دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

خبر استخدامی خصوصی

استخدام مالی حسابداری

 

تاریخ درج آگهی:1397/02/18 

  • عنوان شغلی: کمک حسابدار 
  • نام شرکت: نامشخص
  • جنسیت: خانم 
  • تعداد-
  • شرایط همکاری: آشنا با نرم افزار پیشرو، دارای ظاهر آراسته، نظم دقت و پشتکارآشنا با نرم افزار پیشرو، دارای ظاهر آراسته، نظم دقت و پشتکارآشنا با نرم افزار پیشرو، دارای ظاهر آراسته، نظم دقت و پشتکارآشنا با نرم افزار پیشرو، دارای ظاهر آراسته، نظم دقت و پشتکارآشنا با نرم افزار پیشرو، دارای ظاهر آراسته، نظم دقت و پشتکارآشنا با نرم افزار پیشرو، دارای ظاهر آراسته، نظم دقت و پشتکارآشنا با نرم افزار پیشرو، دارای ظاهر آراسته، نظم دقت و پشتکارآشنا با نرم افزار پیشرو، دارای ظاهر آراسته، نظم دقت و پشتکار
  • اطلاعات تماس:  03538279211,09139687502
  • منبع خبر: ای استخدام

خدمات تیم به کارفرمایان:

  جست و جوی کارجو 

  مشاهده لیست رزومه ها 

درج آگهی در خبر ویژه استخدامی 

   مشاوره منابع انسانی معرفی شده 

     ثبت آگهی استخدام حسابداری و مالی 

   توسعه برند کارفرما در نقش حامی تیم   

   مصاحبه و توانمندسازی نیروی انسانی 

  

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics