تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی
نام فایل گروه فایل تعداد دانلود امتیاز
فرم خام پروپوزال آیین نامه های دانشگاه آزاد اسلامی مرتبط با مقالات و پایان نامه 80
راهنمای جستجوی تکراری نبودن موضوع پایان نامه در سیکا آیین نامه های دانشگاه آزاد اسلامی مرتبط با مقالات و پایان نامه 5
راهنمای جستجوی تکراری نبودن موضوع پایان نامه در ایران داک آیین نامه های دانشگاه آزاد اسلامی مرتبط با مقالات و پایان نامه 4
راهنمای نگارش پایان نامه دانشگاه آزاد یزد آیین نامه های دانشگاه آزاد اسلامی مرتبط با مقالات و پایان نامه 18
بررسی موضوع آیین نامه های دانشگاه آزاد اسلامی مرتبط با مقالات و پایان نامه 12
فرم آمادگی دفاع آیین نامه های دانشگاه آزاد اسلامی مرتبط با مقالات و پایان نامه 8
فرم ب آیین نامه های دانشگاه آزاد اسلامی مرتبط با مقالات و پایان نامه 12
فرم الف آیین نامه های دانشگاه آزاد اسلامی مرتبط با مقالات و پایان نامه 18
آیین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور آیین نامه های دانشگاه آزاد اسلامی مرتبط با مقالات و پایان نامه 5
شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی آیین نامه های دانشگاه آزاد اسلامی مرتبط با مقالات و پایان نامه 2
شیوه آدرس دهی در مقالات آیین نامه های دانشگاه آزاد اسلامی مرتبط با مقالات و پایان نامه 11
مدارک لازم جهت اخذ نمره مقاله آیین نامه های دانشگاه آزاد اسلامی مرتبط با مقالات و پایان نامه 12
فهرست مجلات نامعتبر و فهرست وب سایت های جعلی نشریات علمی آیین نامه های دانشگاه آزاد اسلامی مرتبط با مقالات و پایان نامه 10

 

 

 

 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics