تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

تا وقتی خودتان به خودتان کمک نکنید، هیچ چیز و هیچ‌کس در این دنیا به شما کمک نخواهد کرد.

حسابداری برای تحقق یکسری از اهداف مطلوب و مشخص به وجود آمده و توسعه یافته است، لذا، بر پایه قوانین صرف بنیادی و اصول انتزاعی استوار نیست.
" (Catlett) کتلت"

خداوند افتتاحیه و اختتامیه همه حسابهاست،ترازش همیشه موزون است و مطالبات مشکوک الوصولی ندارد، حسابداریش آنقدر خالص است که دوره مالی در آن تعریف نشدنی است!

هیچ شراکتی با کسی ندارد، تداومش فرضی نیست، حسابداری تورمی ندارد چون در نظرش ارزشها یکسان است.

حسابداران مغزیک سیستم مالی بوده ومثل زمین استهلاک ناپذیرند.
موفقیت ایشان باارزش ترین دارایی نامشهود ترازنامه شرکت است ولی ثبتشان نمی کنند.

هرکس بخواهد کاری را انجام دهد راهش را پیدا می کند و هرکس نخواهد کاری را انجام دهد بهانه اش را زندگینامه ی کسب و کار با دستان توانمند شما تحریر می شود.
نیچه:
آنکه می خواهد روزی پریدن آموزد، نخست می باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و بالا رفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی کنند.

قبل از آن که کودک را کتک بزنید یقین حاصل کنید که خود سبب خطای او نبوده‌اید.

استعداد چیزی است که در جوانی پیدا می‌شود، اگر آن را تربیت کردید و درصدد تقویت آن برآمدید مانند بذری که در مزرعه خوب کاشته شده باشد، محصول خواهد داد و اگر آن را به حال خود گذاشتید و آن را تربیت نکردید مانند تخمی که در زمین شوره‌زار افتاده باشد، از بین می‌رود و محصول نمی‌دهد.

هرگز عمق یک رودخانه را با هر دو پا آزمایش نکنید.

آنچه که بعد از خرج کردن می ماند را پس انداز نکنید، آنچه را که بعد از پس انداز کردن می ماند خرج کنید.

« 1 2 3 4 ... 5 47 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics