تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث و بیمه حوادث راننده انواع وسایل نقلیه در سال 1396 با اعمال تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه برای تعهدات بدنی (دیه) 280 میلیون تومان، تعهدات مالی 7 میلیون تومان و تعهدات بیمه حوادث راننده 210 میلیون تومان به شرح زیر می باشد:
 
 • به وسایل نقلیه عمومی که متعلق یه بیمه گذار بوده و مخصوص جابجایی کارکنان آن باشد با در صورتی که متعلق به مراکز آموزشی بوده و مخصوص حمل و نقل دانش آموزان و دانشجویان باشد و نیز به وسایل نقلیه عمومی شهری بیست درصد تخفیف داده خواهد شد.
 • تعرفه حق بیمه آمبولانس،وسایل نقلیه ویژه حمل خون،حمل وسایل رادیولوژی و آتش نشانی،با توجه به نوع و ظرفیت آنها بر اساس تعرفه وسایل مشابه محاسبه خواهد شد.
 • در مورد وسایل نقلیه ای که برای تعلیم رانندگی به کار می روند پانزده درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.
 • چنانچه از سال ساخت وسایل نقلیه بیش از پانزده سال گذشته باشد به ازای هر سال مازاد بر پانزده سال، دو درصد و حداکثر ده درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.
 • حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای اتوبوس و بارکش 210,000 هزار تومان است که به حق بیمه شخص ثالث اضافه میشود.
 • بر اساس قانون، به حق بیمه هر خودرو مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.

 

درصدهای تخفیف عدم خسارت نسبت به حق بیمه متعلقه به شرح زیر می باشد:
 • سال دوم: %10
 • سال سوم: %15
 • سال چهارم: %20
 • سال پنجم: %30
 • سال ششم: %40
 • سال هفتم: %50
 • سال هشتم: %60
 • سال تهم به بعد: %70
 

 

نام خودرو

مشخصات

نرخ بیمه

سایر
کشاورزی،راه سازی و ساختمانی
55,740,000
سایر
حمل زباله و خیابان پاک کن ها
90,580,000
عمومی
7 نفر با احتساب راننده
21,790,000
عمومی
9 نفر با احتساب راننده
22,420,000
ون
ون با ظرفیت 10 نفره با احتساب راننده
22,670,000
مینی بوس
مینی بوس 16 نفره با احتساب راننده
27,870,000
مینی بوس
مینی بوس 21 نفره با احتساب راننده
28,950,000
اتوبوس
اتوبوس 27 نفر با احتساب راننده و کمک
42,690,000
اتوبوس
اتوبوس 40 نفر با احتساب راننده و کمک
53,710,000
اتوبوس
اتوبوس 44 نفر با احتساب راننده و کمک
57,000,000

 

اگر این صفحه را دنبال میکنید و علاقه مند به بروز شدن این صفحه هستید، درخواست خود را ثبت کنید.

 

منبع:

فرصت امروز

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics