تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

ارس اسوندسن فیلسوف نروژی و استاد دپارتمان فلسفه در دانشگاه برگن در رابطه با جهان محتاط و خطرات آن می نویسد که  : 

 

در جهانی محتاط، آینده بیشتر در سیطره‌ی خطرها قرار می‌گیرد تا در سیطره امکان‌ها. تهدیدهای آینده، علت تغییرات فعلی می شوند. در چنین جهانی ما با «غایتی» زندگی می‌کنیم که دائما به سمت فاجعه سوق داده می‌شود. اگر تهدیدی برطرف می‌شود، همیشه بی‌شمار تهدید تازه جایش را می‌گیرند. حد و حدود ممکنِ نبرد با همه این خطرها مرزی نمی‌شناسد. علی‌الاصول، ترس خودش به خودش دوام می‌بخشد.

 

تغییر به نظر مخاطره‌آمیز می‌آید، و بنابراین چیزی خطرناک است . چون هر تغییری می‌تواند تغییری در جهت بدتر شدن وضع هم باشد. فرنک فوردی جامعه‌شناس این پدیده را «محافظه کاری ترس» نام داده است.این سیاست با هر تغییری می‌ستیزد این سیاست خواهان حفظ وضع موجود است اگر هم به تغییری رضایت دهد، تغییری در جهت بازگشت به گذشته و رجوع به «اصل» است.

 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics