تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

دارایی‌هایی که ویژگی دارایی‌های جاری را ندارند که شامل دارایی ثابت مشهود، دارایی نامشهود و ... می باشد.  در این مبحث اصطلاحات انگلیسی به همراه مختصر توضیح جهت آشنایی هرچه بیشتر کاربران ارائه می‌گردد.

دارایی‌های ثابت مشهود (Tangible fixed assets) و (Long – Lived Assets)
هدف از تحصیل آن‌ها‌ استفاده و یا ادامه‌ی استفاده از آن در تولید و فعالیت شرکت می‌باشد و نه فروش آن‌ها‌، همچنین معمولاً به آن دسته از دارایی‌ها اطلاق می‌شود که در روال عادی تجاری مصرف‌ نمی‌شود. مانند: زمین، ساختمان و تجهیزات.


دارایی‌های نامشهود ( IntangibleProperty)
به مالی اطلاق می‌شود که مالک آن حق استفاده از پول یا منافعی دیگر را که مربوط به آن مال می‌شود، داراست؛ در حالی که در خود آن مال حق دخل و تصرف نداردبه بیانی دیگر،یک‌ دارایی‌ قابل تشخیص غیر پولی‌ و فاقد ماهیت عینی.


سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت(Long-term investments)
طبقه‌ای‌ از سرمایه‌گذاری‌هاست که‌ به قصد استفاده‌ مستمر در فعالیت‌های‌ واحد تجاری‌ نگهداری‌ می‌شود. سرمایه‌گذاری‌ هنگامی‌ به عنوان‌ دارایی‌ غیر جاری‌ طبقه‌بندی‌ می‌شود که‌ قصد نگهداری‌ آن‌ برای‌ مدت‌ طولانی‌ به وضوح‌ قابل‌ اثبات‌ باشد.


سایر دارایی‌ها (Other assets)
سرفصل ترازنامه برای دارایی‌هایی که فاقد ویژگی دارایی‌های جاری، سرمایه‌گذاری، اموال و ماشین‌آلات و مخارج انتقالی هستند. مانند یک حساب‌جاری که به عللی در حال حاضر از سوی دادگاه مسدود گردیده است یا حساب سرمایه‌گذاری مشترک با یک کشور خارجی که به علت سیاسی، غیرفعال است، یا تجهیزات تولیدی که به عللی غیرفعال است یا حسا‌ب‌های دریافتنی بلندمدت و ...

 


منبع
فرهنگ اصطلاحات حسابداری، سجادی نژاد و اکبری
فرهنگ جامع حسابداری و مالی نوروش
استاندارد  حسابداری شماره 17(دارایی نامشهود)
استاندارد  حسابداری شماره 15(سرمایه‌گذاری‌ها)

 

 

 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics