دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی
آیین نامه معاملات دولتی

در این مقاله با 7فصل از ایین نامه معاملات دولتی مصوب  2.24.3431 که به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است پرداخته شده است .

 

 
 
 
 
|  تاریخ ثبت: 1396/10/03   | |     | |  
  |
دیدگاه کاربران
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics