تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

بدهی جاری که در طرف چپ ترازنامه شامل اقلامی  از جمله حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری و... در این مبحث اصطلاحات انگلیسی به همراه مختصر توضیح جهت آشنایی هرچه بیشتر کاربران ارائه می‌گردد.

 

بدهی های جاری به دیونی گفته می شود که‌ انتظار رود طی‌ چرخه‌ عملیاتی‌ معمول‌ واحد تجاری‌ یا ظرف‌ یک سال‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌، هر کدام‌ طولانی‌تر است‌، تسویه‌ شوند.

 

حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری (Accounts & Notes  payable)

 

حساب های پرداختنی (Accounts payable)
به تعهدات پرداخت ناشی از معاملات تجاری با شرکت، حساب های پرداختنی گفته می شود به عبارتی مبلغی که باید بابت کالای خریداری‌شده و یا خدمات انجام‌شده پرداخت گردد.

 

اسناد پرداختنی (Notes payable)
بدهی هایی که مستند به اسناد تجاری مانند چک بوده و حاکی از پرداخت مبلغی مشخص در تاریخی معین در آینده می باشد. اسناد پرداختنی بیان کننده تعهدات رسمی پرداخت شخص بدهکار بوده و در مقایسه با حساب پرداختنی سندیت قانونی بیشتری دارد.

 

سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی (Other Accounts & Notes  payable)
به هر حساب و اسناد پرداختنی که در حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری طبقه‌بندی نشود. این گونه تعهدات ناشی از فعالیت هایی اند که شامل عملیات اصلی شرکت نمی شوند.

 

پیش دریافت‌ها (Advances)
دریافت مبلغی قبل از ارائه خدمت یا کالایی جهت ارائه آنها در آینده، به عنوان بدهی شرکت و تحت عنوان پیش دریافت فروش محصولات و خدمات شناخته می شود.

 

ذخیره مالیات (Tax  payable)
در صورت وجود سود مشمول مالیات، با اعمال نرخ‌های مربوطه طبق قوانین مالیاتی، ذخیره مالیات بر درآمد شرکت محاسبه می‌شود

 

سود سهام پرداختنی(Dividend payable)  
بدهی یک شرکت سهامی بابت سود سهام اعلام ‌شده‌ای که پرداخت‌نشده است اعم از آنکه سررسید پرداخت آن بعد از تاریخ ترازنامه باشد و یا به هر دلیل دیگر هنوز پرداخت ‌نشده باشد. این بدهی معمولاً به‌ عنوان یکی از اقلام بدهی جاری در ترازنامه منعکس می‌‌شود.

 

تسهیلات مالی دریافتنی (Loans  payable)
تسهیلات مالی عبارت است از مبالغی که شرکت ها برای منظورهای خاصی از بانکها و اشخاص استقراض می نمایند. تسهیلات مالی کوتاه‌ مدت و حصه جاری بدهی‌های بلندمدت که باید ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه پرداخت‌شود، بدهی‌جاری‌‌‌‌محسوب‌می‌شود.


منبع
فرهنگ جامع حسابداری و مالی نوروش
فرهنگ اصطلاحات حسابداری، سجادی نژاد و اکبری
استاندارد حسابداری شماره 14، نحوه ارائه دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری.
فرهنگی تشریحی حسابداری آکسفورد

 

 

 

 

 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics