دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

این نرم افزارها محصول شرکت Mathsoft بوده و محیطی شبیه نرم افزار S PLUS دیگر محصول این شرکت دارد.


قابلیت های آن عبارتند از:


انجام آمار توصیفی


محاسبه ضریب همبستگی


انجام آنالیز واریانس


انجام رگرسیون خطی و غیرخطی


قابلیت رسم نمودارهای تک متغیره، دوبعدی و سه بعدی متنوع و با امکانات ویرایشی فراوانی


ایجاد، فراخوانی و ویرایش داده ها یا انتقال داده ها با استفاده از خاصیت Drag&Drop از نرم افزار Excel یا سایر نرم افزارهای صفحه گسترده


این نرم افزار هر چند که از لحاظ رسم نمودار قوی می باشد ولی از لحاظ بحث های آماری و کیفیتی ضعیف تر از دو نرم افزار Minitab و Statistica می باشد.

 

منبع:  سایت ایران پژوهان-  سایت ریاضی سرا – پی سی دانلود

 

 
 
حمید زارعی |   1396/10/11 16:05:37   |
0     0
قابلیت های آن عبارتند از:


انجام آمار توصیفی


محاسبه ضریب همبستگی


انجام آنالیز واریانس


انجام رگرسیون خطی و غیرخطی


قابلیت رسم نمودارهای تک متغیره، دوبعدی و سه بعدی متنوع و با امکانات ویرایشی فراوانی


ایجاد، فراخوانی و ویرایش داده ها یا انتقال داده ها با استفاده از خاصیت Drag&Drop از نرم افزار Excel یا سایر نرم افزارهای صفحه گسترده
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics