تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

 

چگونه با آمار دروغ بگوییم؟

نویسنده: حسین راهداری

 

کتابفروشی آنلاین

 

 
 

 

نام کتاب: چگونه با آمار دروغ بگوییم؟ کتابی به زبان ساده برای هر آنکس که افکار عمومی است 

نویسنده: حسین راهداری

انتشارات: دنیای اقتصاد

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics