تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

عزت نفس چیست ؟

عزت نفس چیست ؟

 عزت نفس سالم، حالتی است که در آن فرد خود را فردی ارزشمند می بیند که می تواند به گونه ای موفقیت آمیز با چالش های زندگی اش رو به رو شود و ارزش و لیاقت آن را دارد که شاد باشد. عزت نفس دو ویژگی اصلی دارد

مناعت طبع؛ عصیان

مناعت طبع؛ عصیان

لوییز کارلوس پرستس – مهم‌ترین رهبر کمونیست بریزیلی – پس از سال‌ها تبعید در مسکو، خود را برای بازگشت به برزیل آماده می‌کرد.

 

مناعت طبع؛ در طلب آفتاب

مناعت طبع؛ در طلب آفتاب

همین که اسکندر، پادشاه مقدونی، در لشکرکشی به ایران انتخاب شد، از همه‏ ی طبقات برای تبریک نزد او آمدند؛ امّا دیوژن، حکیم معروف یونانی به او توجّهی نکرد. اسکندر شخصاْ به دیدار او رفت.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics