تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری چیست؟

یکی از عوامل تاثیر‌گذار بر پیش‌بینی سود هر سهم، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های شرکت است که معمولاً در پایان دوره محقق شده و در گزارش‌های دوره ای ذکر نمی‌شود. بسیاری از شرکت‌ ها علاوه بر درآمد حاصل از فرایند تولید (عملیاتی)، ممکن است درآمدهای دیگری در قالب سرمایه گذاری داشته باشند.

انواع درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری:
درآمد غیر عملیاتی حاصل از سرمایه‌گذاری: این نوع درآمد ناشی از سپرده¬‌های بانکی، اوراق مشارکت، سود حاصل از خرید و فروش سهام و یا مالکیت بخشی از سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر است. سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه پذیر با درصد مالکیت بالایی که فعالیت آن با فعالیت شرکت سرمایه‌گذار غیر مرتبط باشد نیز در این ردیف شناسایی می‌شود.
 

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

درآمد عملیاتی: این نوع درآمد، ناشی از سرمایه‌ گذاری شرکت سرمایه‌‍‌گذار در شرکت های سرمایه پذیری است که فعالیت اصلی آن‌ها مرتبط بوده و درصد تملک بالایی برای شرکت سرمایه‌گذار در بر دارد.
 
 ♦  لازم به ذکر است که به درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ ها، مالیات تعلق نگرفته و هیچ مبلغی از آن کسر نمی‌شود.
 ♦  در انتهای جداول صورت های مالی شرکت‌ ها، شرکت سرمایه‌گذار درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های عملیاتی خود را بصورت یک جدول پورتفو ارائه می دهد.
 
نحوه محاسبه درصد و مقدار درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ها در سود هر سهم:
در صورت (مالی) سود و زیان، مبلغ کل درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ ها را بر سود خالص پس از کسر مالیات تقسیم کرده و در عدد ۱۰۰ ضرب می‌کنیم. عدد به¬‌دست آمده درصد درآمدهای سرمایه گذاری در سود هر سهم را نشان می-‌دهد. به این معنی که چند درصد از سود خالص (پس از کسر مالیات) را درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ها تشکیل می دهد. این سود بعد از برگزاری مجمع شرکت سرمایه پذیر محقق می‌شود.
 
بنابر آنچه گفته شد پاسخ سوال “در پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ شرکت داروسازی جابرابن حیان، چند درصد از سود هر سهم را درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها تشکیل می دهد؟” به صورت زیر محاسبه می شود:
۳۳% = ۱۰۰× (۷۶۲,۲۰۲÷۲۵۰,۴۶۸)
حال برای دانستن اینکه چه مقدار از سود هر سهم را درآمد حاصل از سرمایه‌-گذاری تشکیل می دهد، کافی است در صورت سود و زیان، درآمد حاصل از سرمایه¬‌گذاری‌ها را بر سرمایه شرکت تقسیم کنیم و عدد حاصل را در ۱۰۰ ضرب نماییم.
 
حالا اگر بخواهیم مقدار درآمد حاصل از سرمایه گذاری را در سود هر سهم شرکت داروسازی جابرابن حیان محاسبه کنیم، کافی است درآمد حاصل از سرمایه گذاری این شرکت را به سرمایه آن تقسیم  و در ۱۰۰ ضرب کنیم. دقت به این نکته ضروری است که در این فرمول واحد عدد به‌دست آمده تومان است نه ریال.
تومان ۶۶ =۱۰۰×(۳۷۸,۰۰۰÷۲۵۰,۴۶۸)
 
در این مطلب تلاش شد که نحوه محاسبه درصد و مقدار درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها در سود هر سهم به طور بیان شود. حتماً در زمان محاسبه به این نکته دقت داشت که به دنبال کدام یک از این دو موضوع هستیم، درصد درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها در سود هر سهم یا مقدار آن.
منبع خبر: تولید محتوای حَسمان
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

تشکری |   1399/02/27 10:50:55   |
1     0
هدف سرمایه گذاران معمولا، رشد و توسعه سرمایه خود و بهره مندی از منافع آن در آینده، هست. آن ها معمولا ممکن است سرمایه خود را به مدت طولانی و طی سال‌ها و دهه‌ها نگه داشته و از سود دهی آن بهره ببرند. البته سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف دارای تعابیر مختلفی است. برای مثال، در اقتصاد شرکت ها، شامل ایجاد و تامین سرمایه اولیه و یاافزایش سرمایه در شرکت‌ها است که در انتظار پیشرفت کسب و کار و سود بیشتر است. هر چقدر سرمایه یک شرکت بیشتر باشد، بهتر می‌توان فعالیت‌ها را توسعه داده و در نتیجه به سود و درآمد بیشتری دست پیدا کند > درآمد پولی است که یک فرد یا یک شرکت در بازه زمانی مشخص از محل کالاها یا خدماتی که برای دیگران فراهم کرده یا سرمایه گذاری‌هایی که داشته است، به دست می‌آورد. معمولاً درآمـد برای تأمین مخارج روزانه مصرف می‌شود. درآمـد از طریق ضرب قیمت فروش کالاها و خدمات در تعداد واحدها یا مقدار فروخته شده محاسبه می‌گردد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مسعود زارع بیدکی |   1399/03/07 09:36:57   |
درآمد حاصل از سرمایه گذاری به دو دسته درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی تقسیم می شود .که بصورت های مختلف سرمایه گزاری انجام میشود برخی لز طریق خرید زمین و ماشین و...سود بدست می اورند که غیر عملیاتی است و برخی از طریق سود ناشی از بورس و سهام شرکتهاست که عملیاتی است.
علیرضا آزاد |   1399/04/26 11:10:26   |
سرمایه گذاری را میتوان به دوبخش عملیاتی(سود در سهام و یا بورس) و غیرعملیاتی(سود از طریق خرید زمین ،ماشین،ملک) تقسیم کرد و همچنین سودی که بدست می آوریم،معاف از مالیات است.
حسین فتوحی اردکانی |   1399/04/26 18:25:55   |
هدف سرمایه گذاران معمولا، رشد و توسعه سرمایه خود و بهره مندی از منافع آن در آینده، است.درآمد حاصل از سرمایه گذاری به دو صورت عملیاتی و غیر عملیاتی است .
که افراد به شکلهای گوناگونی سرمایه گذاری میکنند. یکی با خرید و فروش زمین سودی به دست می آورد که غیر عملیاتی است .درآمد حاصل از سرمایه گذاری به دو صورت عملیاتی و غیر عملیاتی است .
مهدی کاظمی |   1399/04/27 14:02:46   |
درامد حاصل سرمایه گداری به عملیاتی وغیره عملیالتی تقسیم می شود
وحید احمد باریکزهی |   1399/04/30 12:57:18   |
درآمد حاصل از سرمایه گذاری به دو دسته درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی تقسیم می شود
صادق زاده ربیعی |   1399/04/30 13:27:00   |
سرمایه گذاری را میتوان به دوبخش عملیاتی(سود در سهام و یا بورس) و غیرعملیاتی(سود از طریق خرید زمین ،ماشین،ملک) تقسیم کرد و همچنین سودی که بدست می آوریم،معاف از مالیات است.
مرجان عباسی نسب |   1399/04/30 22:14:38   |
• درآمد غیر عملیاتی حاصل از سرمایه‌گذاری: این نوع درآمد ناشی از سپرده¬‌های بانکی، اوراق مشارکت، سود حاصل از خرید و فروش سهام و یا مالکیت بخشی از سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر است.• درآمد عملیاتی: این نوع درآمد، ناشی از سرمایه‌ گذاری شرکت سرمایه‌‍‌گذار در شرکت های سرمایه پذیری است که فعالیت اصلی آن‌ها مرتبط بوده و درصد تملک بالایی برای شرکت سرمایه‌گذار در بر دارد
محمد پوراکبری |   1399/04/31 17:51:05   |
سرمایه گزاری را میتوان به دو بخش عملیاتی ( سود در سهام و یا بورس ) و بخش غیرعملیاتی ( سود از طریق خرید ملک ، ماشین و .. ) تقسیم کرد و همچنین سودی ک بدست میاید معاف از مالیات است .
نجمه السادات زارع |   1399/05/02 13:17:10   |
درآمد غیر عملیاتی حاصل از سرمایه‌گذاری: این نوع درآمد ناشی از سپرده¬‌های بانکی، اوراق مشارکت، سود حاصل از خرید و فروش سهام و یا مالکیت بخشی از سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر است.• درآمد عملیاتی: این نوع درآمد، ناشی از سرمایه‌ گذاری شرکت سرمایه‌‍‌گذار در شرکت های سرمایه پذیری است که فعالیت اصلی آن‌ها مرتبط بوده و درصد تملک بالایی برای شرکت سرمایه‌گذار در بر داردسرمایه گزاری را میتوان به دو بخش عملیاتی ( سود در سهام و یا بورس ) و بخش غیرعملیاتی ( سود از طریق خرید ملک ، ماشین و .. ) تقسیم کرد و همچنین سودی ک بدست میاید معاف از مالیات است .
محمد رحیمی |   1399/05/08 19:22:03   |
درامد حاصل از سرمایه گذاری به دو دسته عملیاتی و غیر عملیاتی تععین میشود که سرمایه گذاری در سهام عملیاتی و افزایش سرمایه خونه و ماشین غیر عمالیانی است
مبینادشتی |   1399/05/18 21:23:33   |
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه پذیر با درصد مالکیت بالایی که فعالیت آن با فعالیت شرکت سرمایه‌گذار غیر مرتبط باشد نیز در این ردیف شناسایی می‌شود.
• درآمد عملیاتی: این نوع درآمد، ناشی از سرمایه‌ گذاری شرکت سرمایه‌‍‌گذار در شرکت های سرمایه پذیری است که فعالیت اصلی آن‌ها مرتبط بوده و درصد تملک بالایی برای شرکت سرمایه‌گذار در بر دارد.
سارا محمودآبادی |   1399/05/21 19:56:56   |
درآمد حاصل از سرمایه گذاری به دو دسته درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی تقسیم می شود
محمد مهدی کمالی |   1399/06/06 11:25:56   |
سرمایه گذاری عملیاتی دارای سود در سهام و یا بورس و غیرعملیاتی دارای سود از طریق خرید زمین ،ماشین،ملک است و همچنین سودی که بدست می آید،معاف از مالیات است.
zahra azodi |   1399/02/28 19:49:09   |
0     0
افراد به روش های مختلف سرمایه گذاری می کنند مثلا بعضی پول خود را در بانک قرار میدهند گروهی دیگر با خرید زمین یا ملک به سرمایه گذاری می پردازند در حالیکه برخی دیگر به سرمایه گذاری در بورس می پردازندو به طبع نسبت به مبلغ سرمایه گذاری درامد کسب می کنند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Mona |   1399/03/01 12:06:11   |
0     0
درامد حاصل از سرمایه گذاری..سود عایده از ان سرمایه گذاری هست که مالیاتی از آن کسر نمی گردد..و در شرکتهای بزرگ سرمایه گذاری این سود بصورت مقدار یا درصد محاسبه و تعین میگردد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محبوبه سرخیان |   1399/03/01 12:28:43   |
0     0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری عملیاتی و غیر عملیاتی است .
که افراد به شکلهای گوناگونی سرمایه گذاری میکنند یکی
با خرید و فروش زمین سودی به دست می آورد که غیر عملیاتی
است ..دیگری سرمایه خود را در شرکتهای سرمایه گذار
سرمایه گذاری میکند و عملیاتی محسوب میشه.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهدی سامعی |   1399/03/01 13:22:03   |
0     0
اشخاص و شرکت ها به روش های مختلف و با ترکیب های مختلف در زمینه های مختلفی سرمایه گذاری می کنند و براساس درصد ریسکی که می پذیرند متحمل سود یا زیان می شوند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مرضیه انتظارقائم |   1399/03/02 17:37:01   |
0     0
سرمایه گذاری بر حسب موضوع به دو دسته واقعی و مالی تقسیم می‌شود. دسته واقعی نوعی است که فرد با فدا کردن ارزشی در زمان حاضر، نوعی دارایی واقعی به دست می‌آورد. درواقع موضوع سرمایه گذاری، دارایی واقعی است. خرید ملک یا آپارتمان، نمونه‌ای از آن است. در دسته مالی، فرد در ازای فدا کردن ارزش حاضر، نوعی دارایی مالی که نتیجه آن معمولاً جریانی از وجوه نقد است به دست می‌آورد. سرمایه گذاری در اوراق بهادار مثل سهام عادی یا اوراق مشارکت که فرد در ازای پرداخت پول، محق به دریافت جریانی از وجوه نقد به شکل سود می‌شود، سرمایه گذاری مالی محسوب می‌شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سید حسین بخشایش |   1399/03/04 10:24:11   |
0     0
درامد عملیاتی و غیر عملیاتی در شرکتها و در صورتهای مالی به تکیک ذکر گردیده که البته با توجه به این مطلب از نحوه برخورد با ان واینکه درامد غیر عملیاتی مالیات ندارد بسیاری از شرکتها را به این نوع درامد سوق میدهد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
آزاده السادات تراب زاده بافقی |   1399/03/05 03:02:20   |
0     0
سرمایه گذاری حلال چیست؟
به طور کلی زمانی که شما پول خود را در مکانی سرمایه گذاری می کنید به دنبال افزایش سرمایه خود هستید البته به روش حلال. سرمایه گذاری حلال به سرمایه گذاری گفته می شود که سود حاصل از سرمایه گذاری بین سرمایه گذار و سرمایه دار تقسیم شود و دو طرف معامله در سود و زیان مال خود شریک باشند. تنها در این صورت است که سود حاصل از سرمایه گذاری حلال است. در نظر گرفتن درصد ثابت میزان سود ربا است.
راه هایی برای سرمایه گذاری حلال و دوری از ربا:
سرمایه گذاری در بانک، مضاربه، خرید ارز و دلار، سرمایه گذاری در بورس، خرید زمین و طلا
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا افتخاری |   1399/03/05 16:09:43   |
0     0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری به دو دسته درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی تقسیم می شود .
درآمدغیر عملیاتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که عملیات آن با عملیات شرکت متفاوت است.
درآمد عملیاتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که عملیات آن مشابه شرکت سرمایه گذار است.
سود حاصل از درآمد سرمایه کذاری معاف از مالیات است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا سلیمانی |   1399/03/08 08:49:42   |
0     0
یکی از عواملی که به پیش بینی سود هرسهم کمک میکند ، درآمد حاصل از سرمایه گذاری میباشد‌.
درآمد غیرعملیاتی سرمایه گذاری درصد مالکیت بالایی دارند و فعالیت آنها بادفعالیت شرکت های دیگر غیرمرتبط است اما درآمد عملیاتی سرمایه گذاری برخلا مورد ذکر شده ی قبلی ، فعالیت آنها با فعالیت سایر شرکت ها مرتبط میباشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فرزانه جنتی |   1399/03/09 14:47:00   |
0     0
درامد حاصل از از سرمایه گذاری شامل دو درامد عملیاتی و غیر عملیاتی
درامد غیر عملیاتی :این نوع درآمد ناشی از سپرده¬‌های بانکی، اوراق مشارکت، سود حاصل از خرید و فروش سهام و یا مالکیت بخشی از سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر است.
درامد عملیاتی: این نوع درآمد، ناشی از سرمایه‌ گذاری شرکت سرمایه‌‍‌گذار در شرکت های سرمایه پذیری است که فعالیت اصلی آن‌ها مرتبط بوده و درصد تملک بالایی برای شرکت سرمایه‌گذار در بر دارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
احمد واحدیان اردکانی |   1399/03/10 21:03:27   |
0     0
سود حاصل از سرمایه گذاری، یکی از چندین معیار سنجش میزان کارایی و کیفیت سرمایه گذاری است.
درآمد ایجادشده از منابع مربوط به عملیات تجاری روزانه شرکت، درآمد عملیاتی گفته می‌شود. به‌طور مثال، در مورد شرکت‌های خرده فروشی، فروش محصولات و کالاها تولید درآمـد عملیاتی می‌نماید، درحالی‌که درآمد حاصل از فروش انبار یا ملک مربوط به فروشگاه‌ها، درآمـد عملیاتی به حساب نمی‌آید. در واقع فروش انبار به عنوان یک رویداد پیش‌بینی‌نشده و «یک‌باره» در نظر گرفته می‌شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مرتضی ندافی |   1399/03/21 03:08:39   |
0     0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری به دو دسته تقسیم میشود :۱-عملیاتی۲-غیر عملیاتی
سرمایه گذاری شرکتی در شرکت های دیگر درامد عملیاتی است
و سود حاصل از خرید و فروش سهام درآمد غیر عملیاتی است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
الناز بهروزی |   1399/03/22 03:05:15   |
0     0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری به دو دسته تقسیم میشود :۱-عملیاتی۲-غیر عملیاتی
سرمایه گذاری شرکتی در شرکت های دیگر درامد عملیاتی است
و سود حاصل از خرید و فروش سهام درآمد غیر عملیاتی است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد سجاد حجتی پور |   1399/03/23 01:41:04   |
0     0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری به دو دسته درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی تقسیم می شود .
درآمدغیر عملیاتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که عملیات آن با عملیات شرکت متفاوت است.
درآمد عملیاتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که عملیات آن مشابه شرکت سرمایه گذار است.
سود حاصل از درآمد سرمایه کذاری معاف از مالیات است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
mrz |   1399/03/24 20:28:12   |
0     0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری به دو دسته درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی تقسیم می شود .
درآمدغیر عملیاتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که عملیات آن با عملیات شرکت متفاوت است.
درآمد عملیاتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که عملیات آن مشابه شرکت سرمایه گذار است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مجید سرایانی |   1399/03/25 14:17:55   |
0     0
درآمد می‌تواند به “درآمدهای عملیاتی” و “درآمدهای غیرعملیاتی” که از سایر منابع سرچشمه می‌گیرد، تقسیم شود. چون این منابع درآمد غیرعملیاتی اغلب قابل پیش‌بینی یا تکرارشونده نیستند، می‌توانند با عنوان رخدادها یا سودهای یک‌دفعه‌ای در نظر گرفته شوند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا ابراهیمی |   1399/03/25 17:24:24   |
0     0
انواع درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری:
• درآمد غیر عملیاتی حاصل از سرمایه‌گذاری: این نوع درآمد ناشی از سپرده¬‌های بانکی، اوراق مشارکت، سود حاصل از خرید و فروش سهام و یا مالکیت بخشی از سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر است. سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه پذیر با درصد مالکیت بالایی که فعالیت آن با فعالیت شرکت سرمایه‌گذار غیر مرتبط باشد نیز در این ردیف شناسایی می‌شود.
• درآمد عملیاتی: این نوع درآمد، ناشی از سرمایه‌ گذاری شرکت سرمایه‌‍‌گذار در شرکت های سرمایه پذیری است که فعالیت اصلی آن‌ها مرتبط بوده و درصد تملک بالایی برای شرکت سرمایه‌گذار در بر دارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد پری زاد |   1399/03/25 22:17:21   |
0     0
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری را می بایست با نرخ تورم مقایسه کرد. اگر میزان درآمد با تورم مساوی باشد، فقط حفظ ارزش پول اتفاق افتاده است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حشمت الله اسدی زیدابادی |   1399/03/26 07:08:15   |
0     0
انواع درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری:
• درآمد غیر عملیاتی حاصل از سرمایه‌گذاری: این نوع درآمد ناشی از سپرده¬‌های بانکی، اوراق مشارکت، سود حاصل از خرید و فروش سهام و یا مالکیت بخشی از سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر است. سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه پذیر با درصد مالکیت بالایی که فعالیت آن با فعالیت شرکت سرمایه‌گذار غیر مرتبط باشد نیز در این ردیف شناسایی می‌شود.
• درآمد عملیاتی: این نوع درآمد، ناشی از سرمایه‌ گذاری شرکت سرمایه‌‍‌گذار در شرکت های سرمایه پذیری است که فعالیت اصلی آن‌ها مرتبط بوده و درصد تملک بالایی برای شرکت سرمایه‌گذار در بر دارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
fatemeh tak |   1399/03/26 23:35:07   |
0     0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری یکی از بهترین معیار های سنجش کیفیت و میزان کارایی می باشد که خود به دو دسته عملیاتی و غیر عملیاتی تقسیم میشود درآمد . غیر عملیاتی : این نوع درآمد ناشی از سپرده¬‌های بانکی، اوراق مشارکت، سود حاصل از خرید و فروش سهام و یا مالکیت بخشی از سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر است. سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه پذیر با درصد مالکیت بالایی که فعالیت آن با فعالیت شرکت سرمایه‌گذار غیر مرتبط باشد نیز در این ردیف شناسایی می‌شود. درآمد عملیاتی: این نوع درآمد، ناشی از سرمایه‌ گذاری شرکت سرمایه‌‍‌گذار در شرکت های سرمایه پذیری است که فعالیت اصلی آن‌ها مرتبط بوده و درصد تملک بالایی برای شرکت سرمایه‌گذار در بر دارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رویا زیلوباف |   1399/03/27 11:38:03   |
0     0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری به دو صورت عملیاتی و غیر عملیاتی است .
که افراد به شکلهای گوناگونی سرمایه گذاری میکنند یکی
با خرید و فروش زمین سودی به دست می آورد که غیر عملیاتی
است ..
دیگری سرمایه خود را در شرکتهای سرمایه گذار
سرمایه گذاری میکند و عملیاتی محسوب میشه
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Morteaza Poursoleiman |   1399/03/30 11:02:36   |
0     0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری به دو دسته عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی تقسیم بندی می شود.
در آمد غیر عملیاتی همانند سود حاصل از سپرده ها، اوراق مشارکت. . که به آن مالیات تعلق میگیرد
در آمد عملیاتی که اصولا توسط شرکت ها سرمایه جذب شده و رویان تولید و کسب و کار صورت گرفته و موجب افزایش سرمایه اولیه و به عبارت دیگر سود دهی می شود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سعیده دهقان |   1399/03/31 22:27:36   |
0     0
عمل اختصاص پول یا سرمایه به یک هدف (تجارت، پروژه، املاک و غیره) با انتظار دریافت یک درآمد یا سود اضافه در آینده، سرمایه گذاری کردن گفته می‌شود. سرمایه گذاری کردن می‌تواند شامل مقدار زمانی که شما برای مطالعه چشم‌انداز یک شرکت صرف می‌کنید باشد، مخصوصاً که از قدیم گفته‌اند وقت طلاست.
درآمدی که حاصل از سرمایه گذاری کردن است می‌تواند به شکل‌های مختلفی باشد، مثل سود سهام، بهره سپرده های بانکی یا افزایش ارزش دارایی ها. سرمایه گذاری کردن به تعهد بلندمدت اشاره دارد، درحالی‌که معامله یا سفته بازی درست در مقابل این تعریف قرار می‌گیرند و معاملات کوتاه مدت و اغلب با گردش سرمایه بالا هستند که به تبع آن، میزان ریسک بیشتری را نیز با خود به همراه دارند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
afkhami |   1399/04/03 02:35:25   |
0     0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری عملیاتی و غیر عملیاتی است .
که افراد به شکلهای گوناگونی سرمایه گذاری میکنند یکی
با خرید و فروش زمین سودی به دست می آورد که غیر عملیاتی
است ..دیگری سرمایه خود را در شرکتهای سرمایه گذار
سرمایه گذاری میکند و عملیاتی محسوب میشه.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حسین یزدی یوسفی |   1399/04/06 00:00:33   |
0     0
EPS یا Earning Per Share پیش‌بینی درآمد سود هر سهم برای سال مالی گزارش‌شده، است. در واقع هرگاه سود کل شرکت را پس از کسر مالیات، به تعداد سهام تقسیم نماییم، سود هر سهم بدست می‌آید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رضا صالحی نیا |   1399/04/06 02:31:21   |
0     0
درآمد غیر عملیاتی و درامد عملیاتی
مانند سود حاصل از خرید و فروش زمین غیر عملیاتی است
و درامد عملیاتی مانند سرمایه گذاری در سهام و ...
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سیدعلی حسینی |   1399/04/06 19:36:09   |
0     0
سود سهام حاصل از فعالیت عملیاتی برای ارزیابی عملکرد شرکت دقدق تر است چون فعالیتهای غیر عملیاتی در هر سال تکرار نمی شود و جزئ کارهای فرعی شرکت محسوب می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حسین علی پناه |   1399/04/06 22:47:52   |
0     0
درامد سرمایه گذاری از نگاه موضوع فعالیت شرکتها به دو گروه عملیاتی و غیر عملیاتی تقسیم می گردد اما از نگاه درآمد حاصل از سرمایه گذاری در خارج از شرکت را میتوان به ۱) سرمایه گذاری در شرکتهای سرمایه پذیر۲) سرمایه گذاری در سهام ۳) سرمایه گذاری در سایر امور
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
روح اله خزاعی |   1399/04/07 11:23:23   |
0     0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری از دیدگاه های متفاوت قابل بررسی است . و مبلغ بدست آمده از هر روش نیز کاملا باهم متفاوت است مهمترین مسئله این است که در طی این سرمایه گذاری ارزش سرمایه حفظ شده است یا خیر
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رضا دوستی |   1399/04/10 17:07:03   |
0     0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری عملیاتی و غیر عملیاتی است .
سود حاصل از خرید و فروش زمین و ماشین غیر عملیاتی است و درامد عملیاتی مانند سرمایه گذاری در سهام
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ابوالفضل |   1399/04/14 12:54:25   |
0     0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری عملیاتی و غیر عملیاتی است .
که افراد به شکلهای گوناگونی سرمایه گذاری میکنند یکی
با خرید و فروش زمین سودی به دست می آورد که غیر عملیاتی
است. ..دیگری سرمایه خود را در شرکتهای سرمایه گذار
سرمایه گذاری میکند و عملیاتی محسوب میشه.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
معصومه یاری علی ابادی |   1399/04/14 18:34:20   |
0     0
دو نوع درآمد داریم درآمد عملیاتی که مربوط به فعالیت اصلی شرکت می باشد درآمد غیر عملیاتی به فعالیت فرعی شرکت می باشد و سود ان متعلق به خود شرکت می باشد درآمد عملیاتی سود ان بین شرکت سهامداران ان تقسیم می شود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Hamidreza Mirmohammadi |   1399/04/14 20:13:19   |
0     0
درامد حاصل از فعالیت عملیاتی برای ارزیابی عملکرد شرکت دقیق تر است و به روش فعال زمین غیر عملیاتی است ودرامد عملیاتی مانند سرمایه گذاری در سهام
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا کبیری |   1399/04/16 22:09:20   |
0     0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری به دو دسته درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی تقسیم می شود .
درآمدغیر عملیاتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که عملیات آن با عملیات شرکت متفاوت است.
درآمد عملیاتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که عملیات آن مشابه شرکت سرمایه گذار است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
لعیا حیدری |   1399/04/16 23:07:20   |
0     0
هدف سرمایه گذاران معمولا، رشد و توسعه سرمایه خود و بهره مندی از منافع آن در آینده، است.درآمد حاصل از سرمایه گذاری به دو صورت عملیاتی و غیر عملیاتی است .
که افراد به شکلهای گوناگونی سرمایه گذاری میکنند. یکی با خرید و فروش زمین سودی به دست می آورد که غیر عملیاتی است .درآمد حاصل از سرمایه گذاری به دو صورت عملیاتی و غیر عملیاتی است .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا حاجی زاده |   1399/04/16 23:14:35   |
0     0
سرمایه گذاری بر حسب موضوع به دو دسته واقعی و مالی تقسیم می‌شود. دسته واقعی نوعی است که فرد با فدا کردن ارزشی در زمان حاضر، نوعی دارایی واقعی به دست می‌آورد. درواقع موضوع سرمایه گذاری، دارایی واقعی است. خرید ملک یا آپارتمان، نمونه‌ای از آن است. در دسته مالی، فرد در ازای فدا کردن ارزش حاضر، نوعی دارایی مالی که نتیجه آن معمولاً جریانی از وجوه نقد است به دست می‌آورد. سرمایه گذاری در اوراق بهادار مثل سهام عادی یا اوراق مشارکت که فرد در ازای پرداخت پول، محق به دریافت جریانی از وجوه نقد به شکل سود می‌شود، سرمایه گذاری مالی محسوب می‌شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سمیرا |   1399/04/17 15:30:35   |
0     0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری به دو صورت عملیاتی و غیر عملیاتی است .
غیر عملیاتی :این نوع درآمد ناشی از سپرده¬‌های بانکی، اوراق مشارکت، سود حاصل از خرید و فروش سهام و یا مالکیت بخشی از سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر
است. عملیاتی:ناشی از سرمایه‌ گذاری شرکت سرمایه‌‍‌گذار در شرکت های سرمایه پذیری است که فعالیت اصلی آن‌ها مرتبط بوده و درصد تملک بالایی برای شرکت سرمایه‌گذار در بر دارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سپیده دهقان |   1399/04/18 02:07:38   |
0     0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری از دیدگاه های متفاوت قابل بررسی است . و مبلغ بدست آمده از هر روش نیز کاملا باهم متفاوت است مهمترین مسئله این است که در طی این سرمایه گذاری ارزش سرمایه حفظ شده است یا خیر
پاسخ
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه مستانی |   1399/04/18 15:25:33   |
0     0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری به دو دسته درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی تقسیم می شود .
درآمدغیر عملیاتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که عملیات آن با عملیات شرکت متفاوت است.
درآمد عملیاتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که عملیات آن مشابه شرکت سرمایه گذار است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
behzad hajihoseini |   1399/04/19 10:29:58   |
0     0
اشخاص و شرکت ها به روش های مختلف و با ترکیب های مختلف در زمینه های مختلفی سرمایه گذاری می کنند و براساس درصد ریسکی که می پذیرند متحمل سود یا زیان می شوند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ریحانه زارع |   1399/04/19 11:47:39   |
0     0
افراد به روش های مختلف سرمایه گذاری می کنند مثلا بعضی پول خود را در بانک قرار میدهند گروهی دیگر با خرید زمین یا ملک به سرمایه گذاری می پردازند در حالیکه برخی دیگر به سرمایه گذاری در بورس می پردازندو به طبع نسبت به مبلغ سرمایه گذاری درامد کسب می کنند.درآمد حاصل از سرمایه گذاری به دو دسته درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی تقسیم می شود .که بصورت های مختلف سرمایه گزاری انجام میشود برخی لز طریق خرید زمین و ماشین و...سود بدست می اورند که غیر عملیاتی است و برخی از طریق سود ناشی از بورس و سهام شرکتهاست که عملیاتی است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محدثه دهقان طزرجانی |   1399/04/19 16:31:20   |
0     0
واژه سرمایه گذاری می‌تواند دامنه وسیعی از فعالیت‌ها را شامل شود. این واژه می‌تواند شامل سرمایه گذاری در گواهی سپرده، اوراق قرضه، سهام عادی یا صندوق‌های مشترک سرمایه گذاری باشد. اگرچه کسانی که به صورت حرف‌های به سرمایه گذاری می‌پردازند از دارایی‌های دیگری، از قبیل گواهی خرید، برگ اختیار خرید و فروش سهام و دارایی‌های مشهود مانند طلا و اشیاء قیمتی برای انجام سرمایه گذاری نیز استفاده می‌کنند. سرمایه گذاری می‌تواند دارای درجات مختلف ریسک‌پذیری باشد و هر فردی، خواه شخصی با تحصیلات دانشگاهی و خواه یک شهروند عادی، می‌تواند با توجه به شرایط خود از تصمیمات سرمایه گذاری استفاده کند.

سرمایه گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد؛ بنابراین مستلزم مدیریت ثروت سرمایه گذاران است. این ثروت شامل مجموع درآمد فعلی و ارزش فعلی درآمدهای آتی است؛ بنابراین ارزش فعلی و مفهوم بهره مرکب می‌تواند نقش مهمی را در این فرایند داشته باشد.

هدف سرمایه گذاران معمولا، رشد و توسعه سرمایه خود و بهره مندی از منافع آن در آینده، هست. آن ها معمولا ممکن است سرمایه خود را به مدت طولانی و طی سال‌ها و دهه‌ها نگه داشته و از سود دهی آن بهره ببرند. البته سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف دارای تعابیر مختلفی است. برای مثال، در اقتصاد شرکت ها، شامل ایجاد و تامین سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه در شرکت‌ها است که در انتظار پیشرفت کسب و کار و سود بیشتر است. هر چقدر سرمایه یک شرکت بیشتر باشد، بهتر می‌توان فعالیت‌ها را توسعه داده و در نتیجه به سود و درآمد بیشتری دست پیدا کند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
جمال سالاری |   1399/04/19 18:57:16   |
0     0
درآمدهایی که از سرمایه گذاری به دست می آیند را میتوانیم به دو دسته درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی تقسیم کنیم .
درآمدغیر عملیاتی : سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که عملیات آن با عملیات شرکت متفاوت است و یا در عملیات مالی به غیر از ماهیت شرکت .
درآمد عملیاتی سرمایه گذاری در شرکتهایی که عملیات آن مشابه شرکت سرمایه گذار است و یا در مواردی به قصد انتفاع در شرکتهای دیگر .
سود حاصل از درآمد سرمایه کذاری معاف از مالیات است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه جعفری |   1399/04/20 01:01:05   |
0     0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری به دو دسته درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی تقسیم می شود .
درآمدغیر عملیاتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که عملیات آن با عملیات شرکت متفاوت است.
درآمد عملیاتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که عملیات آن مشابه شرکت سرمایه گذار است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علیرضازارعیان |   1399/04/21 14:33:17   |
0     0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری به دو دسته درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی تقسیم می شود .
درآمدغیر عملیاتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که عملیات آن با عملیات شرکت متفاوت است.
درآمد عملیاتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که عملیات آن مشابه شرکت سرمایه گذار است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
روح الله بخشی |   1399/04/22 00:46:24   |
0     0
سوال‌ادمین مالی رو پیدا نکردم!!!
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مجید گلزارفر |   1399/04/23 12:22:56   |
0     0
درامد حاصل از از سرمایه گذاری شامل دو درامد عملیاتی و غیر عملیاتی
درامد غیر عملیاتی :این نوع درآمد ناشی از سپرده¬‌های بانکی، اوراق مشارکت، سود حاصل از خرید و فروش سهام و یا مالکیت بخشی از سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر است.
درامد عملیاتی: این نوع درآمد، ناشی از سرمایه‌ گذاری شرکت سرمایه‌‍‌گذار در شرکت های سرمایه پذیری است که فعالیت اصلی آن‌ها مرتبط بوده و درصد تملک بالایی برای شرکت سرمایه‌گذار در بر دارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مژگان محمدی یزدی |   1399/04/23 20:59:38   |
0     0
برای دانستن اینکه چه مقدار از سود هر سهم را درآمد حاصل از سرمایه‌-گذاری تشکیل می دهد، کافی است در صورت سود و زیان، درآمد حاصل از سرمایه¬‌گذاری‌ها را بر سرمایه شرکت تقسیم کنیم و عدد حاصل را در ۱۰۰ ضرب نماییم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زینب دریس |   1399/04/25 17:38:15   |
0     0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری همان سودی است که ما از هر سهم بدست می آوریم در آمدها ممکن است عملیاتی یا غیر عملیاتی باشند
غیر عملیاتی مثل در آمد حاصل از اوراق مشارکت یا سپرده بانکی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نغمه لطف محمدی |   1399/04/25 17:46:45   |
0     0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری به دو دسته درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی تقسیم می شود .
درآمدغیر عملیاتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که عملیات آن با عملیات شرکت متفاوت است.
درآمد عملیاتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که عملیات آن مشابه شرکت سرمایه گذار است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مطهره صولتی |   1399/04/25 19:28:18   |
0     0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری به دو دسته درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی تقسیم می شود .
درآمدغیر عملیاتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که عملیات آن با عملیات شرکت متفاوت است.
درآمد عملیاتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که عملیات آن مشابه شرکت سرمایه گذار است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمدرضا مرادی مزرعه نو |   1399/04/26 13:47:57   |
0     0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری عملیاتی و غیر عملیاتی است .
که افراد به شکلهای گوناگونی سرمایه گذاری میکنند
درآمد عملیاتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که عملیات آن مشابه شرکت سرمایه گذار است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمدصالح شکیبا |   1399/04/26 15:04:32   |
0     0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری عملیاتی و غیر عملیاتی است .
که افراد به شکلهای گوناگونی سرمایه گذاری میکنند یکی
با خرید و فروش زمین سودی به دست می آورد که غیر عملیاتی
است ..دیگری سرمایه خود را در شرکتهای سرمایه گذار
سرمایه گذاری میکند و عملیاتی محسوب میشه
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهلا زارع |   1399/04/26 15:23:35   |
0     0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری به دو دسته درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی تقسیم می شود .
درآمدغیر عملیاتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که عملیات آن با عملیات شرکت متفاوت است.
درآمد عملیاتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که عملیات آن مشابه شرکت سرمایه گذار است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سیدسعید حسینی منش |   1399/04/26 17:36:53   |
0     0
در علم اقتصاد
سرمایه‌گذاری یعنی خرید کالایی که در حال حاضر مصرف نمی‌شود اما در آینده فرد به آن نیاز پیدا خواهد کرد و آن کالا برای او سودآور خواهد بود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سید جمال الدین طباطبایی مزرعه نو |   1399/04/26 17:56:43   |
0     0
شرکت ها به روش های مختلف و در زمینه های مختلفی سرمایه گذاری می کنند درآمد حاصل از سرمایه گذاری به دو دسته درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی تقسیم می شود که درآمدغیر عملیاتی سرمایه گذاری در اوراق قرضه ، سپرده های بانکی ، اوراق مشارت و در سهام شرکتهایی که عملیات آن با عملیات شرکت متفاوت است ودرآمد عملیاتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که عملیات آن مشابه شرکت سرمایه گذار است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ولی نامجو |   1399/04/27 12:45:38   |
0     0
انواع درآمدحاصل از سرمایه گذاری عبارت است از:
درآمد عملیاتی :مربوط به سرمایه گذاری در شرکتهایی است که فعالیت مرتبط باشرکت رادارن
درآمد غیر عملیاتی :مربوط به سرمایه گذاری در اوراق مشارکت , خرید وفروش سهام شرکتهای دیگر , سپرده گذاری دربانک و......
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علی دهقانیزاده |   1399/04/27 13:16:10   |
0     0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری به دو دسته درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی تقسیم می شود .
درآمدغیر عملیاتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که عملیات آن با عملیات شرکت متفاوت است.درآمد عملیاتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که عملیات آن مشابه شرکت سرمایه گذار است.سود حاصل از درآمد سرمایه کذاری معاف از مالیات است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
جواد زارع |   1399/04/27 15:30:19   |
0     0
ماهیت سرمایه گذاری
واژه سرمایه گذاری می‌تواند دامنه وسیعی از فعالیت‌ها را شامل شود. این واژه می‌تواند شامل سرمایه گذاری در گواهی سپرده، اوراق قرضه، سهام عادی یا صندوق‌های مشترک سرمایه گذاری باشد. اگرچه کسانی که به صورت حرف‌های به سرمایه گذاری می‌پردازند از دارایی‌های دیگری، از قبیل گواهی خرید، برگ اختیار خرید و فروش سهام و دارایی‌های مشهود مانند طلا و اشیاء قیمتی برای انجام سرمایه گذاری نیز استفاده می‌کنند. سرمایه گذاری می‌تواند دارای درجات مختلف ریسک‌پذیری باشد و هر فردی، خواه شخصی با تحصیلات دانشگاهی و خواه یک شهروند عادی، می‌تواند با توجه به شرایط خود از تصمیمات سرمایه گذاری استفاده کند.

سرمایه گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد؛ بنابراین مستلزم مدیریت ثروت سرمایه گذاران است. این ثروت شامل مجموع درآمد فعلی و ارزش فعلی درآمدهای آتی است؛ بنابراین ارزش فعلی و مفهوم بهره مرکب می‌تواند نقش مهمی را در این فرایند داشته باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
پوریا گراشی |   1399/04/28 12:45:19   |
0     0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری به دو دسته درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی تقسیم می شود .که بصورت های مختلف سرمایه گزاری انجام میشود برخی لز طریق خرید زمین و ماشین و...سود بدست می اورند که غیر عملیاتی است و برخی از طریق سود ناشی از بورس و سهام شرکتهاست که عملیاتی است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
کیانوش بمانی نژاد |   1399/04/28 16:11:20   |
0     0
هدف سرمایه گذاران معمولا ، رشد و توسعه سرمایه خود و بهره مندی از منافع آن در آینده، است.درآمد حاصل از سرمایه گذاری به دو صورت عملیاتی و غیر عملیاتی است .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد خوشنام |   1399/04/28 20:52:25   |
0     0
اشخاص و شرکت ها به روش های مختلف وبا ترکیب های مختلف در زمینه های مختلفی سرمایه گذاری می‌کنند وبر اساس درصد ریسکی که می پذیرندمتحمل سود یا زیان میشوند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد فاطمی |   1399/04/29 12:30:32   |
0     0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری به دو دسته درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی تقسیم می شود .
درآمدغیر عملیاتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که عملیات آن با عملیات شرکت متفاوت است.
درآمد عملیاتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که عملیات آن مشابه شرکت سرمایه گذار است.
سود حاصل از درآمد سرمایه کذاری معاف از مالیات است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علیرضا مظفری دهشیری |   1399/04/29 17:20:29   |
0     0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری به دو دسته درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی تقسیم می شود.به درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ ها، مالیات تعلق نگرفته و هیچ مبلغی از آن کسر نمی‌شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مرجان السادات خداپرست |   1399/04/29 19:48:57   |
0     0
سرمایه گذاری را میتوان به دوبخش عملیاتی(سود در سهام و یا بورس) و غیرعملیاتی(سود از طریق خرید زمین ،ماشین،ملک)
تقسیم کرد و همچنین سودی که بدست می آوریم،معاف از مالیات است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه زارعی |   1399/04/29 20:45:52   |
0     0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری یکی از بهترین معیار های سنجش کیفیت و میزان کارایی می باشد که خود به دو دسته عملیاتی و غیر عملیاتی تقسیم میشود درآمد . غیر عملیاتی : این نوع درآمد ناشی از سپرده¬‌های بانکی، اوراق مشارکت، سود حاصل از خرید و فروش سهام و یا مالکیت بخشی از سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر است. سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه پذیر با درصد مالکیت بالایی که فعالیت آن با فعالیت شرکت سرمایه‌گذار غیر مرتبط باشد نیز در این ردیف شناسایی می‌شود. درآمد عملیاتی: این نوع درآمد، ناشی از سرمایه‌ گذاری شرکت سرمایه‌‍‌گذار در شرکت های سرمایه پذیری است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ارزو پوراکبرزاده |   1399/04/29 21:51:59   |
0     0
سلام
درآمد عملیاتی‌ باید به ارزش‌ منصفانه‌ مابه‌ازای‌ دریافتی‌ یا دریافتنی‌ اندازه‌گیری‌ شود.

1 .   مبلغ‌ درآمد عملیاتی‌ حاصل از یک‌ معامله‌ معمولاً طبق‌ توافقی‌ که‌ بین‌ واحد تجاری‌ و خریدار یا استفاده‌کننده‌ از دارایی‌ به‌ عمل‌ می‌آید، تعیین‌ می‌شود. این‌ مبلغ‌ به ارزش‌ منصفانه مابه‌ازای‌ دریافتی و دریافتنی‌ با احتساب‌ تخفیفات‌ تجاری‌ اندازه‌گیری‌ می‌شود.

۲.   در بسیاری‌ حالات‌، مابه‌ازای‌ مربوط‌، به‌ شکل‌ وجه‌ نقد یا معادل‌ آن‌ می‌باشد و مبلغ‌ درآمد عملیاتی‌ همان‌ مبلغ‌ وجه‌ نقد دریافتی‌ است‌. با این حال‌، هرگاه‌ جریان‌ ورودی‌ وجه‌ نقد به‌ آینده‌ موکول‌ شود، به‌ گونه‌ای‌ که‌ طبق‌ قرارداد منعقده‌ بین‌ فروشنده‌ و خریدار و یا ضوابط‌ معمول‌ فروشنده‌، مبلغی‌ اضافه‌ بر بهای‌ فروش‌ نقدی‌ کالا یا خدمات‌ دریافت‌ شود، در این حالت‌ ارزش‌ منصفانه‌ مابه‌ازای‌ مربوط‌، بهای‌ فروش‌ نقدی‌ است‌ و مبلغ‌ اضافه‌ دریافتی‌ درآمد عملیاتی‌ فروشنده‌ محسوب‌ نمی‌شود، بلکه‌ باید باتوجه‌ به‌ محتوای‌ تجاری‌ معامله‌ تحت‌ عنوان‌ ” درآمد تأمین‌ مالی‌“ به طور جداگانه‌ نمایش‌ یابد.

۳.   هرگاه‌ کالاها یا خدمات‌ در قبال‌ کالاها یا خدمات‌ دیگری‌ که‌ از لحاظ‌ ماهیت‌ و ارزش‌ مشابه‌ باشد مبادله‌ گردد، این‌ مبادله‌ به عنوان‌ معامله‌ای‌ درآمدزا تلقی‌ نمی‌شود. برای مثال‌ می‌توان‌ از مبادله‌ شیر توسط‌ دو شرکت‌ تولیدکننده‌ محصولات‌ لبنی‌ جهت‌ تأمین‌ به‌ موقع‌ تقاضای‌ مشتریان‌ در حوزه‌ توزیع‌ محصولاتشان‌ اشاره‌ کرد. چنانچه‌ کالا یا خدمات‌ غیر مشابه‌ مبادلـه شود، این‌ مبادله‌ به عنوان‌ معامله‌ای‌ درآمدزا تلقی‌ می‌گردد. در این حالت‌ درآمد عملیاتی‌ به ارزش‌ منصفانه‌ کالاها یا خدمات‌ دریافتی‌ پس‌ از تعدیل‌ از بابت‌ سرک‌ نقدی‌ اندازه‌گیری‌ می‌شود. هرگاه‌ ارزش‌ منصفانه‌ کالاها یا خدمات‌ دریافتی‌ را نتوان‌ به‌گونه‌ای‌ اتکاپذیر اندازه‌گیری‌ کرد، درآمد عملیاتی‌ به ارزش‌ منصفانه‌ کالاها یا خدمات‌ واگذار شده‌ پس‌ از تعدیل‌ از بابت‌ سرک‌ نقدی‌، اندازه‌گیری‌ می‌شود.

تشخیص‌ معامله‌

۴.   معیارهای‌ شناخت‌ مندرج‌ در این‌ استاندارد معمولاً به طور جداگانه‌ در مورد هر معامله‌ اعمال‌ می‌شود. با این حال‌، در برخی‌ شرایط‌، جهت‌ انعکاس‌ محتوای‌ معامله‌ لازم‌ است‌ معیارهای‌ شناخت‌ در مورد اجزای‌ قابل‌ تفکیک‌ یک‌ معامله‌ منفرد بکار گرفته‌ شود. برای مثال‌، هرگاه‌ قیمت‌ فروش‌ محصول‌ شامل‌ یک‌ مبلغ‌ قابل‌ تفکیک‌ جداگانه‌ درارتباط‌ با خدمات‌ بعدی‌ باشد، این‌ مبلغ‌ به‌ دوره‌های‌ آتی‌ منتقل‌ و به عنوان‌ درآمد عملیاتی‌ طی‌ دوره‌ اجرای‌ خدمات‌ مورد شناخت‌ قرار می‌گیرد. بالعکس‌، هرگاه‌ دو یا چند معامله‌ به‌گونه‌ای‌ به‌‌هم‌ پیوسته‌ باشد که‌ اثر تجاری‌ آن‌ را نتوان‌ بدون‌ توجه‌ به‌ کلیت‌ آن‌ درک‌ کرد، معیارهای‌ شناخت‌ در مورد آن‌ به طور یکجا اعمال‌ می‌شود. برای مثال‌، یک‌ واحد تجاری‌ ممکن‌ است‌ کالاهایی‌ را به‌ فروش‌ رساند و همزمان‌ قراردادی‌ جداگانه‌ برای‌ بازخرید همان‌ کالاها درآینده‌ منعقد کند. این‌ امر موجب‌ نفی‌ اثر محتوایی‌ معامله‌ فروش‌ می‌شود و لذا در چنین‌ حالتی‌ باید دو معامله‌ فروش‌ و بازخرید همان‌ کالا را یکجا شناسایی‌ کرد.

فروش‌ کالا

5 .      درآمد عملیاتی‌ حاصل‌ از فروش‌ کالا باید زمانی‌ شناسایی‌ شود که‌ کلیه‌ شرایط‌ زیر تحقق‌ یافته‌ باشد:

الف ‌. واحد تجاری‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ عمده‌ مالکیت‌ کالای‌ مورد معامله‌ را به‌ خریدار منتقل‌ کرده‌ باشد،

ب‌‌   .     واحد تجاری‌ هیچ‌ دخالت‌ مدیریتی‌ مستمر درحدی‌ که‌ معمولاً با مالکیت‌ همراه‌ است‌ یا کنترل‌ مؤثری‌ نسبت‌ به‌ کالای‌ فروش‌ رفته‌ اعمال‌ نکند،

ج‌   .     مبلغ‌ درآمد عملیاتی‌ را بتوان‌ به‌ گونه‌ای‌ اتکاپذیر اندازه‌گیری‌ کرد،

د‌   .     جریان‌ منافع‌ اقتصادی‌ مرتبط‌ با معامله‌ فروش‌ به‌ درون‌ واحد تجاری‌ محتمل‌ باشد، و

ﻫ‌   .     مخارجی‌ را که‌ درارتباط‌ با کالای‌ فروش‌ رفته‌ تحمل‌ شده‌ یا خواهد شد بتوان‌ به‌ گونه‌ای‌ اتکاپذیر اندازه‌گیری‌ کرد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
افسانه محمدى ساغندى |   1399/04/30 01:01:20   |
0     0
وقتى سرمایه گذارى دقیق واز پیش تعیین شده باشد وتمام مسائل مربوط به سرمایه گذارى با تصمیمات درست انجام شده باشد قطع به یقین این سرمایه گذارى سوده است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
پوریا سلیمانی چالی |   1399/04/30 13:05:22   |
0     0
در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها بسته به حوزه ای که در آن سرمایه گذاری کرده ابم به دو دسته ی عملیاتی و غیر عملیاتی تقسیم میشود
عملیاتی مثل سرمایه گذاری ور شرکت های با فعالیت مرتبط با صنعت ما و غیر عملیاتی مثل سود سپرده ی بانکی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهین خواجوی |   1399/04/30 15:53:39   |
0     0
یکی از عوامل تاثیر‌گذار بر پیش‌بینی سود هر سهم، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های شرکت است که معمولاً در پایان دوره محقق شده
درآمد حاصل از سرمایه گذاری دو نوع است:
• درآمد غیر عملیاتی حاصل از سرمایه‌گذاری: این نوع درآمد ناشی از سپرده¬‌های بانکی، اوراق مشارکت، سود حاصل از خرید و فروش سهام و یا مالکیت بخشی از سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر است. سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه پذیر با درصد مالکیت بالایی که فعالیت آن با فعالیت شرکت سرمایه‌گذار غیر مرتبط باشد نیز در این ردیف شناسایی می‌شود
درآمد عملیاتی: این نوع درآمد، ناشی از سرمایه‌ گذاری شرکت سرمایه‌‍‌گذار در شرکت های سرمایه پذیری است که فعالیت اصلی آن‌ها مرتبط بوده و درصد تملک بالایی برای شرکت سرمایه‌گذار در بر دارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد زارع |   1399/04/30 20:17:58   |
0     0
هدف سرمایه گذاران معمولا، رشد و توسعه سرمایه خود و بهره مندی از منافع آن در آینده، است.درآمد حاصل از سرمایه گذاری به دو صورت عملیاتی و غیر عملیاتی است .
که افراد به شکلهای گوناگونی سرمایه گذاری میکنند. یکی با خرید و فروش زمین سودی به دست می آورد که غیر عملیاتی است .درآمد حاصل از سرمایه گذاری به دو صورت عملیاتی و غیر عملیاتی است .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهدیه السادات موسوی |   1399/04/30 21:40:34   |
0     0
سرمایه گذاری رامیتوان به۲دسته تقسیم کرد:عملیاتی(سوددرسهام ویا بورس)غیرعملیاتی(سودازطریق خریدزمین،ماشین و..)
وسودی که به دست می اوریم معاف ازمالیات است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
sajad zare |   1399/04/31 00:09:03   |
0     0
رآمد حاصل از سرمایه گذاری به دو دسته درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی تقسیم می شود .
درآمدغیر عملیاتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که عملیات آن با عملیات شرکت متفاوت است.
درآمد عملیاتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که عملیات آن مشابه شرکت سرمایه گذار است.
سود حاصل از درآمد سرمایه کذاری معاف از مالیات است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مسعودتاجیک |   1399/04/31 16:00:53   |
0     0
وقتى سرمایه گذارى دقیق واز پیش تعیین شده باشد وتمام مسائل مربوط به سرمایه گذارى با تصمیمات درست انجام شده باشد قطع به یقین این سرمایه گذارى سوده است
سرمایه گذاری را میتوان به دوبخش عملیاتی(سود در سهام و یا بورس) و غیرعملیاتی(سود از طریق خرید زمین ،ماشین،ملک)
تقسیم کرد و همچنین سودی که بدست می آوریم،معاف از مالیات است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
درویشی |   1399/05/01 17:17:34   |
0     0
سرمایه گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد؛ بنابراین مستلزم مدیریت ثروت سرمایه گذاران است. این ثروت شامل مجموع درآمد فعلی و ارزش فعلی درآمدهای آتی است؛ بنابراین ارزش فعلی و مفهوم بهره مرکب می‌تواند نقش مهمی را در این فرایند داشته باش.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهدیه گلشائیان |   1399/05/02 20:02:43   |
0     0
وقتی در سرمایه گذاری سوداور است که دقیق وبابرنامه ریزی باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بیتا ناظمی |   1399/05/02 21:14:45   |
0     0
سرمایه گذاری را میتوان به دوبخش عملیاتی(سود در سهام و یا بورس) و غیرعملیاتی(سود از طریق خرید زمین ،ماشین،ملک) تقسیم کرد و همچنین سودی که بدست می آوریم،معاف از مالیات است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مریم دهقان بنادکی |   1399/05/03 13:18:18   |
0     0
اشخاص و شرکت ها به روش های مختلف و با ترکیب های مختلف در زمینه های مختلفی سرمایه گذاری می کنند و براساس درصد ریسکی که می پذیرند متحمل سود یا زیان می شوند.سرمایه گذاری وقتی سود دارد که بابرنامه ریزی همراه باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد حسین بخت جو |   1399/05/03 18:01:43   |
0     0
وقتى سرمایه گذارى دقیق واز پیش تعیین شده باشد وتمام مسائل مربوط به سرمایه گذارى با تصمیمات درست انجام شده باشد به عبارت دیگر سرمایه گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد حسین بخت جو |   1399/05/03 18:02:04   |
0     0
وقتى سرمایه گذارى دقیق واز پیش تعیین شده باشد و تمام مسائل مربوط به سرمایه گذارى با تصمیمات درست انجام شده باشد به عبارت دیگر سرمایه گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سیده بنت الهدی مرتضوی |   1399/05/06 02:27:42   |
0     0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری عملیاتی و غیر عملیاتی است.سرمایه گذاری در شرکت هایی که فعالیت آنها مرتبط با شرکت سرمایه گذار است را درآمد عملیاتی گویند و سود حاصل از خرید و فروش سهام درآمد غیرعملیاتی است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بهروز باستانی اله آبادی |   1399/05/06 16:55:34   |
0     0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری دو دسته تقسیم می شود:
در آمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی
در آمد غیر عملیاتی:سرمایه گذاری در سهام که عملیات آن با عملیات شرکت
متفاوت است
در آمد عملیاتی :این درآمد ناشی از سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار در
شرکتهای سرمایه پذیر است که فعالیت اصلی آنها مرتبط بوده
سود حاصل از درآمد سرمایه گذاری معاف از مالیات است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سمانه دهقان منشادی |   1399/05/07 14:33:33   |
0     0
سرمایه گذاری دو بخش تقسیم میشود عملیاتی

(سود در سهام ویا بورس )غیر عملیاتی (سود از طریق خرید زمین ماشین وملک)
سود حاصل از درآمد سرمایه گذاری معاف از مالیات است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ابوالفضل شهاب |   1399/05/07 15:23:25   |
0     0
در امد حاصل از سرمایه گذاری به دو دسته تقسیم می شود در امد عملیاتی ودرامد غیر عملیاتی
درامد غیر عملیاتی سرمایه گذاری در سهام که عملیات ان با عملیات شرکت متفاوت است واز دادن مالیات معاف هستند
در امد عملیاتی این درامدناشی از سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار در شرکت های سرمایه پذیر است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ابوالفضل شهاب |   1399/05/07 15:25:05   |
0     0
در امد حاصل از سرمایه گذاری به دو دسته تقسیم می شود در امد عملیاتی ودرامد غیر عملیاتی
درامد غیر عملیاتی سرمایه گذاری در سهام که عملیات ان با عملیات شرکت متفاوت است واز دادن مالیات معاف هستندمثل خرید ملک زمین ماشین
در امد عملیاتی این درامدناشی از سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار در شرکت های سرمایه پذیر است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمدعلی حسنی پور |   1399/05/07 22:55:04   |
0     0
عملیاتی و غیرعملیاتی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حمیدرضا منصوری محمد ابادی |   1399/05/08 22:14:52   |
0     0
درآمدغیر عملیاتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که عملیات آن با عملیات شرکت متفاوت است.درآمد عملیاتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که عملیات آن مشابه شرکت سرمایه گذار است.سود حاصل از درآمد سرمایه کذاری معاف از مالیات است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سعید دامگی علی آباد |   1399/05/10 10:01:32   |
0     0
سرمایه گزاری را میتوان به دو بخش عملیاتی ( سود در سهام و یا بورس ) و بخش غیرعملیاتی ( سود از طریق خرید ملک ، ماشین و .. ) تقسیم کرد و همچنین سودی ک بدست میاید معاف از مالیات است .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سعید دامگی علی آباد |   1399/05/10 10:01:59   |
0     0
سرمایه گزاری را میتوان به دو بخش عملیاتی ( سود در سهام و یا بورس ) و بخش غیرعملیاتی ( سود از طریق خرید ملک ، ماشین و .. ) تقسیم کرد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سعید دامگی علی آباد |   1399/05/10 10:04:56   |
0     0
وقتى سرمایه گذارى دقیق واز پیش تعیین شده باشد و تمام مسائل مربوط به سرمایه گذارى با تصمیمات درست انجام شده باشد به عبارت دیگر سرمایه گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مرتضی جلالی فر |   1399/06/08 16:23:36   |
0     0
سرمایه گزاری را میتوان به دو بخش عملیاتی ( سود در سهام و یا بورس ) و بخش غیرعملیاتی ( سود از طریق خرید ملک ، ماشین و .. ) تقسیم کرد و همچنین سودی ک بدست میاید معاف از مالیات است ..
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics