تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

آموزش ‌تعدیلات ‌سنواتی

معمولا به جای عنوان تعدیلات سنواتی در حسابداری گاها از سود و زیان انباشته یا سود و زیان جامع هم استفاده می شود؛ اما در اصل بایستی در تفصیل آن تعدیلات سنواتی قید شود تا این مورد که مربوط به سال های قبل است نشان داده شود.

 

مطابق بند 37 استاندارد حسابداری شماره 6، تعدیلات‌ سنواتی‌ یعنی‌ اقلام‌ مربوط‌ به‌ سنوات‌ قبل‌ که‌ در تعدیل‌ مانده‌ سود (زیان‌) انباشته‌ ابتدای‌ دوره‌ منظور می‌گردد، به‌ اقلامی‌ محدود می‌شود که‌ از ” تغییر در رویه‌ حسابداری‌“ و ” اصلاح‌ اشتباه‌“ ناشی‌ گردد.

 

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

 

مطابق بند 38 استاندارد حسابداری شماره 6، اثر تعدیلات‌ سنواتی‌ باید از طریق‌ اصلاح‌ مانده‌ سود (زیان‌) انباشته‌ ابتدای‌ دوره‌ در صورت های‌ مالی‌ منعکس‌ گردد.

 

اقلام‌ مقایسه‌ای‌ صورتهای‌ مالی‌ نیز باید ارائه‌ مجدد شود، مگر آنکه‌ این‌ امر عملی‌ نباشد. در چنین‌ شرایطی‌ موضوع‌ باید در یادداشت های‌ توضیحی‌ افشا شود. همچنین‌ میزان‌ و ماهیت‌ اقلام‌ تشکیل‌دهنده‌ تعدیلات‌ سنواتی‌ و دلایل‌ توجیهی‌ تغییر در رویه‌ حسابداری‌ و همچنین‌ این‌ امر که‌ اقلام‌ مقایسه‌ای‌ صورت های‌ مالی‌ ارائه‌ مجدد شده‌ است‌ (یا عملی‌ نبودن‌ ارائه‌ مجدد) باید در یادداشت های‌ توضیحی‌ افشا گردد.

 

هر چند تعدیلات سنواتی جزئی از گردش حساب سود (زیان) انباشته است؛ اما با سایر اقلام مندرج در این حساب تفاوت اساسی دارد. سایر اقلام مندرج در گردش حساب سود  (زیان) انباشته ماهیتاً تخصیص سود هستند؛ در حالی که تعدیلات سنواتی تنها برای اصلاح مانده اول دوره می‌باشد. یعنی نمی‌توان آنرا مفهوماً معادل حساب سود (زیان) انباشته لحاظ کرد و نه سود (زیان) انباشته را می شود معادل تعدیلات سنواتی عنوان کرد. رابطه تعدیلات سنواتی و سود (زیان) انباشته یک رابطه جزء و کل است با این توضیح که تعدیلات سنواتی صرفاً مؤثر در اصلاح و تعدیل مانده اول دوره حساب سود (زیان) انباشته است.

 

*  در صورتیکه وام دریافتی در سنوات گذشته در دفاتر ثبت نشده باشد، در سال جاری به صورت زیر در دفاتر سند می خورد:

ابتدا میبایست مانده اصل و فرع وام دریافتی بعنوان بدهی شناسایی و در دفاتر ثبت شود.

 

     بد: تعدیلات سنواتی ****

     بد: پیش پرداخت بهره سنواتی ****

                              بس: تسهیلات دریافتی ****

 

 

منبع خبر: پایگاه اطلاع رسانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics