تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

چگونه ترس خود را از بین ببریم

چگونه ترس خود را از بین ببریم

بسیاری از افراد در زندگی خود بار ها ترس را حس کرده اند . بسیاری از این ترس ها لحظه و بسیاری دیگر تا مدت ها در ذهن فرد می ماند و وی را آزار می دهد. به وجود آمدن ترس خیلی سریع است اما از بین بردن آن امری است که احتیاج به زمان طولانی و صبر و حوصله دارد.

ترس؛ ترس از اشتباه

ترس؛ ترس از اشتباه

فردریش نیچه، فیلسوف آلمانی گفته است: نمی ارزد که آدم وقتش را به بررسی بگذراند؛ اشتباه های مکرر جزئی از ذات انسان است.

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics