دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

یکی از منابع اصلی درآمد دولت ها مالیات است که تحت عناوین مختلف وصول می شود. درآمد حاصل از مالیات، بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولت ها را تشکیل می دهد و در کشورهایی که مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است، بیش از 60 درصد بودجه عمومی را تشکیل می دهد.

 

ارزش افزوده به چه معناست؟

ارزش افزوده (به انگلیسی: Value added) به ارزشی که در فرایند تولید به ارزش کالاهای واسطه‌ای افزوده می‌شود، گفته می‌شود. این مفهوم به فرایند تولید مربوط است و نه به کالای خاص.

 

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات عام (بر عموم کالاها و خدمات مگر موارد معاف تعلق میگیرد) است که به صورت چند مرحله ای از اضافه ارزش کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می شود. به عبارت دیگر مالیاتی است که در طول فرآیند تولید و خدمات از محل تولید تا فروش کالا به مشتری نهائی، مرحله به مرحله اخذ می شود.

از این روش که توسط فون زیمنس (fone simence ) آلمانی در سال ۱۸۸۱ ابداع شد، برای اولین بار و به طور رسمی در سال ۱۹۴۵ در کشور فرانسه بصورت مالیات بر کالاهای مصرفی در مرحله تولید استفاده شد که البته در سال ۱۹۸۶ آن را به طور جامع تا مرحله خرده فروشی گسترش داد، از این روش امروزه بیش از ۱۲۰ کشور جهان استفاده میکنند و تعداد زیادی از کشورها درصدد پیاده کردن آن در نظام اقتصادی خود هستند.

 

درصد و ضرایب مالیات بر ارزش افزوده از سال 1387 تا کنون

درصد و ضرایب ارزش افزوده از سال 1387 تا کنون بشرح جدول زیر می باشد:

 

سال

درصد ارزش افزوده

درصد عوارض

جمع کل مالیات و عوارض

1387

1/5

1/5

3

1389

1/5

1/5

3

1388

1/5

1/5

3

1390

2/2

1/8

4

1391

2/9

2/1

5

1392

3/6

2/4

6

1393

5/3

2/7

8

1394

6

3

9

1395

6 3 9

1396

6 3 9
 

 

منابع:

 سازمان امور مالیاتی کشور 

 سازمان امور مالیات بر ارزش افزوده 

 ویکی پدیا     

 

 

 
 
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics