تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

دارائی‌های مالی

دارایی‌های مالی (در مقابل دارائی‌های حقیقی) به عنوان دارایی‌های نامشهود (سهم الشرکه‌ای از یک مجموعه دارائی‌های شرکت) طبقه بندی می‌شوند. مالکیت دارایی نامشهود با انتشار یکی از انواع دارایی‌های مالی در قالب ابزار سرمایه‌ای (مالکیتی) یا ابزار استقراضی (بدهی) تامین مالی می شود. افراد با دریافت انواع اوراق سهام یا انواع اوراق قرضه صاحب بخشی از سرمایه‌ی شرکت‌ها و عواید حاصل از فعالیت شرکت‌ها می شوند.

این دارایی ها به سه گروه طبقه بندی می شوند:

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

گروه اول: بدهی‌ای که ادعای مقابل آن ثابت است. صاحب بدهی (دارنده اوراق) از سود، مبلغ ثابتی را مطالبه می کند که از این رو این ابزار را " ابزار با درآمد ثابت" می نامند.

 

گروه دوم: صاحب سرمایه (دارنده سهام یا سهامدار) از سود، مانده را مطالبه می‌کند. به عبارت دیگر ، پس از پرداخت به دارندگان ابزار بدهی، مبلغی بر مبنای عایدات به دارنده این دارایی می پردازد.

 

گروه سوم: برخی از اوراق بهادار آمیزه‌ای از هر دو گروه را مطالبه می کنند و ابزار مالی در اختیار آنها دو زیستی یا دو رگه نامیده می شود ؛ " سهام ممتاز " و " اوراق قرضه قابل تبدیل " از این گروه هستند.

 

علاوه بر این سه گروه ، دارائی‌های مالی دیگری نیز وجود دارند که مشتق شده ازسه گروه دارایی‌های مالی که ذکر شد، هستند. برای نمونه ، در برخی از قراردادها، طرف قرارداد یا ناچار است و یا این حق را دارد که یک دارایی مالی را در زمانی در آینده بخرد یا بفروشد. بهای این‌گونه قراردادها از بهای آن دارایی مالی، گرفته شده است؛ از این رو این قراردادها را " اوراق مشتقه " می‌نامند. این ابزارها امکان کنترل ریسک سقوط ارزش بازار دارایی‌های مالی (اوراق سهام و اوراق قرضه) یا امکان مقابله با خطر انتشار (عدم به فروش رسیدن اوراق بهادار در عرضه به مردم) را به ناشر اوراق و سرمایه گذار می دهد.

 

همچنین، اوراق مشتقه‌ای وجود دارند که مجموعه‌ای از قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله هستند؛ این اوراق عبارتند از: " قراردادهای معاوضه" ، " قراردادهای سقف " و " قراردادهای کف". بطور کلی، قراردادهای مشتقه، راهی کم هزینه برای مهارکردن برخی خطرهای عمده در اختیار ناشر اوراق و سرمایه گذار قرار می دهد.

منبع خبر: تولید محتوای حَسمان
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

ادمین سواد مالی . |   1399/01/19 13:13:07   |
4     0
دارایی مالی نوعی دارایی نامشهود است، که به آنها دارایی‌های کاغذی هم گفته می‌شود، و در اصل دارایی‌هایی هستند که ارزش آنها به پشتوانه یک دارایی دیگر تعیین می‌شود. مانند: برگه سهام، اوراق قرضه و ...

- چند دارایی مالی را نام ببرید؟
- ویژگی و تفاوت های یک دارایی مالی را با دارایی واقعی مقایسه و بیان نمایید؟
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دهقان |   1399/02/18 08:44:34   |
ارزش یک دارایی مالی به پشتوانه یک دارایی دیگر تعیین می‌شود، برخی از دارایی های مالی عبارتند از: برگه سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی.
دارایی مالی یک دارایی نامشهود است که ارزش آن بوسیله دارایی های واقعی تعیین می گردد. دارایی واقعی به صورت مشهود بوده و دارای ارزش مختص به خود است.
Mona |   1399/03/01 11:49:56   |
اوراق بهادار.سپرده بانکی.سهام ممتاز.و دارایی نامشهود است که ارزشش بوسیله دارایی واقعی تعیین میشود و دارایی واقعی بصورت مشهود بوده و ارزشش مختص به خودش است
زهرا افتخاری |   1399/03/01 21:15:48   |
سهام ،اوراق مشارکت ،اسناد خزانه،اختیار خرید،اختیارفروش،سواپ از جمله ابزارهای ما لی هستند.
دارایی های مالی دارایی های نامشهود هستند ....و‌ این دارایی ها فاقد عینیت هستند...قابل مشاهده نیستند....و درامد حاصل از آنها ناشی از تغییرات قیمت داراییهای مشهود است.
فاطمه تاک |   1399/03/03 01:18:17   |
اوراق قرضه ، سهام ممتاز ، سپرد ه های بانکی و...
یک دارایی مالی ، دارایی نا مشهودی می باشد که ارزش ان بوسیله دارایی های واقعی تعیین میشود همچنین دارایی واقعی همانطور که از اسم ان ها پیداست ، مشهود می باشد و تغییرات درامد های مشهود روی دارایی های نامشهود اثر می گذارد
مسعود زارع بیدکی |   1399/03/07 09:22:19   |
یک دارایی مالی ، دارایی نا مشهودی می باشد که ارزش ان بوسیله دارایی های واقعی تعیین میشود همچنین دارایی واقعی همانطور که از اسم ان ها پیداست ، مشهود می باشد و تغییرات درامد های مشهود روی دارایی های نامشهود اثر می گذارد
مسعود زارع بیدکی |   1399/03/07 09:23:45   |
یک دارایی مالی ، دارایی نا مشهودی می باشد که ارزش ان بوسیله دارایی های واقعی تعیین میشود همچنین دارایی واقعی همانطور که از اسم ان ها پیداست ، مشهود می باشد و تغییرات درامد های مشهود روی دارایی های نامشهود اثر می گذارد
فرزانه جنتی |   1399/03/09 14:27:03   |
سهام. اوراق قرضه. اوراق بهادار. اوراق مشارکت. سپرده بانکی
دارایی مالی یک دارایی نامشهود است و دارایی هایی هستن که ارزش انها به پشتوانه یک دارایی دیگر تعیین میشود و دارایی واقعی دارایی مشهود است و ارزشش مختص خودش است
مرتضی ندافی |   1399/03/21 02:18:26   |
دارایی هایی اعم از سپرده های بانکی، سهام داخل یا خارج از بورس ،وجه نقد و ...
دارایی های مالی نامشهود هستند که به وسیله خرید داراییهای واقعی مشهود میشوند
دارایی های مالی ارزش فیزیکی ندارند و ارزش آن ها به وسیله دارایی های واقعی مشخص میشود
الناز بهروزی |   1399/03/22 02:59:10   |
سپرده بانکی ، پول نقد ،سهام بورس و...
دارایی های مالی نامشهود هستند که به وسیله خرید داراییهای واقعی مشهود میشوند
دارایی های مالی ارزش فیزیکی ندارند و ارزش آن ها به وسیله دارایی های واقعی مشخص میشود
محدثه دهقان طزرجانی |   1399/04/13 20:29:16   |
اوراق بهادار، سهام، اوراق قرضه و...، دارایی های مالی قابل رویت نیست و ارزش آن درحال نوسان و تغییر است و با سود و زیان کمتر وبیشتر تغییر می‌کند، اما دارایی واقعی، قابل دیدن است مثل ماشین، خانه و...
مهدی رضایی بیداخویدی |   1399/04/17 11:05:41   |
حق امتیاز (patent)، علائم تجاری (trademarks)، و مالکیت معنوی
اوراق مشارکت یا برگه سهام از انواع دارایی مالی هستند


دارایی های مالی ماهیت نامشهود دارند و ارزش آنها بر مبنای دارایی هایی که پشتوانه آنها است بدست می آید و یا از آنها مشتق می شود
سرمایه گذار با سرمایه اندک هم میتواند در دارایی مالی سرمایه گذاری کند
زهرا غنی زاده زارچ |   1399/04/20 15:31:57   |
-دارایی مالی مانند اوراق قرضه، سهام عادی ،سهام ممتاز، قرارداد آتی، اختیار معامله خرید و فروش، قرارداد های معاوضه، قرارداد سقف، قرارداد کف.
_دارایی مالی کاغذی است.قیمت دارایی مالی معلوم نیست در آینده چه ارزشی داشته باشد و اینکه معامله واقعی انجام شود یا نه ولی در دارایی واقعی ، دارایی موردنظر واقعاوجود دارد و کاغذی نیست. ممکن است در آینده قیمت آن افزایش یا کاهش پیدا کند.
علیرضا آزاد |   1399/04/25 10:52:41   |
اوراق مشارکت،اوراق بهادار،سپرده های بانکی،اوراق قرضه و...
دارایی های مالی،دارایی های نامشهود هستند و ارزش آن به وسیله دارایی های واقعی تعیین میشوند.
محمدصالح شکیبا |   1399/04/26 15:00:45   |
اوراق قرضه ، سهام ممتاز ، سپرد ه های بانکی و...
یک دارایی مالی ، دارایی نا مشهودی می باشد که ارزش ان بوسیله دارایی های واقعی تعیین میشود همچنین دارایی واقعی همانطور که از اسم ان ها پیداست ، مشهود می باشد و تغییرات درامد های مشهود روی دارایی های نامشهود اثر می گذارد
حسین فتوحی اردکانی |   1399/04/26 18:21:21   |
دارایی های جاری وثابت دارایی های مشهود ونامشهود دارایی جاری مثل پول نقد حسابهای دریافتی دفهرست موجودی کالا دارای ثابت مثل ساختمان زمین ‌دارای مشهود شکل فیزیکی دارند دارای نامشهود شکل فیزیکی ندارد مثل ثبت اختراع نام تجاری دارایی ها در سه گروه طبقه بندی می شوند یکی که سود دریافت می کند یکی از اصل دریافت می شود ودیگری از هردو که دورگه نام دارد
مهدی کاظمی |   1399/04/27 12:23:17   |
سهام اوراق مشارکت
دارایی مالی نامشهوداست ولی دارایی واقعی مشهود
پوریا گراشی |   1399/04/28 12:40:54   |
اوراق بهادار.سپرده بانکی.سهام ممتاز.و دارایی نامشهود است که ارزشش بوسیله دارایی واقعی تعیین میشود و دارایی واقعی بصورت مشهود بوده و ارزشش مختص به خودش است
مرجان السادات خداپرست |   1399/04/29 00:42:23   |
برگه سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی
یک دارایی مالی دارایی نامشهودی میباشد که ارزش آن بوسیله
دارایی های واقعی تعیین میشود همچنین دارایی واقعی همانطور که از اسم ان ها پیداست ، مشهود می باشد و تغییرات درامد های مشهود روی دارایی های نامشهود اثر می گذارد
مرجان السادات خداپرست |   1399/04/29 15:21:40   |
سپرده های بانکی،اوراق مشارکت،اوراق بهادار و ..
دارایی های مالی دارایی های نامشهود هستند ....و‌ این دارایی ها فاقد عینیت هستند...قابل مشاهده نیستند....و درامد حاصل از آنها ناشی از تغییرات قیمت داراییهای مشهود است.
وحید احمد باریکزهی |   1399/04/30 12:44:34   |
سپرده های بانکی
اوراق بهادار
اوراق قرضه
صادق زاده ربیعی |   1399/04/30 13:23:03   |
یک دارایی مالی ، دارایی نا مشهودی می باشد که ارزش ان بوسیله دارایی های واقعی تعیین میشود همچنین دارایی واقعی همانطور که از اسم ان ها پیداست ، مشهود می باشد و تغییرات درامد های مشهود روی دارایی های نامشهود اثر می گذارد
مهدیه السادات موسوی |   1399/04/30 18:39:39   |
اوراق قرضه،سپرده های بانکی،برگه سهام
دارایی مالی یک دارایی نامشهود است که ارزش ان به وسیله دارایی های واقعی تعیین میگردد دارایی واقعی به صورت مشهود بوده ودارای ارزش مختص به خوداست
مرجان عباسی نسب |   1399/04/30 21:46:20   |
اوراق قرضه - سهام عادی -ممتاز- سپرده های بانکی - دارایی های مشهود قابل شهود و اندازگیری است و ارزش ان به راحتی تعیین می شود
محمد پوراکبری |   1399/04/31 17:15:00   |
سهام ، اوراق قرضه ، اوراق بهادار ، اوراق مشارکت و ...
دارایی مالی یک دارایی نامشهود است که ارزش ان بوسیله دارایی های واقعی تعیین میگردد ، دارایی واقعی بصورت مشهود بوده و دارای ارزش مخصوص خود است .
نجمه السادات زارع |   1399/04/31 20:56:26   |
اوراق بهادار، سهام، اوراق قرضه و...، دارایی های مالی قابل رویت نیست و ارزش آن درحال نوسان و تغییر است و با سود و زیان کمتر وبیشتر تغییر می‌کند، اما دارایی واقعی، قابل دیدن است مثل ماشین، خانه و...
برگه سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی
یک دارایی مالی دارایی نامشهودی میباشد که ارزش آن بوسیله
دارایی های واقعی تعیین میشود همچنین دارایی واقعی همانطور که از اسم ان ها پیداست ، مشهود می باشد و تغییرات درامد های مشهود روی دارایی های نامشهود اثر می گذارد
مهدیه گولشائیان |   1399/05/02 19:34:04   |
سپرده های بانکی،اوراق قرضه ،اوراق مشارکت.
دارایی مالی یک دارایی مشهود است که ارزش ان بوسیله ز یک دارایی دیگر تعیین میشود.
مریم دهقان بنادکی |   1399/05/03 13:09:14   |
سپرده بانکی ، اوراق قرضه. اوراق بهادار. اوراق مشارکت دارایی مالی ، دارایی نا مشهودی می باشد که ارزش ان بوسیله دارایی های واقعی تعیین میشود همچنین دارایی واقعی همانطور که از اسم ان ها پیداست ، مشهود می باشد و تغییرات درامد های مشهود روی دارایی های نامشهود اثر می گذارد
محمد حسین بخت جو |   1399/05/03 17:37:00   |
ارزش یک دارایی مالی به پشتوانه یک دارایی دیگر تعیین می‌شود اوراق بهادار.سپرده بانکی.سهام ممتاز.و دارایی نامشهود است که ارزشش بوسیله دارایی واقعی تعیین میشود
دارایی مالی یک دارایی نامشهود است که ارزش آن بوسیله دارایی های واقعی تعیین می گردد و‌ این دارایی ها فاقد عینیت هستند
مهدیه گلشائیان |   1399/05/05 22:18:39   |
اوراق بهادار.سپرده بانکی.سهام ممتاز.و دارایی نامشهود است که ارزشش بوسیله دارایی واقعی تعیین میشود و دارایی واقعی بصورت مشهود بوده و ارزشش مختص به خودش است
سمانه دهقان منشادی |   1399/05/06 07:40:24   |
اوراق قرضه-اوراق مشارکت و سپرده های بانکی -برگه سهام
دارایی مالی دارایی نامشهود است ک ارزش آن بوسیله دارایی واقعی تعیین میشودولی دارایی واقعی دارای ارزش مختص ب خودش است
محمد رحیمی |   1399/05/08 19:15:02   |
اوراق قرضه و انواع سهام
دارایی مالی ورقه ایست کهدارایی دیگری پشت ان است
سعید دامگی علی آباد |   1399/05/10 09:58:34   |
سهام ، اوراق قرضه ، اوراق بهادار ، اوراق مشارکت و ...
دارایی مالی یک دارایی نامشهود است که ارزش ان بوسیله دارایی های واقعی تعیین میگردد ، دارایی واقعی بصورت مشهود بوده و دارای ارزش مخصوص خود است .
مبینادشتی |   1399/05/18 21:20:01   |
اوراق بهادار. اوراق مشارکت. سپرده بانکی
دارایی‌های مالی ممکن است غیرمشهود (غیر فیزیکی) به نظر برسند و ارزش آنها فقط روی یک تکه کاغذ بیان شده باشد مانند یک اسکناس یک دلاری یا یک فهرست در یک صفحه از کامپیوتر.
سارا محمودآبادی |   1399/05/21 19:54:53   |
سهام. اوراق قرضه. اوراق بهادار. اوراق مشارکت. سپرده بانکی
دارایی مالی یک دارایی نامشهود است و دارایی هایی هستن که ارزش انها به پشتوانه یک دارایی دیگر تعیین میشود و دارایی واقعی دارایی مشهود است و ارزشش مختص خودش است
محمد مهدی کمالی |   1399/06/06 11:21:16   |
برگه سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی.
ارزشش بوسیله دارایی واقعی تعیین میشود
بهنام گشتاسبی |   1399/06/13 00:01:56   |
برگه سهام، اوراق قرضه
دارایی مالی نوعی دارایی نامشهود است، که به آنها دارایی‌های کاغذی هم گفته می‌شود، و در اصل دارایی‌هایی هستند که ارزش آنها به پشتوانه یک دارایی دیگر تعیین می‌شود.
دهقان |   1399/02/18 08:46:10   |
1     0
ارزش یک دارایی مالی به پشتوانه یک دارایی دیگر تعیین می‌شود، برخی از دارایی های مالی عبارتند از: برگه سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی.
دارایی مالی یک دارایی نامشهود است که ارزش آن بوسیله دارایی های واقعی تعیین می گردد. دارایی واقعی به صورت مشهود بوده و دارای ارزش مختص به خود است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
شاوردی |   1399/02/20 09:52:32   |
0     0
سهام – اوراق مشارکت – سپرده های بانکی نمونه ای از دارایی های مالی هستند .
دارایی هایی که به‌خودی‌خود ارزشی ندارند بلکه ارزش خود را به‌واسطه یک دارایی دیگر به دست می‌آورند، دارایی مالی گفته می‌شوند. برخلاف زمین یا ملک که دارایی های مشهود و فیزیکی هستند، دارایی های مالی ضرورتاً ارزش فیزیکی ندارند. دارایی واقعی منابعی که دارای ارزش اقتصادی هستند و افراد، شرکت‌ها یا دولت‌ها مالکیت آن را در اختیار می‌گیرند و انتظار دارند آن منابع در آینده منافعی را برای آن‌ها ایجاد کنید، دارایی گفته می‌شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
تشکری |   1399/02/27 10:46:47   |
0     0
برداشت من از این موضوع این است که وجه نقد، سهام، اوراق قرضه، صندوق‌های سرمایه‌ گذاری مشترک، و سپرده‌های بانکی همگی نمونه‌هایی از دارایی‌های مالی هستند. برخلاف زمین، اموال، کالاها، و یا سایر دارایی‌های فیزیکی مشهود، دارایی‌های مالی لزوما دارای ارزش ذاتی فیزیکی یا حتی شکل و فرم فیزیکی نیستند. بلکه، ارزش آنها بازتاب دهنده فاکتورهای عرضه و تقاضا در بازاری است که در آن معامله می‌شوند، و همچنین میزان ریسکی که با خود دارند. دارایی‌‌های مالی به دارایی‌‌هایی اشاره دارند که به دلیل توافقات قراردادی بر نقدینگی‌‌های آینده و یا به دلیل مالکیت ابزار سهام خالص یک موجودیت دیگر به دست می‌‌آیند. ابزار مالی به هر قراردادی اشاره دارند که باعث به وجود آمدن دارایی‌‌های مالی برای یک شرکت و همچنین بدهی‌‌ مالی یا ابزار سهامی خالص برای شرکتی دیگر می‌‌شوند وجه نقد، سهام، اوراق قرضه، صندوق‌های سرمایه‌ گذاری مشترک، و سپرده‌های بانکی همگی نمونه‌هایی از دارایی‌های مالی هستند. لزوما دارای ارزش ذاتی فیزیکی یا حتی شکل و فرم فیزیکی نیستند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
zahra azodi |   1399/02/28 19:32:46   |
0     0
دارایی مالی (به انگلیسی Financial Asset) یک دارایی نقدی و غیرفیزیکی است که ارزش خود را از مطالبات قراردادی (contractual right) یا ادعای مالکیت (ownership claim) می‌گیرد.
وجه نقد، سهام، اوراق قرضه، صندوق‌های سرمایه‌ گذاری مشترک، و سپرده‌های بانکی همگی نمونه‌هایی از دارایی‌های مالی هستند.
برخلاف زمین، اموال، کالاها، و یا سایر دارایی‌های فیزیکی مشهود، دارایی‌های مالی لزوما دارای ارزش ذاتی فیزیکی یا حتی شکل و فرم فیزیکی نیستند. بلکه، ارزش آنها بازتاب دهنده فاکتورهای عرضه و تقاضا در بازاری است که در آن معامله می‌شوند، و همچنین میزان ریسکی که با خود دارند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دهقان |   1399/02/29 22:56:26   |
0     0
اکثر دارایی‌ها به سه دسته واقعی، مالی، یا نامشهود طبقه بندی می‌شوند.
دارایی‌های واقعی (real assets) دارایی‌های فیزیکی هستند که ارزش آنها یا ذاتی است و یا بستگی به خواص‌شان دارد، مانند فلزات گرانبها، زمین، املاک و مستغلات، و کالاهایی مانند سویا، گندم، روغن، و فلزات اساسی.
دارایی‌های نامشهود اموال باارزشی هستند که ماهیت فیزیکی ندارند. این دسته از دارایی‌ها شامل حق امتیاز (patent)، علائم تجاری (trademarks)، و مالکیت معنوی می‌شوند.
دارایی‌های مالی مابین دو دارایی دیگر هستند. دارایی‌های مالی ممکن است غیرمشهود (غیر فیزیکی) به نظر برسند و ارزش آنها فقط روی یک تکه کاغذ بیان شده باشد مانند یک اسکناس یک دلاری یا یک فهرست در یک صفحه از کامپیوتر.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محبوبه سرخیان |   1399/03/01 11:53:55   |
0     0
سپرده های بانکی .سهام .اوراق قرضه .
دارایی مالی ...دارای ارزش فیزیکی نیست بلکه ارزش آن به واسطه یک دارایی دیگر به دست می آید و باید معامله شود .
دارایی واقعی مثل زمین و ملک و غیره به تنهایی ارزش واقعی دارند و بستگی به نوع خودشان دارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهدی سامعی |   1399/03/01 11:59:18   |
0     0
انواع دارایی مالی عبارتند از سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی و مشتقات مالی و قراردادهای آتی و سلف و غیره
دارایی های مالی ماهیت نامشهود دارند و ارزش آنها بر مبنای دارایی هایی که پشتوانه آنها است بدست می آید و یا از آنها مشتق می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سارازارع منشادی |   1399/03/02 12:52:59   |
0     0
یک دارایی نقدی و غیرفیزیکی است که ارزش خود را از مطالبات قراردادی (contractual right) یا ادعای مالکیت (ownership claim) می‌گیرد.
صندوق‌های سرمایه‌ گذاری مشترک، و سپرده‌های بانکی همگی نمونه‌هایی از دارایی‌های مالی هستند.
برخلاف زمین، اموال، کالاها، و یا سایر دارایی‌های فیزیکی مشهود، دارایی‌های مالی لزوما دارای ارزش ذاتی فیزیکی یا حتی شکل و فرم فیزیکی نیستند. بلکه، ارزش آنها بازتاب دهنده فاکتورهای عرضه و تقاضا در بازاری است که در آن معامله می‌شوند، و همچنین میزان ریسکی که با خود دارند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سارازارع منشادی |   1399/03/02 12:53:35   |
0     0
صندوق‌های سرمایه‌ گذاری مشترک، و سپرده‌های بانکی همگی نمونه‌هایی از دارایی‌های مالی هستند.
برخلاف زمین، اموال، کالاها، و یا سایر دارایی‌های فیزیکی مشهود، دارایی‌های مالی لزوما دارای ارزش ذاتی فیزیکی یا حتی شکل و فرم فیزیکی نیستند. بلکه، ارزش آنها بازتاب دهنده فاکتورهای عرضه و تقاضا در بازاری است که در آن معامله می‌شوند، و همچنین میزان ریسکی که با خود دارند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مرضیه انتظارقائم |   1399/03/02 17:17:50   |
0     0
در بازارها دارایی‌ های مختلفی مورد خرید و فروش قرار می‌ گیرد.
در یک طبقه‌بندی کلی، دو نوع دارایی عمده وجود دارد .دارایـی مالی و دارایی واقعی.
منظور از دارایی های فیزیکی یا دارایی‌های واقعی، همان طور که از نام آن برمی‌آید، دارایی‌هایی هستند که جنبه فیزیکی دارند، مثلا خودرو، املاک و مستغلات، لوازم منزل، طلا و.. دارایی‌های فیزیکی هستند اما دارایی‌های مالـی که به آنها دارایی‌های کاغذی هم گفته می‌شود، دارایی‌هایی هستندکه ارزش آنها به پشتوانه یک دارایی‌ دیگـر تعیین می‌شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سید حسین بخشایش |   1399/03/04 09:31:22   |
0     0
دارایی های مالی دارایی های هستند با شیوههای متنوع برخورد با ان و مناسب با سلایق مختلف که میتوانند بجای دارایی های فیزیکی جای انها را در اقتصاد سالم بدون رانت پرکنند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا دهقان |   1399/03/04 15:02:28   |
0     0
اوراق قرضه ، برگه سهام ، اوراق بهادار
دارایی‌های مالـی دارایی‌هایی هستندکه ارزش آنها به پشتوانه یک دارایی‌ دیگـر تعیین می‌شود. یعنی دارایی هایی که به‌خودی‌خود ارزشی ندارند بلکه ارزش خود را به‌واسطه یک دارایی دیگر به دست می‌آورند، دارایی مالی گفته می‌شوند. به عنوان مثال: سهام، اوراق مشارکت یا سپرده‌های بانکی همگی جزو دارایی‌های مالی یا دارایی کاغذی به‌حساب می‌آیند اما دارایی های فیزیکی یا دارایی‌های واقعی، دارایی‌هایی هستند که جنبه فیزیکی دارند، مثلا خودرو، املاک و مستغلات، لوازم منزل، طلا و.. دارایی‌های فیزیکی هستند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حسین علی پناه |   1399/03/04 15:42:16   |
0     0
اصطلاح دارای های مالی فارغ از اقلام دارییهای ترازنامه ماهیت تضمین و مشتق شده داشته و عموما" در بازار های سرمایه و بورس مورد استفاده قرار میگیرد که میتوان علاوه بر مشتقات اوراق قرضه ، حقوق مالی نیز جزء آن دانست که شامل ؛
1) اولین تفاوت بحث مشهود و نامشهود بودن آن.
2) دارایی مالی مشتق شده می باشد ولی دارایی واقعی ایجاد می گردد.
3) دارایی مالی عموما" بصورت کم در بازار های سرمایه و بورس استفاده می شود ولی دارایی واقعی عموما" مورد استفاده بنگاه های اقتصادی قرار می گیرید.
4) دارایی واقعی در بازار قابل دادو ستد و معامله است ولی دارایی مالی بایستی در قالب ارزش گذاری و کارشناسی و.. صورت گیرد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
آزاده السادات تراب زاده بافقی |   1399/03/05 02:16:01   |
0     0
انواع داراییهای مالی عبارتست از: برگه سهام، اوراق قرضه، سپرده‌های بانکی، مشتقات مالی
منظور از دارایی های فیزیکی یا دارایی‌های واقعی، همان طور که از نام آن برمی‌آید، دارایی‌هایی هستند که جنبه فیزیکی دارند، مثلا خودرو، املاک و مستغلات، لوازم منزل، طلا و.. دارایی‌های فیزیکی هستند اما دارایی‌های مالـی که به آنها دارایی‌های کاغذی هم گفته می‌شود، دارایی‌هایی هستندکه ارزش آنها به پشتوانه یک دارایی‌ دیگـر تعیین می‌شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد پری زاد |   1399/03/07 20:09:27   |
0     0
اوراق مشارکت، اوراق قرضه، اختیار معامله، معاملات آتی و ...

مهمترین ویژگی دارایی مالی مشتق بودن آن ها از سایر دارایی هاست. یعنی نوعی ارزش افزوده دارند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا سلیمانی |   1399/03/07 23:27:24   |
0     0
اوراق بهادار، خزانه، اوراق مشارکت، سپرده ها، مشتقات مالی از جمله داراییهای مالی هستند .
داراییهای فیزیکی همانطور که از نامشان معلوم است جنبه ی فیزیکی دارند و مشهود هستند مانند زمین، طلا ، خودرو و ..‌
اما دارایی های مالی ، داراییهایی هستند ک ارزش انها به واسطه ی یک دارایی دیگر به دست می آید . همچنین به آنها دارایی کاغذی نیز گفته میشود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
احمد واحدیان اردکانی |   1399/03/08 22:54:05   |
0     0
اوراق قرضه -سهام -سپرده بانکی
منظور از دارایی های فیزیکی یا دارایی‌های واقعی، همان طور که از نام آن برمی‌آید، دارایی‌هایی هستند که جنبه فیزیکی دارند، مثلا خودرو، املاک و مستغلات، لوازم منزل، طلا و.. دارایی‌های فیزیکی هستند اما دارایی‌های مالـی که به آنها دارایی‌های کاغذی هم گفته می‌شود، دارایی‌هایی هستندکه ارزش آنها به پشتوانه یک دارایی‌ دیگـر تعیین می‌شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سمیرا |   1399/03/09 16:10:04   |
0     0
اوراق قرضه، اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی.
دارایی مالی یک دارایی نامشهود است که ارزش آن بوسیله دارایی های واقعی تعیین می گردد. دارایی های واقعی دارایی‌هایی هستند که جنبه فیزیکی دارند، مثلا خودرو، املاک.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
احمد واحدیان اردکانی |   1399/03/10 20:51:32   |
0     0
اوراق قرضه -سهام -سپرده بانکی
منظور از دارایی های فیزیکی یا دارایی‌های واقعی، همان طور که از نام آن برمی‌آید، دارایی‌هایی هستند که جنبه فیزیکی دارند، مثلا خودرو، املاک و مستغلات، لوازم منزل، طلا و.. دارایی‌های فیزیکی هستند اما دارایی‌های مالـی که به آنها دارایی‌های کاغذی هم گفته می‌شود، دارایی‌هایی هستندکه ارزش آنها به پشتوانه یک دارایی‌ دیگـر تعیین می‌شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد سجاد حجتی پور |   1399/03/20 13:27:58   |
0     0
اوراق قرضه ، سهام ممتاز ، سپرد ه های بانکی .اوراق بهادار، خزانه، اوراق مشارکت، سپرده ها، مشتقات مالی از جمله داراییهای مالی هستند .دارایی مالی یک دارایی نامشهود است که ارزش آن بوسیله دارایی های واقعی تعیین می گردد. دارایی واقعی به صورت مشهود بوده و دارای ارزش مختص به خود است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
mrz |   1399/03/24 20:22:43   |
0     0
سهام ،اوراق مشارکت ،اسناد خزانه،اختیار خرید
دارایی مالی ...دارای ارزش فیزیکی نیست بلکه ارزش آن به واسطه یک دارایی دیگر به دست می آید و باید معامله شود .
دارایی واقعی مثل زمین و ملک و غیره به تنهایی ارزش واقعی دارند و بستگی به نوع خودشان دارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مجید سرایانی |   1399/03/25 11:51:11   |
0     0
با سلام و درود.
منظور از دارایی های فیزیکی یا دارایی‌های واقعی، ، دارایی‌هایی هستند که جنبه فیزیکی دارند، مثلا خودرو، املاک و مستغلات، لوازم منزل، طلا و.. دارایی‌های فیزیکی هستند اما دارایی‌های مالـی که به آنها دارایی‌های کاغذی هم گفته می‌شود، دارایی‌هایی هستندکه ارزش آنها به پشتوانه یک دارایی‌ دیگـر تعیین می‌شود. به عنوان مثال، دارنده سهام یک شرکت، به نسبت سهام خود در دارایی‌ها و منافع شرکت مذکور سهیم می‌شود یا دارنده اوراق مشارکت، به واسطه مشارکت در پروژه‌ای که اوراق مذکور برای تأمین مالی آن پروژه منتشر شده، سود به دست می ‌آورد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا ابراهیمی |   1399/03/25 17:11:21   |
0     0
اکثر دارایی‌ها به سه دسته واقعی، مالی، یا نامشهود طبقه بندی می‌شوند.
دارایی‌های واقعی (real assets) دارایی‌های فیزیکی هستند که ارزش آنها یا ذاتی است و یا بستگی به خواص‌شان دارد، مانند فلزات گرانبها، زمین، املاک و مستغلات، و کالاهایی مانند سویا، گندم، روغن، و فلزات اساسی.
دارایی‌های نامشهود اموال باارزشی هستند که ماهیت فیزیکی ندارند. این دسته از دارایی‌ها شامل حق امتیاز (patent)، علائم تجاری (trademarks)، و مالکیت معنوی می‌شوند.
دارایی‌های مالی مابین دو دارایی دیگر هستند. دارایی‌های مالی ممکن است غیرمشهود (غیر فیزیکی) به نظر برسند و ارزش آنها فقط روی یک تکه کاغذ بیان شده باشد مانند یک اسکناس یک دلاری یا یک فهرست در یک صفحه از کامپیوتر.
با این حال، آنچه که آن کاغذ یا فهرست نشان می‌دهد ممکن است ادعای مالکیت یک نهاد، مانند یک شرکت دولتی و یا مطالبات قراردادی، به عنوان مثال درآمد حاصل از سود یک ورقه بهادار باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حشمت الله اسدی زیدابادی |   1399/03/26 06:55:30   |
0     0
گروه اول: بدهی‌ای که ادعای مقابل آن ثابت است. صاحب بدهی (دارنده اوراق) از سود، مبلغ ثابتی را مطالبه می کند که از این رو این ابزار را " ابزار با درآمد ثابت" می نامند
گروه دوم: صاحب سرمایه (دارنده سهام یا سهامدار) از سود، مانده را مطالبه می‌کند. به عبارت دیگر ، پس از پرداخت به دارندگان ابزار بدهی، مبلغی بر مبنای عایدات به دارنده این دارایی می پردازد.
گروه سوم: برخی از اوراق بهادار آمیزه‌ای از هر دو گروه را مطالبه می کنند و ابزار مالی در اختیار آنها دو زیستی یا دو رگه نامیده می شود ؛ " سهام ممتاز " و " اوراق قرضه قابل تبدیل " از این گروه هستند.
علاوه بر این سه گروه ، دارائی‌های مالی دیگری نیز وجود دارند که مشتق شده ازسه گروه دارایی‌های مالی که ذکر شد، هستند. برای نمونه ، در برخی از قراردادها، طرف قرارداد یا ناچار است و یا این حق را دارد که یک دارایی مالی را در زمانی در آینده بخرد یا بفروشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رویا زیلوباف |   1399/03/27 09:55:43   |
0     0
سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی
دارایی مالی یک دارایی نامشهود است که ارزش آن بوسیله دارایی های واقعی تعیین می گردد. دارایی های واقعی دارایی‌هایی هستند که جنبه فیزیکی دارند، مثلا خودرو، املاک.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Morteaza Poursoleiman |   1399/03/30 10:51:55   |
0     0
اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق مشارکت، سهام بورس،سپرده بانکی
دارایی مالی یک دارایی نامشهود بوده و ارزش آن به پشتوانه سایر دارایی ها معلوم میشود
دارایی واقعی همانند ملک، خودرو، وسایل، پول موجود در حساب بانکی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سعیده دهقان |   1399/03/31 22:14:56   |
0     0
دارایی مالی، (به انگلیسی: financial asset) یک نوع دارایی نامشهود است، که به آنها دارایی‌های کاغذی هم گفته می‌شود، دارایی‌هایی هستند، که ارزش آنها به پشتوانه یک دارایی دیگر تعیین می‌شود، مانند: برگه سهام، اوراق قرضه و سپرده‌های بانکی. دارنده سهام یک شرکت، به نسبت سهام خود، در دارایی‌ها و منافع شرکت مذکور سهیم می‌شود یا دارنده اوراق مشارکت، به واسطه مشارکت در پروژه‌ای که اوراق مذکور برای تأمین مالی آن پروژه منتشر شده، سود به دست می‌آورد. برای دارایی مالی، منفعت یا ارزش معمول، نقدینه‌ای در آینده است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
afkhami |   1399/04/03 02:24:04   |
0     0
سهام. اوراق قرضه. اوراق بهادار. اوراق مشارکت. سپرده بانکی
دارایی مالی یک دارایی نامشهود است و دارایی هایی هستن که ارزش انها به پشتوانه یک دارایی دیگر تعیین میشود و دارایی واقعی دارایی مشهود است و ارزشش مختص خودش است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حسین یزدی یوسفی |   1399/04/05 23:43:10   |
0     0
دارایی‌های مالی شامل این موارد می‌شوند:
1_وجه نقد
2_ابزارهایی مانند سهام و سایر اوراق بهادار
3_مطالبات قراردادی برای دریافت یک دارایی مالی از یک نهاد دیگر، که تحت عنوان مطالبات دریافتنی شناخته می‌شود.
4_مطالبات قراردادی برای مبادله دارایی‌ها یا بدهی‌های مالی با یک نهاد دیگر تحت شرایط مطلوب
5_قراردادی که با ابزار سرمایه‌ای خودِ نهاد تسویه خواهد شد
نظور از دارایی های فیزیکی یا دارایی‌های واقعی، همان طور که از نام آن برمی‌آید، دارایی‌هایی هستند که جنبه فیزیکی دارند، مثلا خودرو، املاک و مستغلات، لوازم منزل، طلا و.. دارایی‌های فیزیکی هستند اما دارایی‌های مالـی که به آنها دارایی‌های کاغذی هم گفته می‌شود، دارایی‌هایی هستندکه ارزش آنها به پشتوانه یک دارایی‌ دیگـر تعیین می‌شود.

به عنوان مثال، دارنده سهام یک شرکت، به نسبت سهام خود در دارایی‌ها و منافع شرکت مذکور سهیم می‌شود یا دارنده اوراق مشارکت، به واسطه مشارکت در پروژه‌ای که اوراق مذکور برای تأمین مالی آن پروژه منتشر شده، سود به دست می ‌آورد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رضا صالحی نیا |   1399/04/06 02:22:44   |
0     0
سپرده بانکی ، اوراق قرضه ، اوراق بهادار، اوراق مشارکت و....
اوراق بهادار. اوراق مشارکت و دارایی واقعی دارایی مشهود است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سید علی حسینی |   1399/04/06 12:36:25   |
0     0
ارزش یک دارایی مالی به پشتوانه یک دارایی دیگر تعیین می‌شود، برخی از دارایی های مالی عبارتند از: برگه سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی.دارایی مالی یک دارایی نامشهود است که ارزش آن بوسیله دارایی های واقعی تعیین می گردد. دارایی واقعی به صورت مشهود بوده و دارای ارزش آن مختص به خودش است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
روح اله خزاعی |   1399/04/07 10:28:03   |
0     0
برخی از دارایی های مالی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از سهام. اوراق قرضه. اوراق بهادار. اوراق مشارکت. سپرده بانکی
دارایی مالی یک دارایی نامشهود است و دارایی هایی هستن که ارزش انها به پشتوانه یک دارایی دیگر تعیین میشود و دارایی واقعی دارایی مشهود است و ارزشش مختص خودش است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رضا دوستی |   1399/04/10 16:50:25   |
0     0
سهام ، اوراق مشارکت ،سپرده های بانکی و پول نقد.
دارایی مالی یک دارایی نامشهود است که ارزش آن بوسیله دارایی های واقعی تعیین می گردد. دارایی واقعی به صورت مشهود بوده و دارای ارزش مختص به خود است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
معصومه یاری علی ابادی |   1399/04/13 23:12:45   |
0     0
دارایی های جاری وثابت دارایی های مشهود ونامشهود دارایی جاری مثل پول نقد حسابهای دریافتی دفهرست موجودی کالا دارای ثابت مثل ساختمان زمین ‌دارای مشهود شکل فیزیکی دارند دارای نامشهود شکل فیزیکی ندارد مثل ثبت اختراع نام تجاری
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
معصومه یاری علی ابادی |   1399/04/13 23:14:53   |
0     0
دارایی های جاری وثابت دارایی های مشهود ونامشهود دارایی جاری مثل پول نقد حسابهای دریافتی دفهرست موجودی کالا دارای ثابت مثل ساختمان زمین ‌دارای مشهود شکل فیزیکی دارند دارای نامشهود شکل فیزیکی ندارد مثل ثبت اختراع نام تجاری دارایی ها در سه گروه طبقه بندی می شوند یکی که سود دریافت می کند یکی از اصل دریافت می شود ودیگری از هردو که دورگه نام دارد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ابوالفضل |   1399/04/14 12:50:47   |
0     0
دارایی هایی اعم از سپرده های بانکی، سهام داخل یا خارج از بورس ،وجه نقد و ...
دارایی های مالی نامشهود هستند که به وسیله خرید داراییهای واقعی مشهود میشوند.
دارایی های مالی ارزش فیزیکی ندارند و ارزش آن ها به وسیله دارایی های واقعی مشخص میشود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Hamidreza Mirmohammadi |   1399/04/14 20:04:14   |
0     0
اوراق بهادر اوراق قرضه اوراق مشارکت سهام بورس و...
داریی های مالی یک داری نا مشهود است که ارزش ان به وسیله داریی های واقعی تعیین می گردد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
جمال سالاری |   1399/04/15 00:57:43   |
0     0
اوراق قرضه ، اوراق مشارکت ، برگه سهام
دارایی مالی نامشهود هست ولی دارایی واقعی قابل لمس است و پشتوانه ای برای دارایی نامشهود به حساب می آید .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا کبیری |   1399/04/16 22:06:09   |
0     0
اوراق قرضه، اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی.
دارایی مالی یک دارایی نامشهود است و دارایی هایی هستن که ارزش انها به پشتوانه یک دارایی دیگر تعیین میشود و دارایی واقعی دارایی مشهود است و ارزشش مختص خودش است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
لعیا حیدری |   1399/04/16 22:49:29   |
0     0
سهام ممتاز ، اوراق قرضه ، سهام ممتاز ، سپرد ه های بانکی
دارایی مالی ، دارایی نا مشهودی می باشد که ارزش ان به وسیله دارایی های واقعی تعیین میشود همچنین دارایی واقعی همانطور که از اسم ان ها پیداست ، مشهود می باشد و تغییرات درامد های مشهود روی دارایی های نامشهود اثر می گذارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا حاجی زاده |   1399/04/16 23:12:22   |
0     0
سهام – اوراق مشارکت – سپرده های بانکی نمونه ای از دارایی های مالی هستند .
دارایی هایی که به‌خودی‌خود ارزشی ندارند بلکه ارزش خود را به‌واسطه یک دارایی دیگر به دست می‌آورند، دارایی مالی گفته می‌شوند. برخلاف زمین یا ملک که دارایی های مشهود و فیزیکی هستند، دارایی های مالی ضرورتاً ارزش فیزیکی ندارند. دارایی واقعی منابعی که دارای ارزش اقتصادی هستند و افراد، شرکت‌ها یا دولت‌ها مالکیت آن را در اختیار می‌گیرند و انتظار دارند آن منابع در آینده منافعی را برای آن‌ها ایجاد کنید، دارایی گفته می‌شود.
پاسخ
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سپیده دهقان |   1399/04/18 02:04:40   |
0     0
اصطلاح دارای های مالی فارغ از اقلام دارییهای ترازنامه ماهیت تضمین و مشتق شده داشته و عموما" در بازار های سرمایه و بورس مورد استفاده قرار میگیرد که میتوان علاوه بر مشتقات اوراق قرضه ، حقوق مالی نیز جزء آن دانست که شامل ؛
1) اولین تفاوت بحث مشهود و نامشهود بودن آن.
2) دارایی مالی مشتق شده می باشد ولی دارایی واقعی ایجاد می گردد.
3) دارایی مالی عموما" بصورت کم در بازار های سرمایه و بورس استفاده می شود ولی دارایی واقعی عموما" مورد استفاده بنگاه های اقتصادی قرار می گیرید.
4) دارایی واقعی در بازار قابل دادو ستد و معامله است ولی دارایی مالی بایستی در قالب ارزش گذاری و کارشناسی و.. صورت گیرد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه مستانی |   1399/04/18 14:47:51   |
0     0
-دارایی های مالی عبارتند از:
سهام، اوراق مشارکت، اسناد خزانه، سپرده بانکی، اوراق قرضه
-دارایی مالی یک دارایی نامشهود است که ارزش آن بوسیله دارایی های واقعی تعیین می گردد ولی دارایی واقعی به صورت مشهود بوده و ارزشش مختص به خودش است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
behzad hajihoseini |   1399/04/19 10:28:35   |
0     0
سهام ،اوراق مشارکت ،اسناد خزانه،اختیار خرید،اختیارفروش،سواپ از جمله ابزارهای ما لی هستند.
دارایی های مالی دارایی های نامشهود هستند ....و‌ این دارایی ها فاقد عینیت هستند...قابل مشاهده نیستند....و درامد حاصل از آنها ناشی از تغییرات قیمت داراییهای مشهود است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ریحانه زارع |   1399/04/19 11:33:43   |
0     0
شامل سهام. اوراق قرضه. اوراق بهادار. اوراق مشارکت. سپرده بانکی
دارایی مالی یک دارایی نامشهود است و دارایی هایی هستن که ارزش انها به پشتوانه یک دارایی دیگر تعیین میشود و دارایی واقعی دارایی مشهود است و ارزشش مختص خودش است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه جعفری |   1399/04/20 00:50:39   |
0     0
اوراق قرضه، اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی.
دارایی مالی یک دارایی نامشهود است و دارایی هایی هستن که ارزش انها به پشتوانه یک دارایی دیگر تعیین میشود و دارایی واقعی دارایی مشهود است و ارزشش مختص خودش است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مژگان محمدی یزدی |   1399/04/20 14:43:56   |
0     0
اوراق قرضه. سپرده بانکی .سهام
دارایی مالی نامشهود هستند ولی دارایی واقعی مشهود و قابل رویت هستن
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علیرضازارعیان |   1399/04/21 14:26:29   |
0     0
انواع داراییهای مالی عبارتست از: برگه سهام، اوراق قرضه، سپرده‌های بانکی، مشتقات مالی
ارزش یک دارایی مالی به پشتوانه یک دارایی دیگر تعیین می‌شود، برخی از دارایی های مالی عبارتند از: برگه سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی.دارایی مالی یک دارایی نامشهود است که ارزش آن بوسیله دارایی های واقعی تعیین می گردد. دارایی واقعی به صورت مشهود بوده و دارای ارزش آن مختص به خودش است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
روح الله بخشی |   1399/04/22 00:34:18   |
0     0
برگه سهام، سپرده بانکی، اوراق قرضه، اوراق مشارکت
دارایی مالی نامشهود است ولی دارایی واقعی مشهود است و دارای ارزش واقعی است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مجید گلزارفر |   1399/04/23 12:10:21   |
0     0
سپرده بانکی ، پول نقد ،سهام بورس اوراق قرضه و مشارکت
منظور از دارایی های فیزیکی یا دارایی‌های واقعی، همان طور که از نام آن برمی‌آید، دارایی‌هایی هستند که جنبه فیزیکی دارند، مثلا خودرو، املاک و مستغلات، لوازم منزل، طلا و.. دارایی‌های فیزیکی هستند اما دارایی‌های مالـی که به آنها دارایی‌های کاغذی هم گفته می‌شود، دارایی‌هایی هستندکه ارزش آنها به پشتوانه یک دارایی‌ دیگـر تعیین می‌شود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مطهره صولتی |   1399/04/25 14:42:25   |
0     0
سپرده بانکی، اوراق قرضه، برگه سهام، اسناد خزانه
دارایی های مالی، نامشهود ولی دارایی های واقعی، مشهود و فیزیکی هستند که قابل رویت هستند. (میتوانیم آنها را ببینیم)مثل املاک، ماشین، طلا و...
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زینب دریس |   1399/04/25 16:44:22   |
0     0
ابزار های مالی سرمایه بدهی یا استقراض که استقراض در بازار سرمایه ایران
ابزارهای مالی بر پایه اوراق مشتقه ویا بر پایه مشارکت
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نغمه لطف محمدی |   1399/04/25 17:35:41   |
0     0
سهام ،اوراق مشارکت ،اسناد خزانه،اختیار خرید،اختیارفروش،سواپ از جمله ابزارهای ما ل هستند.
دارایی های مالی دارایی های نامشهود هستند ....و‌ این دارایی ها فاقد عینیت هستند،قابل مشاهده نیستند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمدرضا مرادی مزرعه نو |   1399/04/26 13:41:07   |
0     0
سپرده بانکی سهام ممتاز گنجینه اوراق بهادار
دارایی های مالی دارایی های نامشهود هستند و‌ این دارایی ها فاقد عینیت هستندقابل مشاهده نیستندو درامد حاصل از آنها ناشی از تغییرات قیمت داراییهای مشهود است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهلا زارع |   1399/04/26 15:21:10   |
0     0
-دارایی های مالی عبارتند از:
سهام، اوراق مشارکت، اسناد خزانه، سپرده بانکی، اوراق قرضه
-دارایی مالی یک دارایی نامشهود است که ارزش آن بوسیله دارایی های واقعی تعیین می گردد ولی دارایی واقعی به صورت مشهود بوده و ارزشش مختص به خودش است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سیدسعید حسینی منش |   1399/04/26 16:10:22   |
0     0
اوراق بهادار ، سپرده بانکی ،برگه سهام
دارایی مالی روی دارای
دارایی‌های مالی ممکن است غیرمشهود (غیر فیزیکی) به نظر برسند و ارزش آنها فقط روی یک تکه کاغذ بیان شده باشد مانند یک اسکناس یک دلاری یا یک فهرست در یک صفحه از کامپیوتر.
دارایی واقعی مشهود هستند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سید جمال الدین طباطبایی مزرعه نو |   1399/04/26 18:06:48   |
0     0
قرارداد های آتی ، قرارداد های تحویل آتی ، سهام شرکت ها ،اوراق مشارکت ،اسناد خزانه،اختیار خرید،اختیارفروش،سواپ
ارزش یک دارایی مالی به پشتوانه یک دارایی دیگر تعیین می‌شود، مثل برگه سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و نامشهود است که ارزش آن بوسیله دارایی های واقعی تعیین می گردد. دارایی واقعی به صورت مشهود بوده و دارای ارزش آن مختص به خودش است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ولی نامجو |   1399/04/27 11:38:14   |
0     0
داراییهایی که به پشتوانه دارایی وارزش دارایی دیگر باشد دارایی نامشهود میباشندداراییهای نامشهود مثل اوراق مشارکت , سهام , اوراق خزانه و....
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علی دهقانیزاده |   1399/04/27 13:05:36   |
0     0
برگه سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی.
دارایی مالی یک دارایی نامشهود است که ارزش آن بوسیله دارایی های واقعی تعیین می گردد. دارایی واقعی به صورت مشهود بوده و دارای ارزش است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
جواد زارع |   1399/04/27 15:28:16   |
0     0
دارایی مالی، (به انگلیسی: financial asset) یک نوع دارایی نامشهود است، که به آنها دارایی‌های کاغذی هم گفته می‌شود، دارایی‌هایی هستند، که ارزش آنها به پشتوانه یک دارایی دیگر تعیین می‌شود، مانند: برگه سهام، اوراق قرضه و سپرده‌های بانکی. دارنده سهام یک شرکت، به نسبت سهام خود، در دارایی‌ها و منافع شرکت مذکور سهیم می‌شود یا دارنده اوراق مشارکت، به واسطه مشارکت در پروژه‌ای که اوراق مذکور برای تأمین مالی آن پروژه منتشر شده، سود به دست می‌آورد. برای دارایی مالی، منفعت یا ارزش معمول، نقدینه‌ای در آینده است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
کیانوش بمانی نژاد |   1399/04/28 16:03:26   |
0     0
اوراق قرضه ، سهام ممتاز ، سپرد ه های بانکی ، سهام ممتاز
دارایی مالی ، دارایی نا مشهودی می باشد که ارزش ان به وسیله دارایی های واقعی تعیین میشود همچنین دارایی واقعی همانطور که از اسم ان ها پیداست ، مشهود می باشد و تغییرات درامد های مشهود روی دارایی های نامشهود اثر می گذارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد خوشنام |   1399/04/28 16:06:29   |
0     0
دارایی های مالی مثل سهام ممتاز و اوراق قرضه وسپرده های بانکی و...
دارایی های مالی نامشهود بوده که ارزش آن با دارایی های واقعی که مشهود است تعیین میگردد لی دارایی های واقعی ارزشش مختص خودش هست
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد فاطمی |   1399/04/29 12:28:27   |
0     0
یک دارایی مالی ، دارایی نا مشهودی می باشد که ارزش ان بوسیله دارایی های واقعی تعیین میشود همچنین دارایی واقعی همانطور که از اسم ان ها پیداست ، مشهود می باشد و تغییرات درامد های مشهود روی دارایی های نامشهود اثر می گذارد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علیرضا مظفری دهشیری |   1399/04/29 17:14:35   |
0     0
دارایی هایی اعم از سپرده های بانکی، سهام داخل یا خارج از بورس ،وجه نقد و ...
دارایی های مالی نامشهود هستند که به وسیله خرید داراییهای واقعی مشهود میشوند.
دارایی مالی کاغذی است.قیمت دارایی مالی معلوم نیست در آینده چه ارزشی داشته باشد و اینکه معامله واقعی انجام شود یا نه ولی در دارایی واقعی ، دارایی موردنظر واقعاوجود دارد و کاغذی نیست. ممکن است در آینده قیمت آن افزایش یا کاهش پیدا کند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
پوریا سلیمانی چالی |   1399/04/29 19:07:51   |
0     0
سهام عادی، سهام ممتاز، اوراق مشارکت و قراردادهای آتی از جمله دارایی های مالی می‌باشند.
دارایی های مالی بر خلاف دیگر دارایی ها دارای ارزش ذاتی نیستند و بر اساس نوعی توافق و قرارداد ارزش می‌یابند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه زارعی |   1399/04/29 20:38:40   |
0     0
وجه نقد، سهام، اوراق قرضه، صندوق‌های سرمایه‌ گذاری مشترک، و سپرده‌های بانکی همگی نمونه‌هایی از دارایی‌های مالی هستند. برخلاف زمین، اموال، کالاها، و یا سایر دارایی‌های فیزیکی مشهود، دارایی‌های مالی لزوما دارای ارزش ذاتی فیزیکی یا حتی شکل و فرم فیزیکی نیستند. بلکه، ارزش آنها بازتاب دهنده فاکتورهای عرضه و تقاضا در بازاری است که در آن معامله می‌شوند، و همچنین میزان ریسکی که با خود دارند. دارایی‌‌های مالی به دارایی‌‌هایی اشاره دارند که به دلیل توافقات قراردادی بر نقدینگی‌‌های آینده و یا به دلیل مالکیت ابزار سهام خالص یک موجودیت دیگر به دست می‌‌آیند. ابزار مالی به هر قراردادی اشاره دارند که باعث به وجود آمدن دارایی‌‌های مالی برای یک شرکت و همچنین بدهی‌‌ مالی یا ابزار سهامی خالص برای شرکتی دیگر می‌‌شوند وجه نقد، سهام، اوراق قرضه، صندوق‌های سرمایه‌ گذاری مشترک، و سپرده‌های بانکی همگی نمونه‌هایی از دارایی‌های مالی هستند. لزوما دارای ارزش ذاتی فیزیکی یا حتی شکل و فرم فیزیکی نیستند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهین خواجوی |   1399/04/29 22:03:03   |
0     0
دارایی مالی نوعی دارایی نامشهود است، که به آنها دارایی‌های کاغذی هم گفته می‌شود، و در اصل دارایی‌هایی هستند که ارزش آنها به پشتوانه یک دارایی دیگر تعیین می‌شود. مانند: برگه سهام، اوراق قرضه و .. ولی دارایی واقعی مشهود بوده و ارز واقعی آن به پشتوانه دارایی دیگر نیست و ارز ذاتیست
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
افسانه محمدى ساغندى |   1399/04/30 00:33:03   |
0     0
ازجمله دارائى هاى مالى میتوان بهاوراق قرضه،برگه سهام وسپرده بانکى نام برد
دارائى مالى همان دارائى هاى نامشهود است ودارائى غیر مالى دارایى هاى مشهود است که بیشتر مخصوص افراد است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد زارع |   1399/04/30 19:44:00   |
0     0
دارایی مالی، (به انگلیسی: financial asset) یک نوع دارایی نامشهود است، که به آنها دارایی‌های کاغذی هم گفته می‌شود، دارایی‌هایی هستند، که ارزش آنها به پشتوانه یک دارایی دیگر تعیین می‌شود، مانند: برگه سهام، اوراق قرضه و سپرده‌های بانکی. دارنده سهام یک شرکت، به نسبت سهام خود، در دارایی‌ها و منافع شرکت مذکور سهیم می‌شود یا دارنده اوراق مشارکت، به واسطه مشارکت در پروژه‌ای که اوراق مذکور برای تأمین مالی آن پروژه منتشر شده، سود به دست می‌آورد. برای دارایی مالی، منفعت یا ارزش معمول، نقدینه‌ای در آینده است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
sajad zare |   1399/04/31 00:07:54   |
0     0
دارایی های مالی عبارتند از:
سهام، اوراق مشارکت، اسناد خزانه، سپرده بانکی، اوراق قرضه
-دارایی مالی یک دارایی نامشهود است که ارزش آن بوسیله دارایی های واقعی تعیین می گردد ولی دارایی واقعی به صورت مشهود بوده و ارزشش مختص به خودش است..
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مسعودتاجیک |   1399/04/31 15:53:25   |
0     0
دارایی مالی عبارتند از سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی و مشتقات مالی و قراردادهای آتی و سلف و غیره

دارایی های مالی بر خلاف دیگر دارایی ها دارای ارزش ذاتی نیستند و بر اساس نوعی توافق و قرارداد ارزش می‌یابند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
درویشی |   1399/05/01 17:05:02   |
0     0
سهام و اوراق بها دار و سپرده های بانی حق الامتیازات
دارایی های مالی ماهیت نامشهود دارند و ارزش آنها بر مبنای دارایی هایی که پشتوانه آنها است بدست می آید و یا از آنها مشتق می شود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فرزانه توحیدفر |   1399/05/02 18:18:28   |
0     0
دارایی مالی نوعی دارایی نامشهود است، که به آنها دارایی‌های کاغذی هم گفته می‌شود، و در اصل دارایی‌هایی هستند که ارزش آنها به پشتوانه یک دارایی دیگر تعیین می‌شود. مانند: برگه سهام، اوراق قرضه و زمین و ملک...
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بیتا ناظمی |   1399/05/02 21:17:18   |
0     0
اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق مشارکت، سهام بورس،سپرده بانکی
دارایی مالی یک دارایی نامشهود بوده و ارزش آن به پشتوانه سایر دارایی ها معلوم میشود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سیده بنت الهدی مرتضوی |   1399/05/06 02:02:52   |
0     0
سهام،اوراق قرضه،اوراق بهادار،سپرده،اوراق مشارکت
دارایی مالی دارایی نامشهود است که به آن دارایی کاغذی هم میگویند،ارزش آن براساس یک دارایی دیگر تعیین میشود،ولی دارایی واقعی مشهود است و ارزشش از خودش است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بهروز باستانی اله آبادی |   1399/05/06 16:41:20   |
0     0
اوراق قرضه
اوراق مشارکت
سهام ممتاز
اسناد خزانه
سپرده های بانکی
دارایی های مای دارایی های نامشهود هستند این دارایی قابل مشاهده نیستند
درآمد حاصل ناشی از تغییرات قیمت دارایی های مشهود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ابوالفضل شهاب |   1399/05/07 14:41:16   |
0     0
داراییهای نامشهود اسناد خزانه اختیار فروش سواپ اوراق قرضه
داراییهای مالی نامشهود هستند که به وسیله ی خرید داراییهای واقعی مشهود می شوند وداراییهای مالی ارزش فیزیکی ندارند و ارزش ان ها با وسیله ی داراییهای واقعی مشخص می شوند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حمیدرضا منصوری محمد ابادی |   1399/05/08 22:00:57   |
0     0
انواع دارایی مالی عبارتند از سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی و مشتقات مالی و قراردادهای آتی و سلف و غیره
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مرتضی جلالی فر |   1399/06/08 16:17:47   |
0     0
سهام ، اوراق قرضه ، اوراق بهادار ، اوراق مشارکت و ...
دارایی مالی یک دارایی نامشهود است که ارزش ان بوسیله دارایی های واقعی تعیین میگردد ، دارایی واقعی بصورت مشهود بوده و دارای ارزش مخصوص خود است ..
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بهنام گشتاسبی |   1399/06/18 18:54:16   |
0     0
سهم اوراق اختیار
دارایی مالی نامشهود است ولی حقیقی مشخود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics