دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

دماگوژی را "عوام فریبی" یا "مردم فریبی" ترجمه کرده اند و آن عبارتست از اغوای خلق از طریق دادن مواعید و شعارهای فریبنده و دروغین. دماگوژ یا عوام فریب کسی است که ادعای او دروغ با وعده های بی پایه و بدون پشتوانه، با تحریف حقایق سعی می کند مردم را به سوی خود بکشد و موافقت و تحسین و پشتیبانی آنان را جلب کند.

 

 

عوام فریبی آن است که شخصی به جای استدلال و اقامهٔ برهان برای اثبات یک عقیده، سعی می‌کند از راه تحریک احساسات و هیجان‌های جمعی و توسل به عواطف و جوّ حاکم، نوعی تصدیق جمعی نسبت به نتیجهٔ مطلوب خود به دست آورد، به شیوه‌ای که تک تک مردم چنین بیاندیشند که آن‌ها با پذیرش عقیده، به نوعی یگانگی با گروه رسیده‌اند و این یگانگی به آن‌ها امنیت و قدرت می‌دهد و اگر کسی با عقیدهٔ جمع مخالفت کند، از آن روح امنیت و قدرت محروم خواهد شد.

 

در عوام‌فریبی، شخص ، گروه زیادی از مردم را مخاطب قرار داده با بیاناتی هیجان‌آور و شورانگیز، احساسات و عواطف آنان را تحریک می‌کند و با تکیه بر همین شور و هیجان عوام ، آن‌ها را نسبت به نتیجه و مدعای خود متقاعد می‌کند.

اصول عوام فریبی از دیدگاه گوبلز، معاونت و رئیس دستگاه تبلیغاتی هیتلر به دو قسمت تقسیم شده است:

 

یک: دروغ هر اندازه که بزرگ تر باشد، مردم آسان تر باور می کنند.

 

دو: اندکی حقیقت را با بسیاری دروغ درهم بیامیز و به مردم عرضه کن.

 

تفاوت عوام فریبی و پوپولیسم :

پوپولیسم و دماگوژی شاید به هم شبیه باشند اما این دو در یک امر تفاوت ماهوی با هم دارند. یک سیاستمدار پوپولیست به آنچه که می‌گوید واقعاً باور دارد و در تلاش است تا ادعاهایش را عملی کند اما مسئله این است که اساساً شعارهای پوپولیستی به لحاظ کلیت و جامعیتی که دارند غیرعملیاتی هستند اما یک دماگوژ یا سیاستمدار عوام‌فریب هیچ اعتقادی به آنچه که می گوید ندارد و با علم به اینکه عملکردش نادرست است و مردم آن را بر نمی‌تابند آشکارا با وارونه جلوه دادن حقایق و استفاده از دروغ های پی در پی در تلاش برای لاپوشانی حقیقت است.

 

    منابع

ویکی پدیا پژوه/ نعیم ابادی

 
 
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics