دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

معرفت زمانی تکامل می یابد که کار و کوشش با آن همراه باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به رویاها ایمان بیاورید که دروازه های ابدیت اند

 

 

 

 

انسان فـرزانه با مشعـل دانش و حکمت، پیش رفته و راه بشریت را روشن می سازد

 

 

 

 

چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی هستی دست به دعا برداری

 

 

 

 

پند آموز است ماجرای مردی که زمین را می کاوید تا ریشه های بی ثمر را از اعماق زمین بیرون کشد، اما ناگاه گنجی بزرگ یافت

 

 

 

 

شاید بتوانید دست و پای مرا به غل و زنجیر کشید و یا مرا به زندانی تاریک بیافکنید ولی افکار مرا که آزاد است نمی توانید به اسارت در آورید

 

 

 

 

با سالخوردگان و افراد با تجربه مشورت کنید که چشمهایشان ، چهره ی سالها را دیده و گوشهایشان ، نوای زندگی را شنیده است

 

 
 
رویـــا اسماعیلی |   1395/01/14 02:51:50   |
3     0
یک درخت میلیون ها چوب کبریت میسازد...
اما وقتی زمانش برسد ...!
فقط یک چوب کبریت برای سوزاندن میلیون ها درخت کافیست.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا میرباقری |   1395/01/14 18:44:09   |
3     0
هنگامی که در سکوت شب گوش فرا دهی خواهی شنید که کوهها و دریاها و جنگلها با خود کم بینی و هراس خاصی نیایش می کنند .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نازنین حشمتی |   1395/04/01 22:06:44   |
0     0
همه آنچه در خلقت است ، در درون شماست و هر آنچه درون شماست ، در خلقت است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics