجه قرار می‌دهند. از این‌رو می‌توانند تحول یک موضوع، پیدایش یک تضاد یا توسعه‌ی یک رابطه را مطالعه کنند. بنابراین، می‌توانند فرایند و روابط علّی مورد را شناسایی کنند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
افسانه یوسفی |   1395/10/30 19:29:37   |
0     0
اژه Research در لغت به‌معنای پژوهش، تحقیق، کندوکاو، تجسس و کاوش است و Qualitative به‌معنای کیفی و چونی است. این دو واژه مجموعاً به‌معنای تحقیق و پژوهش کیفی است. (آریان‌پور و دیگران،1377)
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه زارع احمدآبادی |   1395/11/06 08:53:37   |
0     0
صداقت پژوهشگر: صداقت پژوهشگر یک مسأله‌ی واقعی است. در تمام پژوهش‌های کیفی تا حدی اعتماد به پژوهشگر وجود دارد. از آنجا که پژوهشگر، خود در متن پژوهش است، برای اینکه از تأثیر باورها و نظرات پیشین یا فرض‌هایی که داشته است جلوگیری کند، ارزش‌های مورد بررسی را توضیح می‌دهد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
جواد رضائی حسن آباد |   1396/04/09 16:00:37   |
0     0
در تحقیق کیفی سه بخش عمده وجود دارد[ویرایش]
بخش اول: داده‌ها؛ داده‌ها می‌توانند از منابع مختلف گردآوری شده باشند. مصاحبه، مشاهده و مشارکت، معمول‌ترین منابع‌اند؛

بخش دوم: شامل روش‌های تحلیلی و تعبیر و تفسیری است؛ که برای رسیدن به یافته‌ها یا نظریه‌ها به‌کار می‌رود. این روش‌ها شامل شیوه‌های مفهوم‌پردازی از داده‌ها است؛ که به "کدگذاری(Coding)" موسوم است. شیوه‌های دیگری مثل نمونه‌گیری غیرآماری، یادداشت‌برداری و نمایش روابط مفهومی به‌صورت دیاگرام نیز بخشی از مرحلهٔ تحلیلی‌اند؛

بخش سوم: عبارت است از گزارش‌های نوشته‌شده و شفاهی و ارائه آن‌ها در مجله‌ها و کنفرانس‌های علمی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
جواد رضائی حسن آباد |   1396/04/09 16:01:23   |
0     0
دسته‌بندی تحقیقات کیفی آسان و مورد توافق همه نیست. آنسلم، استراس و جولیت کوربین شیوه‌های تحقیق کیفی را شامل موارد ذیل می‌دانند:[۱۳]

1-نظریه مبنایی(Grounded theory)؛ یعنی آن‌چه که به‌طور استقرایی (Induction)؛ یعنی از جزء به کل، از مطالعه پدیده‌ای به‌دست آید و نمایان‌گر آن پدیده است. به‌عبارت دیگر، باید آن‌را باید کشف کرد و کامل نمود و به‌طور آزمایشی از طریق گردآوری منظم اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌هایی که از آن پدیده نشأت گرفته است، اثبات نمود.
2-مردم‌نگاری یا قوم‌نگاری(Ethnography)؛ پژوهش قوم‌نگاری معمولاً با انسان‌شناسی همبسته است. قوم‌نگاری توصیفی عمیق و تحلیلی از موقعیّت فرهنگی و در معنای وسیع، از فرهنگ است. پژوهش قوم‌نگاری بر مشاهده، توصیف و داوری‌های کیفی یا تفسیر پدیده‌های مورد بررسی تأکید بسیار دارد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد کاظم سالاری |   1396/08/29 08:12:49   |
0     0
تعیین استراتژی پژوهش: یعنی روشن ساختن این که پژوهش توصیفی، اکتشافی و یا تبیین است که به ترتیب استراتژیهای پژوهشی میدانی، مطالعه موردی و یا مطالعه میدانی همراه با مطالعه چندگانه را می طلبد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد کاظم سالاری |   1396/09/27 08:14:30   |
0     0
تفسیربه معنی نسبت دادن یک مدلول یا یک معنی منسجم و منطقی به چیزی است. از همین‌رو است که گزارش‌های پژوهش‌های کیفی معمولاً با جدول‌ها، نمودارها، تصویرها، نقشه یا پیکره‌ها همراه‌اند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
sobhan karimi |   1396/10/02 11:53:08   |
0     0
به پژوهش کمّی، اثبات‌گر نیز گفته می‌شود . پژوهش‌گر اثبات‌گرا، دانش را از طریق گردآوری داده‌های عددی و مشاهده‌ی نمونه‌ها و سپس عرضه‌ی این داده‌ها به تحلیل عددی فراهم می‌کند. در مقابل این‌ها پژوهش مابعد اثبات‌گرا، ریشه در این فرض دارد که جلوه‌های محیط اجتماعی به‌عنوان تفسیرهایی به‌وسیله‌ی افراد ساخته می‌شود. این تفسیرها شکل گذرا و وابسته به موقعیت دارند. پژوهش‌گران مابعد اثبات‌گرا دانش را از درجه‌ی اول از طریق گردآوری داده‌های کلامی با مطالعه‌ی جدّی و عمقی موارد، و عرضه این داده‌ها به استقراء تحلیلی فراهم می‌آورند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمدرضا تیموری |   1396/10/03 23:03:32   |
0     0
مراحل انجام پژوهش کیفی: 1) تعیین استراتژی پژوهش: یعنی روشن ساختن این که پژوهش توصیفی، اکتشافی و یا تبیین است که به ترتیب استراتژیهای پژوهشی میدانی، مطالعه موردی و یا مطالعه میدانی همراه با مطالعه چندگانه را می طلبد.
2. نمونه گیری از جامعه
3. گردآوری داده ها
4. تحلیل داده ها
5. تعیین روایی و یا پایابی پژوهش کیفی
6. تدوین گزارش پژوهش کیفی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حمید زارعی |   1396/10/04 17:39:46   |
0     0
روری بر مبانی فلسفی ، ویژگی ها ، روشهای پژوهش کیفی
مجله روان شناسی و علوم تربیتی
مقاله 8، دوره 35، شماره 2 - شماره پیاپی 1000114، پاییز 1374 XML اصل مقاله (415 K)
نویسنده
یاسمین عابدینی*
چکیده
در سالهای اخیر پژوهشهای کیفی یا انچه تحت عنوان مطالعات کیفی شناخته شده اند به طور فزاینده ای در تحقیقات مربوط به علوم اجتماعی ، روانشناسی تربیتی ، روانشناسی بالینی و آموزش و پرورش شایع شده اند. به دلیل اینکه در تحلیل داده ها کیفی از فنون مختلفی که مبتنی بر دیدگاه های نظری مختلفی هستند استفاده می شود. ارائه تعریفی دقیق و مشخص از پژوهش کیفی عبارتند از : تاکید بر اکتشاف و توصیف ، عدم استفاده از نمونه گیری تصادفی و انتخاب نمونه براساس هدف پژوهش ، تاکید بر مطالعه پدیده ها در بافت طبیعی آنها ، در نظر گرفتن پژوهشگر به عنوان یکی از ابزارهای پژوهش ، ارائه داده به صورت کلمات ، اعمال یا تصاویر و تحلیل داده ها به صورت استقرایی و در حین انجام پروژه ، گزارش توصیفی و داستان گونه از نتایج پژوهش تحلیل و بررسی عمقی و همه جانبه یک مورد ، تاکید بر نقش معناهای شخصی ، و جز آن . روشهای مختلف و مهم پژوهشی کیفی عبارتند از : پژوهشهای قوم نگاری ، نظریه مبنا یا مبتنی بر داده ها ، تحلیل مکالمه ، تحلیل گفتمان ، و تحلیل داستان . در مقاله حاضر ضمن تعریف پژوهش کیفی، به بررسی مبانی فلسفی و زیربنایی نظری آن مروری داشته و سپس به طور اجمالی روش های مختلف پژوهش کیفی معرف خواهند شد .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حمید زارعی |   1396/10/04 17:48:17   |
0     0
بسیار عالی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علی دهقانی |   1396/10/06 15:17:59   |
0     0
: امروزه پژوهشهای کیفی با توجه به ارائه نتایج تفسیری و معنایی، مقبولیتی عام یافتهاند. امکان پژوهش بر روی
مفاهیمی چون تجارب زنده، هیجانات و احساسات، تحرکات اجتماعی، تعاملات بین افراد و جوامع، کشف علل ظهور و از بین
رفتن پدیدههای اجتماعی، همه و همه انگیزهای مضاعف و زمینهای مساعد برای گرایش پژوهشگران به این گونه پژوهشها
به وجود میآورند. بر این اساس ابزارهای لازم جهت انجام چنین تحقیقاتی روز به روز در حال گسترش میباشند.
روش کار: این مقاله به روش مروری بر متون تهیه شده است. پژوهش کیفی از منظر صاحبنظران به طور کلی مورد بحث
قرار گرفته شده است و به زمینه های کاربرد رویکرد کیفی در پژوهشهای رشته کتابداری و اطلاع رسانی اشاره شد.
همچنین به اصول پژوهشهای کیفی از منظر کارکردهای نرم افزاری پرداخته شد، و در پایان چند نمونه پرکاربرد از نرم
افزارهای تحلیل دادههای کیفی بطور مفصل معرفی شده اند.
یافتهها: با توجه به اینکه پژوهشهای کیفی اساساً به مطالعه افراد و پدیده ها در محیط طبیعی خود آنها میپردازد و تعامل
با عوامل مورد بررسی، با توجه به خصوصیات خودشان صورت میپذیرد، و ارائه نتایج به صورت تفسیری است، همچنین
اصول و قواعد از پیش تعیین شده و استانداردی برای روش شناسی و تحلیل دادهها)مانند پژوهشهای کمی(، وجود ندارد،
باعث ایجاد نگرانی از غیر قابل اطمینان بودن نتایج و ورود قضاوتهای شخصی محقق به جریان تحقیق میشود. لذا بهره-
گیری از ابزارهای استاندارد تحلیل دادهها)نرم افزارهای تحلیل دادههای کیفی( جهت اطمینان از صحت نتایج- همانند
تحقیقات کمی- لازم و ضروری است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فهیمه تقدیری |   1396/10/20 13:18:47   |
0     0
متن کامل است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رمضان دهقان نیری |   1396/10/22 08:41:44   |
0     0
ویژگی‌های پژوهش‌های کیفی

اهمیت شرایط محیطی: کنش‌های محیطی، یا اجتماعی، تا حد زیادی به شرایطی بستگی دارند که در آن اتفاق می‌افتد.
ارزش مطالعه‌ی موردی: پژوهشگر درباره‌ی مورد بررسی، اطلاعات زیادی جمع‌آوری می‌کند، به عمق مطالب پی‌می‌برد، به مورد، آشنایی عمیق و درونی به‌دست می‌آورد. گاه مدت زیادی روی یک مورد کار می‌کند.
صداقت پژوهشگر: صداقت پژوهشگر یک مسأله‌ی واقعی است. در تمام پژوهش‌های کیفی تا حدی اعتماد به پژوهشگر وجود دارد. از آنجا که پژوهشگر، خود در متن پژوهش است، برای اینکه از تأثیر باورها و نظرات پیشین یا فرض‌هایی که داشته است جلوگیری کند، ارزش‌های مورد بررسی را توضیح می‌دهد.
نظریه‌پردازی حین پژوهش: تدوین نظریه، به هنگام فرایند گردآوری اطلاعات صورت می‌گیرد. این روش استقرایی است. مفهوم‌سازی و عملیاتی کردن نیز هم زمان با گردآوری داده‌ها و تحلیل‌ها صورت می‌پذیرد.
فرایند و توالی: گذرگاه زمان، بخش جدایی‌ناپذیر در پژوهش کیفی است. پژوهشگران کیفی توالی رخدادها را مورد توجه قرار می‌دهند. از این‌رو می‌توانند تحول یک موضوع، پیدایش یک تضاد یا توسعه‌ی یک رابطه را مطالعه کنند. بنابراین، می‌توانند فرایند و روابط علّی مورد را شناسایی کنند.
تفسیر: این واژه به معنی نسبت دادن یک مدلول یا یک معنی منسجم و منطقی به چیزی است. از همین‌رو است که گزارش‌های پژوهش‌های کیفی معمولاً با جدول‌ها، نمودارها، تصویرها، نقشه یا پیکره‌ها همراه‌اند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رمضان دهقان نیری |   1396/10/22 08:46:29   |
0     0
نقاط قوت تحقیق کیفی
1. مشاهده رفتار در وضعیت طبیعی؛ در این روش پدیده در دنیای واقعی و محیط و وضعیت طبیعی و نه ساختگی بررسی می‌شود؛
2. عمق ادراک؛ این روش توانایی جذب و دستیابی به نظرهای شخصی را دارد؛ نظرهایی که در ارتباط با زندگی هستند و از آن ناشی می‌شوند؛
3. انعطاف‌پذیری؛ نه تنها می‌توان به سؤالهای از پیش تعیین‌شده پاسخ داد، ‌بلکه محقق توانایی پاسخ‌گویی به سؤالهای مطرح‌شده در زمان اجرای تحقیق را نیز دارد؛

مشکلات و چالش‌های تحقیق کیفی
1. تجاوز به حقوق انسانی آزمودنی‌ها؛ محقق ممکن است از اعضای نمونه یا جامعه، بدون اطلاع و رضایت قبلی آن‌ها، اطلاعات آشکار و در عین حال زیان‌بخش را جمع‌آوری کند.
2. مخاطرات قانونی، اخلاقی و جانی؛ در برخی تحقیقات ممکن است، محقق سبب خطر جانی برای اعضای گروه یا خودش شود. مثل کسانی که در گروه‌هایی که فعالیّت جنایی دارند.
3. پایایی؛ ممکن است گزارش‌های ارائه‌شده توسط محقق، حوادث نادر باشند؛ یا اینکه سهواً اطلاعات تحریف‌شده‌ای را گزارش دهد.
4. عدم ارائه یک چارچوب نظری برای تحقیق که عمیق، خلاصه و دقیق باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مرتضی انوری |   1396/10/22 17:04:38   |
0     0
مراحل انجام پژوهش کیفی: 1) تعیین استراتژی پژوهش: یعنی روشن ساختن این که پژوهش توصیفی، اکتشافی و یا تبیین است که به ترتیب استراتژیهای پژوهشی میدانی، مطالعه موردی و یا مطالعه میدانی همراه با مطالعه چندگانه را می طلبد.
2. نمونه گیری از جامعه
3. گردآوری داده ها
4. تحلیل داده ها
5. تعیین روایی و یا پایابی پژوهش کیفی
6. تدوین گزارش پژوهش کیفی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Mozhgan Seifi |   1396/10/22 18:43:35   |
0     0
مراحل انجام پژوهش کیفی: 1) تعیین استراتژی پژوهش: یعنی روشن ساختن این که پژوهش توصیفی، اکتشافی و یا تبیین است که به ترتیب استراتژیهای پژوهشی میدانی، مطالعه موردی و یا مطالعه میدانی همراه با مطالعه چندگانه را می طلبد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ابوالفضل موحدی |   1396/10/22 22:01:41   |
0     0
مراحل انجام پژوهش کیفی: 1) تعیین استراتژی پژوهش
2. نمونه گیری از جامعه

3. گردآوری داده ها

4. تحلیل داده ها

5. تعیین روایی و یا پایابی پژوهش کیفی

6. تدوین گزارش پژوهش کیفی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ابوالفضل موحدی |   1396/10/22 22:02:33   |
0     0
تعیین استراتژی پژوهش: یعنی روشن ساختن این که پژوهش توصیفی، اکتشافی و یا تبیین است که به ترتیب استراتژیهای پژوهشی میدانی، مطالعه موردی و یا مطالعه میدانی همراه با مطالعه چندگانه را می طلبد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمدرضا امیربیکی یزدی |   1396/10/23 13:05:01   |
0     0
قوم نگاری
روشی است که مردم شناسان به کار می برند و کانون توجه این روش تمرکز بر فرهنگ گروهی از انسان ها را دارد .
پیش فرض قوم نگاری که هر گروه انسانی در نهایت به تکامل فرهنگی می پردازد که راهنمای جهان بنی اعضا آن گروه و راهی که ساختار تجربی آن ها را شکل می دهد .
هدف قوم نگار فراگیری اعضای یک گروه فرهنگی برای درک جهان بینی آنها .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمدرضا امیربیکی یزدی |   1396/10/23 13:11:37   |
0     0
پژوهش های کیفی به منظور شرح و کشف پدیده ها در محیط طبیعی آنها صورت می پذیرد اعلب به صورت میدانی اجرا می شود مطالعات میدانی تاحد زیادی با واقعیت منطبق است زیرا در موقعیت طبیعی و بدون دستکاری و مداخله پژوهشگر انجام می پذیرد این نوع پژوهش تلاشی است برای درک شناخت و نحوه عمل یک واحد اجتماعی نظیر یک گروه یا سازمان یا اجتماع و مناسبات درونی آنها پژوهشگر با شرکت روزمره در آن واحد اجتماعی می کوشد که حضورش تغییری در محیط ایجاد نکند .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سیدابوالقاسم ابریشم |   1396/10/25 01:45:46   |
0     0
واژه Research در لغت به‌معنای پژوهش، تحقیق، کندوکاو، تجسس و کاوش است و Qualitative به‌معنای کیفی و چونی است. این دو واژه مجموعاً به‌معنای تحقیق و پژوهش کیفی است.[۱] تحقیق کیفی عبارت از مجموعه فعالیت‌هایی (چون مشاهده، مصاحبه و شرکت گسترده در فعالیت‌های پژوهشی) است، که هرکدام به‌نحوی محقّق را در کسب اطلاعات دست اول، دربارهٔ موضوع مورد تحقیق یاری می‌دهند. بدین‌ترتیب، از اطلاعات جمع‌آوری شده، توصیف‌های تحلیلی، ادراکی و طبقه‌بندی‌شده حاصل می‌شود. در روش مورد بحث دسترسی به اطلاعات؛ یعنی زندگی کردن با مردم مورد پژوهش، یادگیری فرهنگ آن‌ها، از جمله مبانی ارزشی، عقیدتی و رفتاری، زبان و تلاش برای درک احساس، انگیزش و هیجان‌های آن‌ها است. محقق کیفی، رفتار اجتماعی را به این دلیل درک می‌کند که خود را به‌جای دیگران قرار می‌دهد.[۲]

آنسلم استراس هزاره می‌گوید: «منظور ما از تحقیق کیفی عبارت از هرنوع تحقیقی است که یافته‌هایی را به‌دست می‌دهند که با شیوه‌هایی غیر از روش‌های آماری یا هرگونه کمّی کردن کسب نشده‌اند. شیوه مذکور ممکن است به تحقیق دربارهٔ زندگی افراد، شرح حال‌ها، رفتارها و همچنین دربارهٔ کارکرد سازمانی، جنبش‌های اجتماعی یا روابط بین‌الملل معطوف باشد.»[۳]

تا پایان دههٔ ۱۹۶۰ نزدیک به ۹۰ درصد گزارش‌های منتشرشده در مجلات جامعه‌شناسی آمریکا، مبتنی بر تحقیق کمّی و آماری بودند. گرچه در بریتانیا آمارهای قابل مقایسه‌ای در دست نیستند؛ ولی گمان می‌رود تا اواخر دههٔ ۱۹۶۰ تحقیق آماری در این کشور نیز مسلط بود. اما امروزه قضیه تفاوت پیدا کرده و به‌دلیل انتقادهای نظری از "اثبات‌گرایی(Positivism)" (که گرایش به شیوه‌های آماری و کمّی دارند)، اکنون روش‌های کیفی، جایگاهی کانونی در آموزش و تحقیق اجتماعی به‌دست آورده‌اند.[۴] این روش را انسان‌شناسان فرهنگی برای مطالعه آداب و رفتارهای مردمان فرهنگ‌های دیگر ابداع کرده‌اند. مبنای فلسفی تحقیق کیفی، "انسان‌گرایی" (Humanism) و "طبیعت‌گرایی" (Naturalism) است. منظور از مبنای انسان‌گرایانه، توجه به نقش و اهمیت انسان در تحقیق‌های کیفی است. مطابق این فلسفه، وجه ممیّز انسان با موجودات دیگر، کنش بر پایهٔ انگیزه‌ها یا عوامل درونی و بیرونی به‌جای واکنش است.[۵]

پژوهش‌گر اثبات‌گرا، دانش را از طریق گردآوری داده‌های عددی و مشاهدهٔ نمونه‌ها و سپس عرضهٔ این داده‌ها به تحلیل عددی فراهم می‌کند. در مقابل این‌ها پژوهش "مابعد اثبات‌گرا"، ریشه در این فرض دارد که جلوه‌های محیط اجتماعی به‌عنوان تفسیرهایی به‌وسیلهٔ افراد ساخته می‌شود. این تفسیرها شکل گذرا و وابسته به موقعیت دارند. پژوهش‌گران مابعد اثبات‌گرا دانش را از درجهٔ اول از طریق گردآوری داده‌های کلامی با "مطالعهٔ جدّی و عمقی" (Intensive) موارد، و عرضه این داده‌ها به استقراء تحلیلی فراهم می‌آورند.[۶] پژوهش‌گران کیفی بر نوعی تفسیر کل‌نگر تأکید می‌کنند. آنان واقعیتها و ارزشها را به‌صورتی غیر قابل تفکیک و آمیخته با یکدیگر در نظر می‌گیرند. از طرف دیگر پژوهش‌گران کمّی به‌جای توجه بر تفسیرهای کل‌نگر، بر عوامل و متغیرهای فردی تأکید دارند. پژوهش‌گر کمّی بر این باور است که واقعیّت را می‌توان به مؤلفه‌هایش تقسیم کرد و با نگاه به این اجزاء، شناختی از کل به‌دست‌آورد؛ ولی پژوهش‌گر کیفی براساس این باور، که واقعیّت، کلیّتی است غیر قابل تقسیم، به بررسی کلّ فرایند می‌پردازد.[۷]

البته پژوهش‌های کیفی و کمّی می‌توانند از طریق کشف (توسط پژوهش‌های کیفی) و تأیید (توسط پژوهش‌های کمی) هم‌دیگر را کامل کنند؛[۸] فلذا با وجود همه تفاوت‌ها، بسیاری از پژوهش‌گران، اکنون ترکیبی از رویکردهای کمّی و کیفی را برای فهم کامل پدیده مورد بررسی خود، به‌کار می‌برند.[۹]
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سیدابوالقاسم ابریشم |   1396/10/25 01:46:44   |
0     0
در تحقیق کیفی سه بخش عمده وجود دارد[ویرایش]
بخش اول: داده‌ها؛ داده‌ها می‌توانند از منابع مختلف گردآوری شده باشند. مصاحبه، مشاهده و مشارکت، معمول‌ترین منابع‌اند؛

بخش دوم: شامل روش‌های تحلیلی و تعبیر و تفسیری است؛ که برای رسیدن به یافته‌ها یا نظریه‌ها به‌کار می‌رود. این روش‌ها شامل شیوه‌های مفهوم‌پردازی از داده‌ها است؛ که به "کدگذاری(Coding)" موسوم است. شیوه‌های دیگری مثل نمونه‌گیری غیرآماری، یادداشت‌برداری و نمایش روابط مفهومی به‌صورت دیاگرام نیز بخشی از مرحلهٔ تحلیلی‌اند؛

بخش سوم: عبارت است از گزارش‌های نوشته‌شده و شفاهی و ارائه آن‌ها در مجله‌ها و کنفرانس‌های علمی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
شهره پاشائی پور |   1396/10/30 11:41:50   |
0     0
مراحل انجام پژوهش کیفی: 1) تعیین استراتژی پژوهش: یعنی روشن ساختن این که پژوهش توصیفی، اکتشافی و یا تبیین است که به ترتیب استراتژیهای پژوهشی میدانی، مطالعه موردی و یا مطالعه میدانی همراه با مطالعه چندگانه را می طلبد.
2. نمونه گیری از جامعه
3. گردآوری داده ها
4. تحلیل داده ها
5. تعیین روایی و یا پایابی پژوهش کیفی
6. تدوین گزارش پژوهش کیفی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
parisa teymouri |   1396/11/04 16:25:07   |
0     0
1- اهمیت شرایط محیطی: کنش‌های محیطی، یا اجتماعی، تا حد زیادی به شرایطی بستگی دارند که در آن اتفاق می‌افتد.


2- ارزش مطالعه‌ی موردی: پژوهشگر درباره‌ی مورد بررسی، اطلاعات زیادی جمع‌آوری می‌کند، به عمق مطالب پی‌می‌برد، به مورد، آشنایی عمیق و درونی به‌دست می‌آورد. گاه مدت زیادی روی یک مورد کار می‌کند.


3- صداقت پژوهشگر: صداقت پژوهشگر یک مسأله‌ی واقعی است. در تمام پژوهش‌های کیفی تا حدی اعتماد به پژوهشگر وجود دارد. از آنجا که پژوهشگر، خود در متن پژوهش است، برای اینکه از تأثیر باورها و نظرات پیشین یا فرض‌هایی که داشته است جلوگیری کند، ارزش‌های مورد بررسی را توضیح می‌دهد.


4- نظریه‌پردازی حین پژوهش: تدوین نظریه، به هنگام فرایند گردآوری اطلاعات صورت می‌گیرد. این روش استقرایی است. مفهوم‌سازی و عملیاتی کردن نیز هم زمان با گردآوری داده‌ها و تحلیل‌ها صورت می‌پذیرد.


5- فرایند و توالی: گذرگاه زمان، بخش جدایی‌ناپذیر در پژوهش کیفی است. پژوهشگران کیفی توالی رخدادها را مورد توجه قرار می‌دهند. از این‌رو می‌توانند تحول یک موضوع، پیدایش یک تضاد یا توسعه‌ی یک رابطه را مطالعه کنند. بنابراین، می‌توانند فرایند و روابط علّی مورد را شناسایی کنند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
آرزوالسادات آینده |   1396/11/04 23:10:59   |
0     0
در تحقیق کیفی سه بخش عمده وجود دارد

بخش اول: داده‌ها؛ داده‌ها می‌توانند از منابع مختلف گردآوری شده باشند. مصاحبه، مشاهده و مشارکت، معمول‌ترین منابع‌اند؛

بخش دوم: شامل روش‌های تحلیلی و تعبیر و تفسیری است؛ که برای رسیدن به یافته‌ها یا نظریه‌ها به‌کار می‌رود. این روش‌ها شامل شیوه‌های مفهوم‌پردازی از داده‌ها است؛ که به "کدگذاری(Coding)" موسوم است. شیوه‌های دیگری مثل نمونه‌گیری غیرآماری، یادداشت‌برداری و نمایش روابط مفهومی به‌صورت دیاگرام نیز بخشی از مرحلهٔ تحلیلی‌اند؛

بخش سوم: عبارت است از گزارش‌های نوشته‌شده و شفاهی و ارائه آن‌ها در مجله‌ها و کنفرانس‌های علمی.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
آرزوالسادات آینده |   1396/11/04 23:11:11   |
0     0
در تحقیق کیفی سه بخش عمده وجود دارد
بخش اول: داده‌ها؛ داده‌ها می‌توانند از منابع مختلف گردآوری شده باشند. مصاحبه، مشاهده و مشارکت، معمول‌ترین منابع‌اند؛

بخش دوم: شامل روش‌های تحلیلی و تعبیر و تفسیری است؛ که برای رسیدن به یافته‌ها یا نظریه‌ها به‌کار می‌رود. این روش‌ها شامل شیوه‌های مفهوم‌پردازی از داده‌ها است؛ که به "کدگذاری(Coding)" موسوم است. شیوه‌های دیگری مثل نمونه‌گیری غیرآماری، یادداشت‌برداری و نمایش روابط مفهومی به‌صورت دیاگرام نیز بخشی از مرحلهٔ تحلیلی‌اند؛

بخش سوم: عبارت است از گزارش‌های نوشته‌شده و شفاهی و ارائه آن‌ها در مجله‌ها و کنفرانس‌های علمی.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
hadi roostaie |   1396/11/05 18:19:22   |
0     0
ویژگی‌های پژوهش‌های کیفی:
1- اهمیت شرایط محیطی
2- ارزش مطالعه‌ی موردی
3- صداقت پژوهشگر
4- نظریه‌پردازی حین پژوهش
5- فرایند و توالی
6- تفسیر
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ولی الله حیدری |   1396/11/05 19:26:53   |
0     0
در تحقیق کیفی سه بخش عمده وجود دارد

بخش اول: داده‌ها؛ داده‌ها می‌توانند از منابع مختلف گردآوری شده باشند. مصاحبه، مشاهده و مشارکت، معمول‌ترین منابع‌اند؛

بخش دوم: شامل روش‌های تحلیلی و تعبیر و تفسیری است؛ که برای رسیدن به یافته‌ها یا نظریه‌ها به‌کار می‌رود. این روش‌ها شامل شیوه‌های مفهوم‌پردازی از داده‌ها است؛ که به "کدگذاری(Coding)" موسوم است. شیوه‌های دیگری مثل نمونه‌گیری غیرآماری، یادداشت‌برداری و نمایش روابط مفهومی به‌صورت دیاگرام نیز بخشی از مرحلهٔ تحلیلی‌اند؛

بخش سوم: عبارت است از گزارش‌های نوشته‌شده و شفاهی و ارائه آن‌ها در مجله‌ها و کنفرانس‌های علمی.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سجاد بلب رسیده |   1396/11/06 19:21:57   |
0     0
مراحل انجام پژوهش کیفی: 1) تعیین استراتژی پژوهش: یعنی روشن ساختن این که پژوهش توصیفی، اکتشافی و یا تبیین است که به ترتیب استراتژیهای پژوهشی میدانی، مطالعه موردی و یا مطالعه میدانی همراه با مطالعه چندگانه را می طلبد.
2. نمونه گیری از جامعه
3. گردآوری داده ها
4. تحلیل داده ها
5. تعیین روایی و یا پایابی پژوهش کیفی
6. تدوین گزارش پژوهش کیفی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علی محمد حیدری |   1396/11/15 20:10:24   |
0     0
سلامعلیکم
مراحل انجام پژوهش کیفی: 1) تعیین استراتژی پژوهش: یعنی روشن ساختن این که پژوهش توصیفی، اکتشافی و یا تبیین است که به ترتیب استراتژیهای پژوهشی میدانی، مطالعه موردی و یا مطالعه میدانی همراه با مطالعه چندگانه را می طلبد.2. نمونه گیری از جامعه3. گردآوری داده ها4. تحلیل داده ها
5. تعیین روایی و یا پایابی پژوهش کیفی6. تدوین گزارش پژوهش کیفی
ویژگی‌های پژوهش‌های کیفی:
1- اهمیت شرایط محیطی: کنش‌های محیطی، یا اجتماعی، تا حد زیادی به شرایطی بستگی دارند که در آن اتفاق می‌افتد.2- ارزش مطالعه‌ی موردی: پژوهشگر درباره‌ی مورد بررسی، اطلاعات زیادی جمع‌آوری می‌کند، به عمق مطالب پی‌می‌برد، به مورد، آشنایی عمیق و درونی به‌دست می‌آورد. گاه مدت زیادی روی یک مورد کار می‌کند.3- صداقت پژوهشگر: صداقت پژوهشگر یک مسأله‌ی واقعی است. در تمام پژوهش‌های کیفی تا حدی اعتماد به پژوهشگر وجود دارد. از آنجا که پژوهشگر، خود در متن پژوهش است، برای اینکه از تأثیر باورها و نظرات پیشین یا فرض‌هایی که داشته است جلوگیری کند، ارزش‌های مورد بررسی را توضیح می‌دهد.4- نظریه‌پردازی حین پژوهش: تدوین نظریه، به هنگام فرایند گردآوری اطلاعات صورت می‌گیرد. این روش استقرایی است. مفهوم‌سازی و عملیاتی کردن نیز هم زمان با گردآوری داده‌ها و تحلیل‌ها صورت می‌پذیرد.5- فرایند و توالی: گذرگاه زمان، بخش جدایی‌ناپذیر در پژوهش کیفی است. پژوهشگران کیفی توالی رخدادها را مورد توجه قرار می‌دهند. از این‌رو می‌توانند تحول یک موضوع، پیدایش یک تضاد یا توسعه‌ی یک رابطه را مطالعه کنند. بنابراین، می‌توانند فرایند و روابط علّی مورد را شناسایی کنند.
6- تفسیر: این واژه به معنی نسبت دادن یک مدلول یا یک معنی منسجم و منطقی به چیزی است. از همین‌رو است که گزارش‌های پژوهش‌های کیفی معمولاً با جدول‌ها، نمودارها، تصویرها، نقشه یا پیکره‌ها همراه‌اند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics