دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

ارزیابی سهام متوفی

شماره:20468/200/ص
تاریخ: 16/11/1392
پیوست:دارد
 
امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی...
 
به استناد رأی شماره 4785/4/30 مورخ 28/3/1369 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی(پیوست)، مرجع تعیین ارزش سهام متوفی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به منظور احتساب در ماترک متوفی،"سازمان بورس اوراق بهادار" تعیین گردیده است.
 
از طرفی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه طی نامه شماره 10- 750/15 مورخ 11/9/1392 پشنهاد نموده امور مربوط به اخذ اطلاعات در خصوص سهام متوفی از شرکت مذکور استعلام شود، لذا مقرر می دارد:
 
ادارات امور مالیاتی جهت ارزیابی سهام متوفی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اطلاعات مورد نظر را صرفا از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه استعلام نمایند.
 
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
دیدگاه کاربران
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics