تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

وام های بانکی: هرآنچه باید بدانید

اغلب بانک‌ها در کشور از فرمول ثابت و مشخصی برای محاسبه اقساط وام بانکی و سود آن استفاده می‌کنند. در این ادامه سعی می شود که با نحوه محاسبه سود بانکی و اقساط وام آشنا شده و ابزاری را معرفی شود که این محاسبات را به سادگی، سرعت و دقت مناسب انجام می‌دهد. قبل از هر چیز با پارامتر یا ویژگی‌هایی یک وام آشنا می‌شویم.

وام های بانکی:

وام های بانکی یکی دیگر از منابع مهم تأمین مالی هستند که شرکتها با توجه به نرخ بهره اقدام به تهیه آن می کند.

 

بانکهای تجاری سه نوع وام کوتاه مدت پرداخت می کند:

1- اعطای حد اعتبار: حد اعتبار قراردادی است که بین بانک تجاری و درخواست کننده وام برای مدتی معین منعقد می شود . وام هایی که بصورت حد اعتبار پرداخت می شوند را قراردادهای غیر رسمی می نامند زیرا بانک اجباری در پرداخت اینگونه وام ها ندارد و تنها در صورتی وام پرداخت می کند که شرکت وضعیت مالی مناسبی داشته باشد . وام هایی که بصورت حد اعتبار پرداخت می شود معمو لاً یکساله  هستند .بانکهایی که چنین وام هایی پرداخت می کنند انتظار دارند که شرکتها بصورت فصلی از آن استفاده کنند .

2-اعتبار در حساب جاری: قراردادی است که در آن بانک موظف می شود که در صورت تقاضای مشتری یا شرکت درخواست کننده وام مبلغ مورد تقاضا را پرداخ نماید ، حتی اگر بانک مورد نظر با کمبود پول مواجه باشد باید آن را از منابع دیگر تأمین یا قرض نماید . این گونه قراردادها برای دوره های یکساله و گاهاً تا 5 سال بسته می شود . یکی از مزایای اینگونه وام ها تأمین وجه مورد نیاز برای تکمیل طرحهای سرمایه گذاری است که پس از تکمیل طرح می توان از راه انتشار سهام عدالت و با اوراق قرضه ، وام گرفته شده را باز پرداخت نمود.

 

3-وام های یکماهه: وام های یک ماهه نوعی اعتبار کوتاه مدت هستند که در اثر واکنش نسبت به اوراق تجاری بوجود آمده اند. این اوراق دارای سر رسید 5 روزه تا یک ماه می باشند . نرخ بهره آنها تقریباً ثابت است و بر اساس نرخ جاری بهره بازار مشخص می شود.

 

* شرایط وام: وام های اعطایی توسط بانک شامل شرایط خاصی هستند که عبارتند از : 1- ارائه نوعی سند 2- نرخ بهره 3-  مانده های جبرانی  4- پرداخت بهره به مانده استفاده نشده 5- نحوه باز پرداخت وام.

1- ارائه سند یا سفته: بانک ها برای اعطای اعتبار به شرکت ها نوعی تضمین یا سفته در خواست می کند و سر رسید آنها در معمولاً 90 روز در نظر می گیرد . اگر شرکت گیرنده وام ، تسهیلات را بصورت «اعتبار در حساب جاری» دریافت کرده باشد و به شرایط مندرج در قرارداد عمل کرده باشد ، بانک وام دهنده ملزم به تمدید سفته ها می باشد . در قرارداد وام ، نرخ بهره سالانه ، زمان باز پرداخت اقساط و تاریخ سر رسید قید می شود.

 

مثال: به شرکتی یک حد اعتبار به مبلغ 130 میلیون پرداخت می شود .سفته ماه اردیبهشت در مرداد ماه و سفته ماه خرداد در شهریور تمدید می شود . برای هریک از ماههای خرداد تا آذر ، مقدار وام و بهره پرداخت شده را حساب کنید.

 

مانده های جبرانی: مهمترین نقش مانده های جبرانی هنگامی است که وام بصورت اعتبار در حساب جاری باشد . شرکتهایی که قصد ذریافت وام بصورت حساب جاری دارند باید یک حداقل مانده در حسابی که بهره ای بدان تعلق نمی گیرد نگهداری کنند . این مانده حساب می تواند بصورت یکی از دو طرق زیر باشد.

1- در صذی از حد اعتبار : یعنی نگهداری مبلغی از اعتبار موجود تا زمانی که شرکت وام را تصفیه نماید.

2- در صدی از وام استفاده شده : یعنی مبلغی از میزان وامی که گرفته می شوذ باید تا زمان تصفیه در حساب جاری شرکت نزد بانک بماند.

 

نکته: باید بین حد اعتبار و مبلغ وام تفاوت قائا شد حد اعتبار سقفی از اعتبار است که بانک برای شرکت ذر نظر می گیرد اما مبلغ وام می تواند کل حد اعتبار یا مبلغی از حد اعتبار باشد . مثلاً اگر حذ اعتبار یک شرکت 100 میلیون باشد شرکت می تواند 50 میلیون آن استفاده نماید که این 50 میلیون به عنوان مبلغ وام در نظر گرفته می شود.

 

نکته: مانده های جبرانی می تواند بصورت درصدی از اعتبار باشد و درصدی از وام یا اینکه تنها درصدی از یکی از آنها باشد.

 

مثال: شرکتی یک وام 400 میلیونی از نوع اعتبار ذر حساب جاری از یک بانک گرفته است که باید مانده های جبرانی آن بصورت زیر باشد :

10% حد اعتبار و 5% میزان وام مصرف شده . الف ) مانده جبرانی چقدر است ؟ اعتبار 000/000/500 

اگر نرخ بهره اسمی 9% باشد نرخ بهره مؤثر آن چقدر است ؟

000/000/50 = 000/000/500 * 10%

000/000/20 = 000/000/400 *5%                              

      000/000/70 = 000/000/20 + 000/000/50 = مانده جبرانی

 

                                    ۹٪ *۴۰۰۰۰۰۰۰۰              بهره وام دریافتی

                         ۹/۱۰ ٪= ------------------------   =   ---------------------- =   نرخ بهره مؤثر

                              ۷۰۰۰۰۰۰۰- ۴۰۰۰۰۰۰۰۰         مانده جبرانی -   مبلغ وام

 

نرخ بهره مؤثر به عوامل زیر بستگی دارد: نرخ بهره اسمی – تعداد دوره زمانی که باید بهره مرکب را حساب کرد – مبلغ وام دریافتی از محا حد اعتبار – میزان مانده جبرانی – زمانی نرخ بهره مؤثر افزایش می یابد که شرکت گیرنده وام مجبور باشد از مانده جبرانی استفاده کند.

 

محاسبه سود بانکی و اقساط وام

بطور کلی می‌توان قرض دادن نوعی پول سوددار را وام در نظر گرفت. طول دوره بازپرداخت وام که بین قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده توافق شده یکی از ویژگی‌های مهم وام است. از طرفی میزان قسط و تعداد دفعات باز پرداخت یا اقساط نیز از ویژگی‌هایی دیگری است که باید در نظر گرفته شود. همانطور که گفته شد، وام قرض دادن پول سوددار است. نرخ بهره یا سود وام بانکی به این موضوع اشاره داشته و از دیگر ویژگی‌های وام بانکی است. در ادامه به صورت فهرست‌وار، ویژگی‌هایی که در نحوه محاسبه سود بانکی و اقساط وام لازم است، را نمایش می‌دهیم.

  • مبلغ وام (برحسب ریال یا تومان)
  • نرخ سود وام سالانه (برحسب درصد)
  • مدت باز پرداخت
  • نوع بازه زمانی باز پرداخت که ممکن است سالانه یا ماهانه باشد.

به این ترتیب، براساس این شاخص‌ها می‌توانیم سود بانکی و اقساط وام را محاسبه کنیم. از طرفی اختلاف بین مبلغ وام و مجموع اقساط پرداختی، میزان سود بانکی را نشان می‌دهد.

نکته مهم در نظر گرفتن واحد زمانی یکسان برای همه متغیرها است، به این معنی که اگر نرخ سود را سالانه و دوره باز پرداخت را سالانه وارد می‌کنید باید انتظار داشته باشید که مبلغ قسط سالانه را دریافت کنید.

 

فرمول کلی محاسبه سود برای تسهیلات با اقساط مساوی ماهیانه (چند قسطه مثل وام فروش اقساطی) که معمولا تعداد زیادی از تسهیلات دریافتی را شامل میشود مانند زیر محاسبه می شود

نحوه محاسبه سود وام های بانکی با روش قدیمی

 

مثال: اگر شما 1 میلیون ریال وام گرفته اید با بهره 15% و باز پرداخت 12 ماهه

برای محاسبه بهره وام بانکی طبق مثال زیر میتوانید محاسبه کنید.

 2400 / ( ( فاصله اقساط به ماه + تعداد کل اقساط ) * نرخ * مبلغ اصل تسهیلات ) = سود تسهیلات

مبلغ بهره  81250 = 2400 / ( 1 + 12 )* 15 * 1000000

تعداد اقساط / ( مبلغ بهره + اصل وام ) = مبلغ اقساط ماهانه

مبلغ هر قسط   90104 = 12 / ( 81250 + 1000000 )

اما محاسبه مبلغ سود وام های یک سررسید (یک قسطه مثل وام مضاربه) با فرمول زیر صورت می گیرد:

36500 / (  مدت تسهیلات به روز * نرخ * مبلغ اصل تسهیلات ) = سود تسهیلات

( مبلغ بهره + اصل وام ) = مبلغ قسط

توجه نمایید در مثالهای بالا سود  کل وام به تمامی اقساط به نسبت مساوی سرشکن میشود. ولی در وام های قرض الحسنه سود مربوط به هر سال را در قسط اول از وام گیرند دریافت میکنند یا کل سود وام را در هنگام اعطای وام به مشتری از مبلغ وام کسر میکنند یعنی کل سود (کارمزد) را همان اول میگیرند که در این صورت:

 

نحوه ی محاسبه ی سود وام قرض الحسنه به قرار زیر است:

  1200 / ( ( فاصله اقساط به ماه + تعداد کل اقساط ) * نرخ * مبلغ اصل تسهیلات ) = سودتسهیلات

در صورتیکه متوجه شدید میزان سود و اقساط وام های شما با فرمول های بالا همخوانی ندارد، به احتمال زیاد فرمول جدید زیر نشان دهنده میزان سود و اقساط وام شما می باشد.

 

نحوه محاسبه سود وام های بانکی با روش جدید

 

 

اگر میزان وام دریافتی را 70 میلیون ریال و نرخ سود را 12 درصد  و مدت را 5 سال (مانند وام خودرو) فرض کنیم:

 

 

سود

سود و اصل

مبلغ قسط (ریال)

فرمول قدیم

      21,350,000

      91,350,000

       1,522,500

فرمول جدید

    23,426,472

    93,426,472

       1,557,107

 

تذکر: در بعضی از قرار دادها که البته در ایران چون به صورت یکطرفه این امکان در اختیار متقاضیان (با توجه به مفاد قرار داد) قرار میگیرد، علاوه بر بهره وام در قرار داد ها مبلغی به عنوان کارمزد وجود دارد که متقاضی بالاجبار باید آن را قبول کند، در بعضی از این قرار داد ها مبلغ کارمزد درصدی از وام و در بعضی دیگر از قرار داد ها مبلغی ثابت است، که در مواردی که کارمزد درصدی حتی کم از قرار داد میباشد: متقاضی باید توجه داشته باشد برای بررسی شرایط دریافت وام، کارمزد فوق را نیز با اصل وام و بهره جمع کرده و در محاسبات خود جهت بررسی طرح در نظر داشته باشد.

تذکر: اگر برای محاسبه بهره وام دریافتی تعداد اقساط وام (ماه) استفاده گردد نتیجه بر عدد 2400 تقسیم میشود، اما اگر مدت روزانه (مثال = 365 روز) لحاظ شد باید حاصل را بر 36500 تقسیم کرد تا بهره روزانه محاسبه گردد.

برای محاسبه تعداد افساط با فاصله بیشتر از یک ماه نیز از فرمل زیر استفاده می شود:

A = ( C * R * ( 1 + R ) ^ N ) / ( ( ( 1 + R ) ^ N ) – 1

 مبلغ هر قسط = A

 اصل تسهیلات = C

 نرخ بهره موثر = R

 تعداد اقساط = N

R = r / 12 * k

 نرخ بهره اسمی سالانه = r

 

فاصله اقساط مثلا اگر اقساط ماهانه باشد عدد 1 و در صورتی که اقساط سه ماهه باشه عدد 3 قرار می دهیم = k

 

منبع خبر: تولید محتوای حسمان
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

حسین علی پناه |   1399/03/25 12:03:25   |
0     0
با توجه به کاهش ارزش پول ملی و داشتن شرایط بد تورمی در ایران اکثر اشخاصی بازار گردان از سیستم بانکی وام های کلان اقتصادی گرفته و در جهت سرمایه گذاری مسکن ، طلا ،ارز و سرمایه گذاری خارج از این نموده که میتوان سو استفاده و سو مدیریت سران کشور را مسبب آنها دانست و لذا دونستن فرمول و نحوه محاسبه آنها عملا یک فرض علمی و دانشگاهی بوده ک عملا قریب به اتفاق اطلاعت داشته و اگر هم ترتیب اثر نمیدهیم سو استفاده های ذکر شده اولویت داشته
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مسعود زارع بیدکی |   1399/03/29 05:18:34   |
وام بانکی یکی از اصطلاحات رایج در نظام بانکداری است و به مفهوم پول سودداری است که به صورت قرض و در طی زمانی مشخص بین قرض‌دهنده (بانک) و قرض‌گیرنده (متقاضی) مبادله می‌شود؛ به عبارتی دیگر این وام نوعی امانت است و همانطور که برای حفظ امانت نزد امانتدار، شرایطی جاری است؛ بر وام بانکی نیز شرایطی از سوی وام‌دهنده اعمال می‌شود. در نظام بانکی اسلامی اصطلاح وام صرفاً به وام قرض‌الحسنه اطلاق می‌شود.
برخی از مهمترین تسهیلات ارائه شده از سوی بانک ها ی کشور عبارت اند از:
۱. قرض الحسنه
۲. مشارکت مدنی
۳. مضاربه
۴.جعاله
۵.سلف
۶. فروش اقساطی
۷. ضمانت نامه
مهدی کاظمی |   1399/04/28 14:19:35   |
درشرایطیکه تورم ۵۰ درصد هست وام حدود سی در صد هم باز سود است
صادق زاده ربیعی |   1399/04/30 14:24:09   |
درشرایطیکه تورم ۵۰ درصد هست وام حدود سی در صد هم باز سود است
وحید احمد باریکزهی |   1399/04/31 17:45:38   |
وام بانکی، مجموعه‌ای از وام‌های قرض‌الحسنه و تسهیلات بانکی وسوسه‌برانگیز است. صاحبان مشاغل، زوج‌های جوان، کارآفرینان،‌ مسکن‌جویان و خلاصه هر کسی که قصد ایجاد تحولی در زمینه شغلی، زندگی و تحصیلی خود دارد؛ می‌تواند از وام بانکی به‌عنوان یک وجه کمکی بهره‌مند شود. بانک‌ها با هدف ایجاد رونق اقتصادی، گردش مالی وجوه سپرده نزد بانک و تأمین منافع مادی و سود خود؛ به طور سالانه طرح‌های مختلفی برای متقاضیان ارائه می‌کنند.
محمد پوراکبری |   1399/05/03 04:39:40   |
قرض دادن هر نوع پول سود دار به عنوان وام در نظر گرفته میشود و محاسبه بهره وام و مبلغ اقساط وام به ٤ عامل بستگی دارد . اصل پول ، نرخ بهره ، مدت زمان بازپرداخت وام و تارتاریخ سررسید اقساط که ب صورت ماهانه است یا سالانه که که محاسبات بر اساس انها صورت میگیرد .
مجید سرایانی |   1399/03/25 16:41:29   |
0     0
با توجه به شرایط امروزه و بحران های اقتصادی، سو استفاده و اخذ وامهای کلان و سرمایه گذاری کاذب و گاها احتکار موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور گردیده است. پرداخت تسهیلات در نظام بانکی کشور در شرایط فعلی عادلانه نیست
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حشمت الله اسدی زیدابادی |   1399/03/26 09:44:52   |
0     0
سو استفائه از وام در ایران متداول است . بنابراین قانونگذار باید به این موضوع توجه کند و محدودیت‌هایی را برای اخذ وامقائل شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا افتخاری |   1399/03/26 09:46:59   |
0     0
قرض دادن هر نوع پول سود دار به عنوان وام در نظر گرفته میشود محاسبه بهره وام و اقساط وام به چهار عامل بستگی دارد...اصل پول ،نرخ بهره ، مدت زمان بازپرداخت وام ، تاریخ سررسید اقساط که بصورت ماهانه یا سالانه است که محاسبات براساس ان صورت میگیرد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا ابراهیمی |   1399/03/26 13:00:17   |
0     0
وام بانکی یکی از اصطلاحات رایج در نظام بانکداری است و به مفهوم پول سودداری است که به صورت قرض و در طی زمانی مشخص بین قرض‌دهنده (بانک) و قرض‌گیرنده (متقاضی) مبادله می‌شود؛ به عبارتی دیگر این وام نوعی امانت است و همانطور که برای حفظ امانت نزد امانتدار، شرایطی جاری است؛ بر وام بانکی نیز شرایطی از سوی وام‌دهنده اعمال می‌شود. در نظام بانکی اسلامی اصطلاح وام صرفاً به وام قرض‌الحسنه اطلاق می‌شود. وام قرض‌الحسنه بدون بهره بوده و مبلغ ۴ درصدی که بر اقساط بازپرداخت آن وضع می‌شود، در واقع کارمزد خدمات بانکی است. گرچه بر طبق قوانین اسلامی سنت قرض دادن، سنتی پسندیده است و به سهل‌گیری در شرایط آن توصیه می‌شود؛ با این حال با گسترش جمعیت و پیچیدگی روابط و قواعد حاکم بر نظام اقتصادی و نیز به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، بانک‌ها مجبور به وضع قوانین سخت‌گیرانه‌تری جهت تضمین بازپرداخت وجوه مقروضه شده‌اند. تعیین مدت زمان مشخص جهت بازپرداخت وام و‌ ارائه دو ضامن از جمله این شرایط است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
آزاده السادات ترابزاده بافقی |   1399/03/26 18:32:53   |
0     0
بهره بانکی در ایران، در مقایسه با کشورهای پیشرفته خیلی زیاد است. اگر بپذیریم که بهره بانکی، قیمتی است که برای در اختیار گرفتن وام می‌پردازیم، یعنی پذیرفته‌ایم که وام در ایران خیلی گران است. اما گران بودن وام بانکی منتهی به یک تناقض منطقی می‌شود: چرا این کالای گران تا این اندازه خواهان دارد؟
هفت تصور نادرست در مورد وام: 1- وام، جایزه نیست 2- وامی که از بانک می‌گیرید پول نیست، سرمایه است 3- با وام نمی‌شود وام را پس داد 4- قسطی که پرداخت می‌کنید از بدهی شما کم می‌شود 5- هر پرداختی غیر از اصل پول، بهره است 6- پس‌انداز کردن پول، بدون بهره نیست 7- وام به‌هیچ‌عنوان چیز بدی نیست
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
احمد واحدیان اردکانی |   1399/03/26 21:34:39   |
0     0
اعطای تسهیلات اگر مهمترین وظیفه بانک ها در نظر گرفته نشود اما بخشی از با اهمیت ترین فعالیت های بانک ها به شمار می آید. در این راستا خدمات مختلفی در این عرصه از سوی بانک های کشور ارائه می شود که برخی از آنها کمتر معرفی شده اند.

برخی از مهمترین تسهیلات ارائه شده از سوی بانک ها ی کشور عبارت اند از:
۱. قرض الحسنه
۲. مشارکت مدنی
۳. مضاربه
۴.جعاله
۵.سلف
۶. فروش اقساطی
۷. ضمانت نامه
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
fatemeh tak |   1399/03/26 23:53:07   |
0     0
بانک های ایران هر کدام بر مبنای فرمول های به خصوصی که با توجه به شرایط خود بانک تدوین کرده اند ، اقساط را پس میگیرند که بعضی از ان ها غیر منصفانه می باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهدی سامعی |   1399/03/27 12:06:12   |
0     0
وام نوعی قرض دادن پول سوددار است که در زمانی مشخص بین قرض دهنده و قرض گیرنده انجام می‌شود. وام دارای انواع مختلفی می‌باشد. جزئیات حقوقی وام در رشته حقوق مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Morteaza Poursoleiman |   1399/03/30 19:45:24   |
0     0
انواع وام و تسهیلات به منظور باز کردن گرهی از مشکلات اقتصادی به جامعه هدف، تخصیص می‌یابد. به منظور اطمینان حاصل نمودن از بازگشت منابع مالی، اغلب شرایط سخت‌گیرانه‌ای برای اعطای وام و تسهیلات وضع می‌شود.
انواع وام به منظور رفع نیازهای عمده متقاضیان از سوی اشخاص و نهادهای ذی‌ربط ارائه می‌گردد. وجوه نقد سرگردان در جامعه اگر توسط نهادهای مرتبط هدفگذاری نشوند، صرفا باعث اتلاف سرمایه خواهند شد. این مبالغ به صورت پراکنده نزد اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و چنانچه این افراد و اشخاص نسبت به اولویت‌های نیاز اقتصادی در جامعه آگاه نباشند، ممکن است به راحتی این سرمایه‌ها را صرف اولویت‌های اشتباه نمایند؛ یکی از اهداف تشکیل بانک‌ها ضمن جلب اعتماد مردم جهت سپرده‌گذاری در شعب خود، هدفگذاری و تعیین اولویت برای سرمایه‌گذاری این سپرده‌هاست.
برخی از تسهیلات عبارتند از:
۱. قرض الحسنه
۲. مشارکت مدنی
۳. مضاربه
۴.جعاله
۵.سلف
۶. فروش اقساطی
۷. ضمانت نامه
8. وام ازدواج
9.وام خرید کالا.
9. وام خرید خودرو
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Morteaza Poursoleiman |   1399/03/30 19:45:36   |
0     0
انواع وام و تسهیلات به منظور باز کردن گرهی از مشکلات اقتصادی به جامعه هدف، تخصیص می‌یابد. به منظور اطمینان حاصل نمودن از بازگشت منابع مالی، اغلب شرایط سخت‌گیرانه‌ای برای اعطای وام و تسهیلات وضع می‌شود.
انواع وام به منظور رفع نیازهای عمده متقاضیان از سوی اشخاص و نهادهای ذی‌ربط ارائه می‌گردد. وجوه نقد سرگردان در جامعه اگر توسط نهادهای مرتبط هدفگذاری نشوند، صرفا باعث اتلاف سرمایه خواهند شد. این مبالغ به صورت پراکنده نزد اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و چنانچه این افراد و اشخاص نسبت به اولویت‌های نیاز اقتصادی در جامعه آگاه نباشند، ممکن است به راحتی این سرمایه‌ها را صرف اولویت‌های اشتباه نمایند؛ یکی از اهداف تشکیل بانک‌ها ضمن جلب اعتماد مردم جهت سپرده‌گذاری در شعب خود، هدفگذاری و تعیین اولویت برای سرمایه‌گذاری این سپرده‌هاست.
برخی از تسهیلات عبارتند از:
۱. قرض الحسنه
۲. مشارکت مدنی
۳. مضاربه
۴.جعاله
۵.سلف
۶. فروش اقساطی
۷. ضمانت نامه
8. وام ازدواج
9.وام خرید کالا.
9. وام خرید خودرو.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سعیده دهقان |   1399/04/02 23:13:57   |
0     0
وام بانکی، مجموعه‌ای از وام‌های قرض‌الحسنه و تسهیلات بانکی وسوسه‌برانگیز است. صاحبان مشاغل، زوج‌های جوان، کارآفرینان،‌ مسکن‌جویان و خلاصه هر کسی که قصد ایجاد تحولی در زمینه شغلی، زندگی و تحصیلی خود دارد؛ می‌تواند از وام بانکی به‌عنوان یک وجه کمکی بهره‌مند شود. بانک‌ها با هدف ایجاد رونق اقتصادی، گردش مالی وجوه سپرده نزد بانک و تأمین منافع مادی و سود خود؛ به طور سالانه طرح‌های مختلفی برای متقاضیان ارائه می‌کنند. وام بانکی به کمک آن دسته از افرادی می‌آید که نیاز مبرم به وجه نقدی هنگفت دارند؛ چرا که نقدینگی، گمشده همیشگی مردم است؛ پس نیاز به وجه نقد برای انجام هر پروژه‌ای، افراد را تشویق (وادار) به استفاده از وام بانکی و تسهیلات ارائه‌شده از سوی بانک‌ها می‌کند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ادمین سواد مالی |   1399/04/02 23:32:56   |
0     0
بانک ها معمولا پولی را در قالب وام به مشتریان خود داده و در عوض مبلغ بیشتری را به عنوان سود یا بهره مطالبه مب نمابند. آشنایی با محاسبات و نرخ بهره در اخذ تسهیلات بانکی بسیار اهمیت دارد. چرا که برخی بانک ها ادعای تسهیلات با کارمزد و بهر کم مثلا 4 درصد را دارند اما پس از محاسبات نتیجه گرفته می شود که بهره و کارمزد بیش از 18 درصد بوده است.


- چرا محاسبه اقساط و سود بانکی مهم است؟
- قبل از گرفتن وام باید به چه مواردی توجه نمود؟
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهدی رضایی بیداخویدی |   1399/04/20 02:03:17   |
به کلمه سرمایه دقت کنید: واژه «سر» به‌علاوه واژه «مایه». سرمایه سرچشمه‌ای است که از آن پول ساخته می‌شود. مثلا اگر با وام خود تلویزیون و پلی‌استیشن بخرید، از وام خود به‌عنوان پول استفاده کرده‌اید. در این حالت چون در مقابل وام بهره می‌پردازید، کالاهای موردنیاز خود را گران خریده‌اید و متضرر شده‌اید.

برای اطلاع از بهره واقعی وام بانکی، لازم است عدد بهره را از عدد تورم کم کنیم. یعنی اگر بهره وام بانکی 17 درصد باشد و تورم 15 درصد، در عمل بهره‌ای که به وام تعلق می‌گیرد 2 درصد خواهد بود. برای سال‌ها بهره بانکی از عدد تورم کوچک‌تر بود. این یعنی بهره واقعی در ایران منفی بود و وام‌گیرنده به خاطر پولی که می‌گرفت تشویق می‌شد. برای همین مردم زیادی متقاضی وام بودند. صف طویل وام‌گیرنده‌ها باعث شد که بسیاری از مردم بدون در نظر گرفتن شرایط، به هر وام ممکنی آری بگویند
مرتضی ندافی |   1399/04/21 02:58:25   |
زیرا شخص باید توانایی خود را برای باز پرداخت بسنجد ضمنا این را مد نظر قرار بدهد که ایا گرفتن این وام و اینکه مبلغ وام‌را صرف یک‌کاری کند بهره بازپرداخت وام را جبران میکند یا خیر
نرخ بهره وام ، مدت اقساط ، مبلغ اقساط و توانایی در بازپرداخت
الناز بهروزی |   1399/04/21 04:22:05   |
محاسبه اقساط و سود از آن جایی مهم است که شخص توانایی خود را برای باز پرداخت آن بسنجد و همچنین سود مشخص شده ی آن آیا برای مصرفی که انجام میدهیم ارزش دارد یا خیر
محدثه دهقان طزرجانی |   1399/04/21 11:17:46   |
ردهخبر
چگونه نرخ سود وام را خودمان محاسبه کنیم؟
آیا می‌دانید چقدر سود پرداخت می‌کنید
خبر
آخرین به‌روزرسانی ۶ مهر ۱۳۹۸ زمان مطالعه: 5 دقیقه

تعیین نرخ سود برای سپرده‌ها و وام‌هایی که آر بانک‌ها گرفته می‌شود همیشه یک سؤال پاسخ داده نشده است. در این خصوص بسیاری از مشتریان بانکی می‌خواهند بدانند که این محاسبات با چه روشی انجام می‌شود.

به گزارش رده علی مصطفی روزبه در روزنامه شهروند نوشت: در این حوزه، درحالی‌که نرخ سود بانکی سال‌های سال با فرمول یکسان و مشخصی محاسبه می‌شد، اما تعیین دستوری این نرخ در دولت قبل باعث بر هم خوردن این قاعده و ایجاد تغییراتی در آن شد. در ادامه این روش محاسباتی را مرور خواهیم کرد.

محاسبات گذشته
در سال‌های متوالی (تا پیش از دولت قبل) نرخ سود بانکی تمام وام‌ها بر مبنای فرمول زیر محاسبه می‌شد.
24/ (تعداد اقساط به ماه +1) * نرخ سود * مبلغ وام = (میزان سود برگشتی بابت وام)
به‌طور مثال در دهه قبل وقتی به بانک مسکن مراجعه و یک وام 5 میلیون تومانی مسکن با بازپرداخت 12 ساله و با نرخ 14 درصد دریافت می‌کردیم تقریباً هر قسط آن مبلغی حدود 64 هزارتا 64 هزار و 500 تومان می‌شد ولی اتفاق عجیبی در دولت قبل رخ داد. دولتمردان قبلی اصرار به پایین آوردن نرخ سود بانکی داشتند و سرانجام این کار به‌صورت دستوری به بانک‌ها ابلاغ شد. کاهش دستوری نرخ سود بانکی و در مقابل پرداخت بیشتر سود سپرده در بانک‌های خصوصی نسبت به بانک‌های دولتی چالشی بزرگ برای بانک‌های دولتی در زمان خود بود و این به هم ریختگی به تغییر فرمول محاسبه نرخ سود منجر شد. برای مدت کوتاهی بانک‌ها با نرخ دستوری کار کردند ولیکن برای جبران کسری خود فرمول را به‌گونه‌ای تغییر دادند که در محاسبه سود دریافتی زیان نکنند. کار زیاد سختی نیست، کافی است عدد 24 در فرمول فوق بشود 20 تا مثلاً 2 درصد کاهش دستوری نرخ سود جبران شود.
زهرا غنی زاده زارچ |   1399/04/22 17:14:55   |
- وام قرض دادن پول سوددار است. اقساط و سود را محاسبه کنید تا مبلغ وام به درستی باز پرداخت شود.اما بیش از ان نرخ سود تسهیلات مهم است ، چون بخشی از سرمایه در گردش را تامین می کند و بخشی از سپرده ها نیز به صورت تسهیلات در اختیار افراد قرار می گیرد. نرخ سود تابع دوره بازگشت سرمایه در اقتصاد است.
قبل از وام گرفتن به این نکات توجه کنید:
بی هدف وام نگیرید،خرید قسطی نکنید، در مورد شرایط وام تحقیق کنید، تنها به بانک اعتماد نکنید، به دنبال وام های بهتر باشید، به جزییات وام دقت کنید، به فکر ضامن باشید، برای بازپرداخت نامه داشته باشید، برای باز پرداخت اقساط برنامه جایگزین داشته باشید، بانک شوخی ندارد، در مورد ضامن شدن خوب فکر کنید، اقساط وام را پرداخت کنید، برای مخارج جاری وام نگیرید، قرارداد تسهیلات و یا کپی آن را از بانک گرفته و با دقت بخوانید.
محمدصالح شکیبا |   1399/04/26 15:46:12   |
سود مرکب نوعی سود است که در آن میزان بهره به اصل سرمایه اضافه می‌ شود و در نوبت‌ های بعدی علاوه بر اصل سرمایه‌ گذاری، به سود نیز سود تعلق می‌ گیرد. در کل برای محاسبه آن علاوه بر اصل سرمایه، میزان سود حاصل از بهره‌ های جمع شده از دوره‌ های قبل سپرده یا وام نیز اضافه می‌ گردد. در اصل می توان این گونه تعریف کرد: سود حاصله از اصل سرمایه به علاوه سود حاصل از سودهای قبلی که به آن «سودِ سود» یا «بهره بر سود» نیز گفته می‌ شود.
بهره مرکب می‌ تواند به‌ عنوان بهره بر سود یا سود سود در نظر گرفته شود و باعث می‌ شود تا سپرده یا وام با نرخ بیشتری از نرخ عادی رشد داشته باشد. چرا که در نرخ های عادی بهره یا سود فقط بر مقدار اصل سرمایه محاسبه می‌ شود.
علیرضا آزاد |   1399/04/27 15:07:25   |
چون که باید پیش بینی و برآورد کنیم که آیا میتوانیم اقساط را با توجه به درآمدی ک داریم پرداخت کنیم یا خیر
نرخ سود و بهره.مدت زمان بازپرداخت.میزان درآمد.بررسی مدارکی که باید برای ضمانت ببریم
مرجان السادات خداپرست |   1399/04/29 13:05:13   |
چون بانک ها پولی را به عنوان وان به مشتریان خود میدهند
و در عوض مبلغ بیشتری به عنوان سود یا بهره مطالبه میکنند.
و سود بانکها با هم متفاوت است بعضی ١٨ درصد ،بعضی ٤ درصدو...
باید قبل از دریافت وام محاسبه کرد ک آیا واقعا درصدی ک میگویند درست
است یا خیر.
قبل از گرفتن وام باید به نرخ سود و بهره ،مدت زمان بازپرداخت
میزان درامد فرد،و....توجه نمود
نجمه السادات زارع |   1399/04/31 21:35:04   |
برای اطلاع از بهره واقعی وام بانکی، لازم است عدد بهره را از عدد تورم کم کنیم. یعنی اگر بهره وام بانکی 17 درصد باشد و تورم 15 درصد، در عمل بهره‌ای که به وام تعلق می‌گیرد 2 درصد خواهد بود. برای سال‌ها بهره بانکی از عدد تورم کوچک‌تر بود. این یعنی بهره واقعی در ایران منفی بود و وام‌گیرنده به خاطر پولی که می‌گرفت تشویق می‌شد. برای همین مردم زیادی متقاضی وام بودند. صف طویل وام‌گیرنده‌ها باعث شد که بسیاری از مردم بدون در نظر گرفتن شرایط، به هر وام ممکنی آری بگویندسود مرکب نوعی سود است که در آن میزان بهره به اصل سرمایه اضافه می‌ شود و در نوبت‌ های بعدی علاوه بر اصل سرمایه‌ گذاری، به سود نیز سود تعلق می‌ گیرد. در کل برای محاسبه آن علاوه بر اصل سرمایه، میزان سود حاصل از بهره‌ های جمع شده از دوره‌ های قبل سپرده یا وام نیز اضافه می‌ گردد. در اصل می توان این گونه تعریف کرد: سود حاصله از اصل سرمایه به علاوه سود حاصل از سودهای قبلی که به آن «سودِ سود» یا «بهره بر سود» نیز گفته می‌ شود.
مرجان عباسی نسب |   1399/04/31 23:40:53   |
برای مخارج جاری وام نگیریم - برای بازپرداخت برنامه داشته باشیم- قراداد عقوقد را کامل بخوانیم- به درصد که اعلام مس شود اعتماد نکنیم . خودمان محاسبه کنیم -در مورد شرایز وام تحقیق کنیم و بهترین شرایط انتخاب کنیم
محمد حسین بخت جو |   1399/05/06 23:09:22   |
زیرا شخص باید توانایی خود را برای باز پرداخت بسنجد در سال‌های متوالی (تا پیش از دولت قبل) نرخ سود بانکی تمام وام‌ها بر مبنای فرمول زیر محاسبه می‌شد.
24/ (تعداد اقساط به ماه +1) * نرخ سود * مبلغ وام = (میزان سود برگشتی بابت وام)
محمد پری زاد |   1399/04/06 11:41:29   |
0     0
محاسبه اقساط را باید بدانیم تا بتوان با توجه به مبالغ آن سرمایه گذاری مناسبی را انتخاب کنیم

مهمترین کار توان بازپرداختی و نوع سرمایه‌گذاری است که با پول وام میخواهیم انجام دهیم
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بهنام رقاقی |   1399/04/06 13:17:38   |
0     0
با سلام
وام های بانکی همان تامین سرمایه و استقراض جهت انجام فعالیت های اقتصادی و یا عمل به تعهدات مالی بنگاه ها و یا سازمان های اقتصادی است.
تامین مالی با روش استقراض از بانک ها یکی از گران قیمت ترین روش های تامین سرمایه مالی می باشد. که شامل وام های :
1_ مضاربه
2_ مشارکت مدنی
3_ خرید دین
4_ سایر وام ها
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سیدعلی حسینی |   1399/04/06 23:26:03   |
0     0
با توجه به کاهش ارزش پول ملی و داشتن شرایط بد تورمی در ایران اکثر اشخاصی بازار گردان از سیستم بانکی وام های کلان اقتصادی گرفته و در جهت سرمایه گذاری مسکن ، طلا ،ارز و سرمایه گذاری خارج از این نموده که میتوان سو استفاده و سو مدیریت سران کشور را مسبب آنها دانست و لذا دونستن فرمول و نحوه محاسبه آنها عملا یک فرض علمی و دانشگاهی بوده ک عملا قریب به اتفاق اطلاعت داشته و اگر هم ترتیب اثر نمیدهیم سو استفاده های ذکر شده اولویت داشته
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
روح اله خزاعی |   1399/04/08 14:02:40   |
0     0
ام به منظور رفع نیازهای عمده متقاضیان از سوی اشخاص و نهادهای ذی‌ربط ارائه می‌گردد. وجوه نقد سرگردان در جامعه اگر توسط نهادهای مرتبط هدفگذاری نشوند، صرفا باعث اتلاف سرمایه خواهند شد. این مبالغ به صورت پراکنده نزد اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و چنانچه این افراد و اشخاص نسبت به اولویت‌های نیاز اقتصادی در جامعه آگاه نباشند، ممکن است به راحتی این سرمایه‌ها را صرف اولویت‌های اشتباه نمایند؛ یکی از اهداف تشکیل بانک‌ها ضمن جلب اعتماد مردم جهت سپرده‌گذاری در شعب خود، هدفگذاری و تعیین اولویت برای سرمایه‌گذاری این سپرده‌هاست.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سید حسین بخشایش |   1399/04/09 10:11:51   |
0     0
عدم شفافیت در دریافت سود از طرف با نک یکی از معضلات سیستم بانک داری کشور ما می باشد که با کسر کارمزدهای متعدد مسدودی مبالغ در حساب و دیگر موارد شرایط را برای غیر شفاف بودن فراهم می کند قراردادهای کاملا یکطرفه به جهت اضطرار دریافت کننده نیز از دیگر موارد می باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رضا صالحی نیا |   1399/04/10 13:52:43   |
0     0
عدم شفافیت در دریافت سود از طرف با نک یکی از معضلات سیستم بانک داری کشور ما می باشد که با کسر کارمزدهای متعدد مسدودی مبالغ در حساب و دیگر موارد شرایط را برای غیر شفاف بودن فراهم می کند قراردادهای کاملا یکطرفه به جهت اضطرار دریافت کننده نیز از دیگر موارد می باشد
انواع وام به منظور رفع نیازهای عمده متقاضیان از سوی اشخاص و نهادهای ذی‌ربط ارائه می‌گردد. وجوه نقد سرگردان در جامعه اگر توسط نهادهای مرتبط هدفگذاری نشوند، صرفا باعث اتلاف سرمایه خواهند شد. این مبالغ به صورت پراکنده نزد اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و چنانچه این افراد و اشخاص نسبت به اولویت‌های نیاز اقتصادی در جامعه آگاه نباشند، ممکن است به راحتی این سرمایه‌ها را صرف اولویت‌های اشتباه نمایند؛ یکی از اهداف تشکیل بانک‌ها ضمن جلب اعتماد مردم جهت سپرده‌گذاری در شعب خود، هدفگذاری و تعیین اولویت برای سرمایه‌گذاری این سپرده‌هاست.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
afkhami |   1399/04/12 17:58:23   |
0     0
محاسبه اقساط را باید بدانیم تا بتوان با توجه به مبالغ آن سرمایه گذاری مناسبی را انتخاب کنیم.
مهمترین کار توان بازپرداختی و نوع سرمایه‌گذاری است که با پول وام میخواهیم انجام دهیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سارازارع منشادی |   1399/04/13 20:09:51   |
0     0
وام های بانکی درایران به صورت های گوناگون میباشد ینی مقدارپولی راماازبانک میگیریم وباید درمدت معین باسودی مشخص به بانک پس بدهیم که این سود بستگی به مدت زمان برگشت پول به بانک دارد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رضا دوستی |   1399/04/14 13:45:06   |
0     0
وام های بانکی همان تامین سرمایه و استقراض جهت انجام فعالیت های اقتصادی و یا عمل به تعهدات مالی بنگاه ها و یا سازمان های اقتصادی است.
مهمترین کار توان بازپرداختی و نوع سرمایه‌گذاری است که با پول وام میخواهیم انجام دهیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ابوالفضل |   1399/04/14 15:32:19   |
0     0
محاسبه اقساط را باید بدانیم تا بتوان با توجه به مبالغ آن سرمایه گذاری مناسبی را انتخاب کنیم
وام های بانکی همان تامین سرمایه و استقراض جهت انجام فعالیت های اقتصادی و یا عمل به تعهدات مالی بنگاه ها و یا سازمان های اقتصادی است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سارازارع منشادی |   1399/04/14 16:27:10   |
0     0
وام های بانکی به چنددسته میباشد یک نوع ان وام قرض الحسنه ونوع دوم ان وام مشارکت ونوع سوم ان وام مضاربه ای میباشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
zahra azodi |   1399/04/14 21:15:18   |
0     0
وام بانکی، مجموعه‌ای از وام‌های قرض‌الحسنه و تسهیلات بانکی وسوسه‌برانگیز است. صاحبان مشاغل، زوج‌های جوان، کارآفرینان،‌ مسکن‌جویان و خلاصه هر کسی که قصد ایجاد تحولی در زمینه شغلی، زندگی و تحصیلی خود دارد؛ می‌تواند از وام بانکی به‌عنوان یک وجه کمکی بهره‌مند شود. بانک‌ها با هدف ایجاد رونق اقتصادی، گردش مالی وجوه سپرده نزد بانک و تأمین منافع مادی و سود خود؛ به طور سالانه طرح‌های مختلفی برای متقاضیان ارائه می‌کنند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد سجاد حجتی پور |   1399/04/14 23:13:43   |
0     0
محاسبه اقساط را باید بدانیم تا بتوان با توجه به مبالغ آن سرمایه گذاری مناسبی را انتخاب کنیم.
مهمترین کار توان بازپرداختی و نوع سرمایه‌گذاری است که با پول وام میخواهیم انجام دهیم.
یکی از اهداف تشکیل بانک‌ها ضمن جلب اعتماد مردم جهت سپرده‌گذاری در شعب خود، هدفگذاری و تعیین اولویت برای سرمایه‌گذاری این سپرده‌هاست.
برخی از تسهیلات عبارتند از:
۱. قرض الحسنه
۲. مشارکت مدنی
۳. مضاربه
۴.جعاله
۵.سلف
۶. فروش اقساطی
۷. ضمانت نامه
8. وام ازدواج
9.وام خرید کالا.
9. وام خرید خودرو.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Hamidreza Mirmohammadi |   1399/04/15 15:44:16   |
0     0
وام های بانکی همان تامین سرمایه واستقراض جهت انجام فعالیت های اقتصادی و یا عمل به تعهدات مالی وبنگاه ها ویا سازمان های اقتصادی است
مضاربه مشارکت مدنی خرید دین سایر وام ها ازاین نوع هستند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا کبیری |   1399/04/16 23:15:49   |
0     0
محاسبه اقساط را باید بدانیم تا بتوان با توجه به مبالغ آن سرمایه گذاری مناسبی را انتخاب کنیم .مهمترین کار توان بازپرداختی و نوع سرمایه‌گذاری است که با پول وام میخواهیم انجام دهیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا حاجی زاده |   1399/04/17 00:43:27   |
0     0
وام بانکی یکی از اصطلاحات رایج در نظام بانکداری است و به مفهوم پول سودداری است که به صورت قرض و در طی زمانی مشخص بین قرض‌دهنده (بانک) و قرض‌گیرنده (متقاضی) مبادله می‌شود؛ به عبارتی دیگر این وام نوعی امانت است و همانطور که برای حفظ امانت نزد امانتدار، شرایطی جاری است؛ بر وام بانکی نیز شرایطی از سوی وام‌دهنده اعمال می‌شود. در نظام بانکی اسلامی اصطلاح وام صرفاً به وام قرض‌الحسنه اطلاق می‌شود. وام قرض‌الحسنه بدون بهره بوده و مبلغ ۴ درصدی که بر اقساط بازپرداخت آن وضع می‌شود، در واقع کارمزد خدمات بانکی است. گرچه بر طبق قوانین اسلامی سنت قرض دادن، سنتی پسندیده است و به سهل‌گیری در شرایط آن توصیه می‌شود؛ با این حال با گسترش جمعیت و پیچیدگی روابط و قواعد حاکم بر نظام اقتصادی و نیز به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، بانک‌ها مجبور به وضع قوانین سخت‌گیرانه‌تری جهت تضمین بازپرداخت وجوه مقروضه شده‌اند. تعیین مدت زمان مشخص جهت بازپرداخت وام و‌ ارائه دو ضامن از جمله این شرایط است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
لعیا حیدری |   1399/04/17 01:47:58   |
0     0
وام های بانکی همان تامین سرمایه و استقراض جهت انجام فعالیت های اقتصادی و یا عمل به تعهدات مالی بنگاه ها و یا سازمان های اقتصادی است.
توان بازپرداختی و نوع سرمایه‌گذاری مهمترین کاری است که با پول میخواهیم انجام دهیم
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سمیرا |   1399/04/18 00:00:59   |
0     0
وام های بانکی همان تامین سرمایه و استقراض جهت انجام فعالیت های اقتصادی و یا عمل به تعهدات مالی بنگاه ها و یا سازمان های اقتصادی است.
مهمترین کار توان بازپرداختی و نوع سرمایه‌گذاری است که با پول وام میخواهیم انجام دهیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حسین یزدی یوسفی |   1399/04/18 14:42:40   |
0     0
وام های بانکی همان تامین سرمایه و استقراض جهت انجام فعالیت های اقتصادی و یا عمل به تعهدات مالی بنگاه ها و یا سازمان های اقتصادی است.
مهمترین کار توان بازپرداختی و نوع سرمایه‌گذاری است که با پول وام میخواهیم انجام دهیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سپیده دهقان |   1399/04/18 17:21:12   |
0     0
محاسبه اقساط را باید بدانیم تا بتوان با توجه به مبالغ آن سرمایه گذاری مناسبی را انتخاب کنیم
وام های بانکی همان تامین سرمایه و استقراض جهت انجام فعالیت های اقتصادی و یا عمل به تعهدات مالی بنگاه ها و یا سازمان های اقتصادی است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه مستانی |   1399/04/18 23:22:22   |
0     0
محاسبه اقساط را باید بدانیم تا بتوان با توجه به مبالغ آن سرمایه گذاری مناسبی را انتخاب کنیم.
مهمترین کار توان بازپرداختی و نوع سرمایه‌گذاری است که با پول وام میخواهیم انجام دهیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
behzad hajihoseini |   1399/04/19 12:06:20   |
0     0
عدم شفافیت در دریافت سود از طرف با نک یکی از معضلات سیستم بانک داری کشور ما می باشد که با کسر کارمزدهای متعدد مسدودی مبالغ در حساب و دیگر موارد شرایط را برای غیر شفاف بودن فراهم می کند قراردادهای کاملا یکطرفه به جهت اضطرار دریافت کننده نیز از دیگر موارد می باشد
مهمترین کار توان بازپرداختی و نوع سرمایه‌گذاری است که با پول وام میخواهیم انجام دهیم
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ریحانه زارع |   1399/04/19 14:50:18   |
0     0
قرض دادن هر نوع پول سود دار به عنوان وام در نظر گرفته میشود محاسبه بهره وام و اقساط وام به چهار عامل بستگی دارداصل پول ،نرخ بهره ، مدت زمان بازپرداخت وام ، تاریخ سررسید اقساط که بصورت ماهانه یا سالانه است که محاسبات براساس ان صورت میگیرد.
مهمترین کار توان بازپرداختی و نوع سرمایه‌گذاری است که با پول وام میخواهیم انجام دهیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا سلیمانی |   1399/04/19 23:00:10   |
0     0
انواع وام به منظور رفع نیازهای عمده متقاضیان از سوی اشخاص و نهادهای ذی‌ربط ارائه می‌گردد. وجوه نقد سرگردان در جامعه اگر توسط نهادهای مرتبط هدفگذاری نشوند، صرفا باعث اتلاف سرمایه خواهند شد. این مبالغ به صورت پراکنده نزد اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و چنانچه این افراد و اشخاص نسبت به اولویت‌های نیاز اقتصادی در جامعه آگاه نباشند، ممکن است به راحتی این سرمایه‌ها را صرف اولویت‌های اشتباه نمایند؛ یکی از اهداف تشکیل بانک‌ها ضمن جلب اعتماد مردم جهت سپرده‌گذاری در شعب خود، هدفگذاری و تعیین اولویت برای سرمایه‌گذاری این سپرده‌هاست.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه جعفری |   1399/04/20 10:48:46   |
0     0
وام های بانکی یکی دیگر از منابع مهم تأمین مالی هستند که شرکتها با توجه به نرخ بهره اقدام به تهیه آن می کند.نرخ بهره مؤثر به عوامل زیر بستگی دارد: نرخ بهره اسمی – تعداد دوره زمانی که باید بهره مرکب را حساب کرد – مبلغ وام دریافتی از محا حد اعتبار – میزان مانده جبرانی – زمانی نرخ بهره مؤثر افزایش می یابد که شرکت گیرنده وام مجبور باشد از مانده جبرانی استفاده کند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
جمال سالاری |   1399/04/20 16:24:55   |
0     0
اخذ تسهیلات از بانکها به تنهایی مثمر ثمر نیست . بعد از نیاز سنجی ، بررسی توان پرداخت و برآورد سود ده بودن اخذ تسهیلات ، باید اقدام گردد تا در مراحل بعدی به مشکلات برخورد نکینم .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Mona |   1399/04/22 13:34:13   |
0     0
مبلغ وامی که به آن احتیاج دارید به‌همراه مبلغ قسطی که توانایی پرداخت ماهانه آن‌را دارید انتخاب کنید تا وام‌های موجود متناسب با نیاز شما در سیستم بانکی پیشنهاد شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رویا زیلوباف |   1399/04/23 13:40:22   |
0     0
بانک های ایران هر کدام بر مبنای فرمول های به خصوصی که با توجه به شرایط خود بانک تدوین کرده اند ، اقساط را پس میگیرند که بعضی از ان ها غیر منصفانه می باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مجید گلزارفر |   1399/04/24 08:49:03   |
0     0
مجموعه وام‌هایی است که متناسب با شرایط متقاضی وام از جمله موقعیت شغلی، کارکرد حساب سپرده یا حساب جاری، داشتن ضمانت مانند سند ملکی، جواز کسب و ضامن کارمند رسمی و … بستگی دارد
این وام می‌تواند هر کدام از تسهیلات نظام بانکی باشد ولی شرایط متقاضی اصلی‌ترین شرط آن است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فرزانه جنتی |   1399/04/24 17:15:49   |
0     0
قرض دادن هر نوع پول سود دار به عنوان وام در نظر گرفته میشود محاسبه بهره وام و اقساط وام به چهار عامل بستگی دارد...اصل پول ،نرخ بهره ، مدت زمان بازپرداخت وام ، تاریخ سررسید اقساط که بصورت ماهانه یا سالانه است که محاسبات براساس ان صورت میگیرد.
وام بانکی یکی از اصطلاحات رایج در نظام بانکداری است و به مفهوم پول سودداری است که به صورت قرض و در طی زمانی مشخص بین قرض‌دهنده (بانک) و قرض‌گیرنده (متقاضی) مبادله می‌شود؛ به عبارتی دیگر این وام نوعی امانت است و همانطور که برای حفظ امانت نزد امانتدار، شرایطی جاری است؛ بر وام بانکی نیز شرایطی از سوی وام‌دهنده اعمال می‌شود. در نظام بانکی اسلامی اصطلاح وام صرفاً به وام قرض‌الحسنه اطلاق می‌شود. وام قرض‌الحسنه بدون بهره بوده و مبلغ ۴ درصدی که بر اقساط بازپرداخت آن وضع می‌شود، در واقع کارمزد خدمات بانکی است. گرچه بر طبق قوانین اسلامی سنت قرض دادن، سنتی پسندیده است و به سهل‌گیری در شرایط آن توصیه می‌شود؛ با این حال با گسترش جمعیت و پیچیدگی روابط و قواعد حاکم بر نظام اقتصادی و نیز به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، بانک‌ها مجبور به وضع قوانین سخت‌گیرانه‌تری جهت تضمین بازپرداخت وجوه مقروضه شده‌اند. تعیین مدت زمان مشخص جهت بازپرداخت وام و‌ ارائه دو ضامن از جمله این شرایط است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مژگان محمدی یزدی |   1399/04/24 23:10:49   |
0     0
وام های بانکی یکی دیگر از منابع مهم تأمین مالی هستند که شرکتها با توجه به نرخ بهره اقدام به تهیه آن می کند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نغمه لطف محمدی |   1399/04/25 20:50:06   |
0     0
بانک ها برای اعطای اعتبار به شرکت ها نوعی تضمین یا سفته در خواست می کند و سر رسید آنها در معمولاً 90 روز در نظر می گیرد . اگر شرکت گیرنده وام ، تسهیلات را بصورت «اعتبار در حساب جاری» دریافت کرده باشد و به شرایط مندرج در قرارداد عمل کرده باشد ، بانک وام دهنده ملزم به تمدید سفته ها می باشد .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مصطفى عربى |   1399/04/25 22:59:16   |
0     0
با توجه به کاهش ارزش پول ملی و داشتن شرایط بد تورمی در ایران اکثر اشخاصی راههای دیگری را برای پولهای خود برای پس انداز پیدا کرده اند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهلا زارع |   1399/04/26 16:13:11   |
0     0
محاسبه اقساط را باید بدانیم تا بتوان با توجه به مبالغ آن سرمایه گذاری مناسبی را انتخاب کنیم.
مهمترین کار توان بازپرداختی و نوع سرمایه‌گذاری است که با پول وام میخواهیم انجام دهیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حسین فتوحی اردکانی |   1399/04/26 19:14:14   |
0     0
وام بانکی، مجموعه‌ای از وام‌های قرض‌الحسنه و تسهیلات بانکی وسوسه‌برانگیز است. صاحبان مشاغل، زوج‌های جوان، کارآفرینان،‌ مسکن‌جویان و خلاصه هر کسی که قصد ایجاد تحولی در زمینه شغلی، زندگی و تحصیلی خود دارد؛ می‌تواند از وام بانکی به‌عنوان یک وجه کمکی بهره‌مند شود. بانک‌ها با هدف ایجاد رونق اقتصادی، گردش مالی وجوه سپرده نزد بانک و تأمین منافع مادی و سود خود؛ به طور سالانه طرح‌های مختلفی برای متقاضیان ارائه می‌کنند. وام بانکی به کمک آن دسته از افرادی می‌آید که نیاز مبرم به وجه نقدی هنگفت دارند؛ چرا که نقدینگی، گمشده همیشگی مردم است؛ پس نیاز به وجه نقد برای انجام هر پروژه‌ای، افراد را تشویق (وادار) به استفاده از وام بانکی و تسهیلات ارائه‌شده از سوی بانک‌ها می‌کند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمدرضا مرادی مزرعه نو |   1399/04/26 21:16:09   |
0     0
وام های بانکی همان تامین سرمایه و استقراض جهت انجام فعالیت های اقتصادی و یا عمل به تعهدات مالی بنگاه ها و یا سازمان های اقتصادی است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سید جمال الدین طباطبایی مزرعه نو |   1399/04/26 22:21:40   |
0     0
قرض دادن هر نوع پول سود دار به عنوان وام در نظر گرفته میشود محاسبه بهره وام و اقساط وام به چهار عامل بستگی داردو اصل پول ،نرخ بهره ، مدت زمان بازپرداخت وام ، تاریخ سررسید اقساط که بصورت ماهانه یا سالانه است که محاسبات براساس ان صورت میگیرد.
برخی از مهمترین تسهیلات ارائه شده از سوی بانک ها ی کشور عبارت اند از:
۱. قرض الحسنه. مشارکت مدنی. مضاربه.جعاله.سلف. فروش اقساطی. ضمانت نامه
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
جواد زارع |   1399/04/27 16:10:01   |
0     0
یکی از خدمات بانک‌ها برای رفاه حال مشتریان و رفع نیازهای مالی آنان، ارائه انواع وام و طرح‌های تسهیلاتی است. وام‌ها یکی از خدمات بانکی است که علاوه بر تأمین نیاز مالی مشتریان، به دلیل ماهیت سودآوری وام، تأمین‌کننده بخشی از نیازهای بانک است. کارمزدهایی که به جهت انجام پروسه طرح‌های تسهیلاتی وضع می‌شود؛ هزینه‌های جاری بانک را تأمین می‌نماید. وام 4 درصدی از جمله وام‌های ارزان‌قیمت بانکی است.

وام ۴ درصدی

وام ۴ درصدی عنوانی است که برای وام‌های با کارمزد پایین اطلاق می‌شود. سنت وام و قرض یکی از سنت‌های نیکو در اقتصاد اسلامی است که در ارتباط با مسائل اخلاقی و به طور خاص نیکوکاری و احسان است. در قرض‌الحسنه فرد خود را در مقابل پروردگار قرار می‌دهد؛ نه با شخص قرض‌گیرنده. بدین صورت سود و بهره خود را چه به صورت مادی و چه به صورت معنوی از خدای خود می‌خواهد. وام قرض‌الحسنه تنها در جوامع اسلامی از سوی بانک‌ها ارائه می‌شود چرا که بر اساس قواعد و قوانین بانک‌داری نوین، منافع مشتریان و بانک باید از طریقی تأمین شود. تأمین بخش مالی خدمات بانکی از طریق سودی است که بر انواع وام و تسهیلات بسته می‌شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مطهره صولتی |   1399/04/27 22:26:15   |
0     0
عدم شفافیت در دریافت سود از طرف بانک یکی از معضلات سیستم بانک داری کشور ما می باشد که با کسر کارمزدهای متعدد مسدودی مبالغ در حساب و دیگر موارد شرایط را برای غیر شفاف بودن فراهم می کند قراردادهای کاملا یکطرفه به جهت اضطرار دریافت کننده نیز از دیگر موارد می باشد.
نرخ بهره ، مدت زمان بازپرداخت وام ، تاریخ سررسید اقساط
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
پوریا گراشی |   1399/04/28 13:14:07   |
0     0
انواع وام و تسهیلات به منظور باز کردن گرهی از مشکلات اقتصادی به جامعه هدف، تخصیص می‌یابد. به منظور اطمینان حاصل نمودن از بازگشت منابع مالی، اغلب شرایط سخت‌گیرانه‌ای برای اعطای وام و تسهیلات وضع می‌شود.
انواع وام به منظور رفع نیازهای عمده متقاضیان از سوی اشخاص و نهادهای ذی‌ربط ارائه می‌گردد. وجوه نقد سرگردان در جامعه اگر توسط نهادهای مرتبط هدفگذاری نشوند، صرفا باعث اتلاف سرمایه خواهند شد. این مبالغ به صورت پراکنده نزد اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و چنانچه این افراد و اشخاص نسبت به اولویت‌های نیاز اقتصادی در جامعه آگاه نباشند، ممکن است به راحتی این سرمایه‌ها را صرف اولویت‌های اشتباه نمایند؛ یکی از اهداف تشکیل بانک‌ها ضمن جلب اعتماد مردم جهت سپرده‌گذاری در شعب خود، هدفگذاری و تعیین اولویت برای سرمایه‌گذاری این سپرده‌هاست.
برخی از تسهیلات عبارتند از:
۱. قرض الحسنه
۲. مشارکت مدنی
۳. مضاربه
۴.جعاله
۵.سلف
۶. فروش اقساطی
۷. ضمانت نامه
8. وام ازدواج
9.وام خرید کالا.
9. وام خرید خودرو.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
روح الله بخشی |   1399/04/28 16:48:47   |
0     0
تا اینکه شخص متوجه باشد چه میزان سود پرداخت خواهد کرد و مبلغ هر قسط چقدر خواهد بود..
مبلغ وام ، درصد وام ، تعداد اقساط وام ، مدت باز پرداخت وام
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علی دهقانیزاده |   1399/04/28 20:22:08   |
0     0
وام های بانکی همان تامین سرمایه و استقراض جهت انجام فعالیت های اقتصادی و یا عمل به تعهدات مالی بنگاه ها و یا سازمان های اقتصادی است.
تامین مالی با روش استقراض از بانک ها یکی از گران قیمت ترین روش های تامین سرمایه مالی می باشد. که شامل وام های :مضاربه-مشارکت مدنی -خرید دین-مرابحه - فروش اقساطی و .....
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زینب دریس |   1399/04/28 23:56:40   |
0     0
باید بدانیم محاسبه اقساط باتوجه به مبالغ سرمایه گذاری مناسبی را انتخاب میکنیم
حقوقمان را برای باز پرداخت در نظر میگیریم وام های بانکی همان تامین سرمایه استقراض جهت انجام فعالیتهای اقتصادی. وام گرفتن مثل هر فعالیت اقتصادی دیگر برای ما ریسک مالی به همراه دارد وامهای بانکی به چند دسته هستند وام قرض الحسنه ،وام مشارکت ،وام مضا ربه ای میباشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سیدسعید حسینی منش |   1399/04/29 02:52:58   |
0     0
محاسبه اقساط و میزان درامدمان برای پرداخت قسط ها
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد فاطمی |   1399/04/29 13:04:12   |
0     0
زیرا شخص باید توانایی خود را برای باز پرداخت بسنجد ضمنا این را مد نظر قرار بدهد که ایا گرفتن این وام و اینکه مبلغ وام‌را صرف یک‌کاری کند بهره بازپرداخت وام را جبران میکند یا خیر
نرخ بهره وام ، مدت اقساط ، مبلغ اقساط و توانایی در بازپرداخت
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
کیانوش بمانی نژاد |   1399/04/29 15:45:35   |
0     0
وام های بانکی همان تامین سرمایه و استقراض جهت انجام فعالیت های اقتصادی و یا عمل به تعهدات مالی بنگاه ها و یا سازمان های اقتصادی است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علیرضا مظفری دهشیری |   1399/04/29 18:59:33   |
0     0
نرخ بهره مؤثر به عوامل زیر بستگی دارد: نرخ بهره اسمی – تعداد دوره زمانی که باید بهره مرکب را حساب کرد – مبلغ وام دریافتی از محا حد اعتبار – میزان مانده جبرانی – زمانی نرخ بهره مؤثر افزایش می یابد که شرکت گیرنده وام مجبور باشد از مانده جبرانی استفاده کند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد خوشنام |   1399/04/29 22:28:51   |
0     0
محاسبهاقساط را باید بدانیم تا بتوان با توجه به مبالغ آن سرمایه گذاری مناسبی را انتخاب کنیم.
مهمترین کار توان باز پرداختی ونوع سرمایه گذاری است که با پول وام میخواهیم انجام دهیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه زارعی |   1399/04/29 23:07:10   |
0     0
بهره بانکی در ایران، در مقایسه با کشورهای پیشرفته خیلی زیاد است. اگر بپذیریم که بهره بانکی، قیمتی است که برای در اختیار گرفتن وام می‌پردازیم، یعنی پذیرفته‌ایم که وام در ایران خیلی گران است. اما گران بودن وام بانکی منتهی به یک تناقض منطقی می‌شود: چرا این کالای گران تا این اندازه خواهان دارد؟
هفت تصور نادرست در مورد وام: 1- وام، جایزه نیست 2- وامی که از بانک می‌گیرید پول نیست، سرمایه است 3- با وام نمی‌شود وام را پس داد 4- قسطی که پرداخت می‌کنید از بدهی شما کم می‌شود 5- هر پرداختی غیر از اصل پول، بهره است 6- پس‌انداز کردن پول، بدون بهره نیست 7- وام به‌هیچ‌عنوان چیز بدی نیست
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علیرضازارعیان |   1399/04/29 23:33:03   |
0     0
محاسبه اقساط و سود از آن جایی مهم است که شخص توانایی خود را برای باز پرداخت آن بسنجد و همچنین سود مشخص شده ی آن آیا برای مصرفی که انجام میدهیم ارزش دارد یا خیر.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محبوبه سرخیان |   1399/04/30 04:01:19   |
0     0
بی‌هدف وام نگیرید
خرید قسطی نکنید
در مورد شرایط وام تحقیق کنید
تنها به بانک اعتماد نکنید
به جزئیات وام دقت کنید
به فکر ضامن باشید
برای بازپرداخت برنامه داشته باشید
برای بازپرداخت اقساط برنامه جایگزین داشته باشید
بانک شوخی ندارد
در مورد ضامن شدن خوب فکر کنید
اقساط وام را پرداخت کنید
برای مخارج جاری وام نگیرید
قرارداد تسهیلات را به دقت بخوانید
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد زارع |   1399/04/30 21:11:37   |
0     0
دریافت هر وامی شرایط خاص خود را دارد، وام ۴ درصدی نیز در بانک‌های مختلف با شرایط متفاوتی ارائه می‌گردد. در برخی بانک‌ها افتتاح حساب جزء شرایط اعطای این وام است؛ در برخی بانک‌ها ارائه ضامن جهت دریافت وام ۴ درصدی ضروری است و در برخی بانک‌ها مبلغ سپرده افتتاح شده نزد بانک، به عنوان وثیقه بازپرداخت اقساط وام بلوکه می‌شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
sajad zare |   1399/04/30 23:53:27   |
0     0
عدم شفافیت در دریافت سود از طرف با نک یکی از معضلات سیستم بانک داری کشور ما می باشد که با کسر کارمزدهای متعدد مسدودی مبالغ در حساب و دیگر موارد شرایط را برای غیر شفاف بودن فراهم می کند قراردادهای کاملا یکطرفه به جهت اضطرار دریافت کننده نیز از دیگر موارد می باشد
مهمترین کار توان بازپرداختی و نوع سرمایه‌گذاری است که با پول وام میخواهیم انجام دهیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ولی نامجو |   1399/04/30 23:54:51   |
0     0
فرمول سود تسهیلات بانکی ازسال 86 تغییر کرده که به نسبت فرمول مذکور 3-2 درصد سود محاسبه شده بیشتر می گردد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
افسانه محمدى ساغندى |   1399/04/31 00:04:04   |
0     0
بانکهاى تجارى سه نوع وام کوتاه مدت
١-اعطاى حداعتبار
٢-اعتباردرحساب جارى
٣-وام هاى یکماهه
پرداخت مى کنند
شرایط وام اینست که براى اعتبار باید سند یا سفته ارائه کرد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
معصومه یاری علی ابادی |   1399/04/31 12:57:21   |
0     0
تسهلات داری حد وسقف می باشد که یکساله ولی فرق ان دو این است که سقف تا سقف ان استفاده می کنیم وحد تامبِلغ کای استفاده کرده وقتی مبلغی ار ان را تسویه کردیم باز هم می توانیم ار سقف ازاد سازی شده دوباره استفاده کنیم وامهای دیکر فروش اقساطی جعاله مرابحه اعتبار در حساب جاری سلف مشارکت ومضاربه می باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهدیه السادات موسوی |   1399/04/31 16:56:54   |
0     0
با توجه به شرایط امروزه و بحران های اقتصادی، سو استفاده و اخذ وامهای کلان و سرمایه گذاری کاذب و گاها احتکار موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور گردیده است. پرداخت تسهیلات در نظام بانکی کشور در شرایط فعلی عادلانه نیست
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مسعودتاجیک |   1399/05/01 18:55:47   |
0     0
وام های بانکی همان تامین سرمایه و استقراض جهت انجام فعالیت های اقتصادی و یا عمل به تعهدات مالی بنگاه ها و یا سازمان های اقتصادی است.
تامین مالی با روش استقراض از بانک ها یکی از گران قیمت ترین روش های تامین سرمایه مالی می باشد. که شامل وام های :
1_ مضاربه
2_ مشارکت مدنی
3_ خرید دین
4_ سایر وام ها
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
درویشی |   1399/05/01 23:27:45   |
0     0
برخی از تسهیلات عبارتند از:
۱. قرض الحسنه
۲. مشارکت مدنی
۳. مضاربه
۴.جعاله
۵.سلف
۶. فروش اقساطی
۷. ضمانت نامه
8. وام ازدواج
9.وام خرید کالا.
9. وام خرید خودر
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهین خواجوی |   1399/05/02 09:37:53   |
0     0
اغلب بانک‌ها در کشور از فرمول ثابت و مشخصی برای محاسبه اقساط وام بانکی و سود آن استفاده می‌کنند
وام های بانکی یکی دیگر از منابع مهم تأمین مالی هستند که شرکتها با توجه به نرخ بهره اقدام به تهیه آن می کند
* شرایط وام: وام های اعطایی توسط بانک شامل شرایط خاصی هستند که عبارتند از : 1- ارائه نوعی سند 2- نرخ بهره 3- مانده های جبرانی 4- پرداخت بهره به مانده استفاده نشده 5- نحوه باز پرداخت وام
بانک‌های تجاری سه نوع وام کوتاه مدت پرداخت می‌کنند که شامل:اعطای حد اعتبار، اعتبار در حساب جاری، وام‌های یکماهه
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
پوریا سلیمانی چالی |   1399/05/02 13:55:49   |
0     0
وام نوعی قرض دادن پول سوددار است، که در زمانی مشخص بین قرض دهنده و قرض گیرنده انجام می‌شود. وام دارای انواع مختلفی می‌باشد. جزئیات حقوقی وام در رشته حقوق مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. مفهوم وام تاریخچه‌ای قدیمی دارد و به دوران کهن بازمی‌گردد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بیتا ناظمی |   1399/05/02 20:03:06   |
0     0
بهره بانکی در ایران، در مقایسه با کشورهای پیشرفته خیلی زیاد است. اگر بپذیریم که بهره بانکی، قیمتی است که برای در اختیار گرفتن وام می‌پردازیم، یعنی پذیرفته‌ایم که وام در ایران خیلی گران است. اما گران بودن وام بانکی منتهی به یک تناقض منطقی می‌شود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مریم دهقان بنادکی |   1399/05/03 19:00:52   |
0     0
علیرضازارعیان | 1399/04/29 23:33:03 |

محاسبه اقساط و سود از آن جایی مهم است که شخص توانایی خود را برای باز پرداخت آن بسنجد و همچنین سود مشخص شده ی آن آیا برای مصرفی که انجام میدهیم ارزش دارد یا خیر
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فرزانه توحیدفر |   1399/05/03 21:09:26   |
0     0
برخی از مهمترین تسهیلات ارائه شده از سوی بانک ها ی کشور عبارت اند از:
۱. قرض الحسنه
۲. مشارکت مدنی
۳. مضاربه
۴.جعاله
۵.سلف
۶. فروش اقساطی
شرایط تورمی پنجاه درصد است و سود بانکی پونزده درصد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهدیه گلشائیان |   1399/05/04 01:40:47   |
0     0
چون بعضی بانک ها ادعا دارند مبلغ کمی سود میگیرند ولی اینطوری نیست
مبلغ وام ،مدت بازپرداخت
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بهروز باستانی اله ابادی |   1399/05/07 19:17:51   |
0     0
وام نوعی قرض دادن پول سوددار است،[۱] که در زمانی مشخص بین قرض دهنده و قرض گیرنده انجام می‌شود. وام دارای انواع مختلفی می‌باشد. جزئیات حقوقی وام در رشته حقوق مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. مفهوم وام تاریخچه‌ای قدیمی دارد و به دوران کهن بازمی‌گردد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ابوالفضل شهاب |   1399/05/08 15:54:05   |
0     0
از انجایی مهم است که شخص توانایی خود را برای باز پرداخت ان بسنجد و همچنین سود وام برای مصرفی که می خواهد انجام دهد ارزش دارد یا نه؟
بی هدف وام نگیریم خرید قسطی نکنیم در مورد شرایط وام تحقیق کنیم تنها به یک بانک اعتماد نکنیم و به دنبال وام های بهتر باشیم
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سیده بنت الهدی مرتضوی |   1399/05/08 21:10:55   |
0     0
وام در واقع پول، ملک، کالا و یا هر نوع دارایی‌ای است که از جانب یک فرد، یعنی وام دهنده، به فرد دیگر، یعنی وام گیرنده، پرداخت می‌شود. شرط اصلی در این پرداخت این است که اصل دارایی پرداخت شده به همراه مقداری بهره، پس از گذشت زمان مورد توافق طرفین به وام‌دهنده بازگردانده شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سعید دامگی علی آباد |   1399/05/10 11:57:36   |
0     0
عدم شفافیت در دریافت سود از طرف با نک یکی از معضلات سیستم بانک داری کشور ما می باشد که با کسر کارمزدهای متعدد مسدودی مبالغ در حساب و دیگر موارد شرایط را برای غیر شفاف بودن فراهم می کند قراردادهای کاملا یکطرفه به جهت اضطرار دریافت کننده نیز از دیگر موارد می باشد
انواع وام به منظور رفع نیازهای عمده متقاضیان از سوی اشخاص و نهادهای ذی‌ربط ارائه می‌گردد. وجوه نقد سرگردان در جامعه اگر توسط نهادهای مرتبط هدفگذاری نشوند، صرفا باعث اتلاف سرمایه خواهند شد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حمیدرضا منصوری محمد ابادی |   1399/05/12 12:57:30   |
0     0
قرض دادن هر نوع پول سود دار به عنوان وام در نظر گرفته میشود محاسبه بهره وام و اقساط وام به چهار عامل بستگی داردو اصل پول ،نرخ بهره ، مدت زمان بازپرداخت وام ، تاریخ سررسید اقساط که بصورت ماهانه یا سالانه است که محاسبات براساس ان صورت میگیرد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مرتضی جلالی فر |   1399/06/08 16:26:53   |
0     0
محاسبه اقساط را باید بدانیم تا بتوان با توجه به مبالغ آن سرمایه گذاری مناسبی را انتخاب کنیم .مهمترین کار توان بازپرداختی و نوع سرمایه‌گذاری است که با پول وام میخواهیم انجام دهیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بهنام گشتاسبی |   1399/06/14 12:33:15   |
0     0
محاسبه بازپرداخت و محاسبه سود و زیان اخذ وام
نرخ های موجود در بازار و نوع استفاده و بررسی شرایط دگر
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics