دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

ضرایب مربوط به رشته مدیریت مالی و همچنین رشته مالی (گرایشهای مهندسی مالی و مدیریت ریسک، بانکداری، حقوق مالی، تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز ،  بیمه ، مستغلات) یکسان و به صورت جدول زیر می باشد.

 

اطلاعات ضرایب مربوط به آزمون سال 1397 و اطلاعات تعداد سوالات و زمان مربوط به آزمون سال 1396 می باشد.

 

 

 

منبع:

مدیر

همگام سنجش

 
 
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics