دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

بدهی بزرگترین بدهکار بانکی چقدر است؟

بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی را در بهمن ماه سال جاری 104610 هزار میلیارد ریال اعلام کرده که به نسبت اسفندماه سال گذشته 14 درصد و به نسبت مدت مشابه سال گذشته 16.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

در عین حال، بدهی بخش دولتی  به سیستم بانکی در دوره مورد بررسی 2588.7 هزار میلیارد ریال است که نسبت به بهمن ماه سال 95 به میزان 23.2 درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته 17.8 رشد نشان می‌دهد. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در بهمن ماه رقم 636.8 هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد که نسبت به اسفندماه گذشته 10.5 درصد و نسبت به بهمن ماه سال گذشته 6.6 درصد رشد داشته است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بهمن ماه سال جاری 1167.1 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال گذشته 17.1 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.1 درصد افزایش یافته است. میزان سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در بهمن ماه سال جاری به رقم 1566.5 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه 19.3 درصد و نسبت به بهمن سال گذشته 20.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در بهمن ماه رقم 397.7 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفند سال گذشته 6.5 درصد رشد و نسبت به دوره مشابه سال قبل، 3.6 درصد کاهش یافته است.

منبع خبر: تسنیم
 
 

 

لحظه نگر مالی حسابداری

اخبار مالی حسابداری

دیدگاه کاربران
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics