تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

 

نوع خدمات

قیمت

همراه اول دائمی به ایرانسل یا رایتل

625

رایتل دائمی - مکالمه درون شبکه (هر دقیقه مکالمه)

299

رایتل اعتباری - مکالمه درون شبکه (هر دقیقه مکالمه)

620

رایتل دائمی - مکالمه برون شبکه (هر دقیقه مکالمه)

299

رایتل اعتباری - مکالمه برون شبکه (هر دقیقه مکالمه)

852

پیام کوتاه SMS فارسی رایتل ( به ازاء هر صفحه) دائمی

88

پیام کوتاه SMS فارسی رایتل ( به ازاء هر صفحه) اعتباری

89

پیام کوتاه SMS انگلیسی رایتل ( به ازاء هر صفحه) دائمی

159

پیام کوتاه SMS انگلیسی رایتل ( به ازاء هر صفحه) اعتباری

220

رایتل دائمی - تماس تصویری (هر دقیقه مکالمه)

1,495

رایتل اعتباری - تماس تصویری (هر دقیقه مکالمه)

1,995

پیام چند رسانه ای رایتل (MMS) فقط درون شبکه دائمی

198

پیام چند رسانه ای رایتل (MMS) فقط درون شبکه اعتباری

400

اینترنت همراه 2G (در حالت رومینگ به ازای هر کیلوبایت )

0.35

اینترنت همراه 3G و 4G (به ازای هر کیلوبایت )

0.40

اینترنت همراه 3G و 4G (به ازای هر کیلوبایت در ساعت 2:00 الی 14:00)

1

 

اگر این صفحه را دنبال میکنید و علاقه مند به بروز شدن این صفحه هستید، درخواست خود را ثبت کنید.

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics