تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

رسالت و هدف تیم متفکران نوین مالی

تیم متفکران نوین مالی با سرپرستی دکتر تفتیان در مسیر موفقیت مالی و حسابداری، در ارتقای سطح دانش و مهارت مالی و حسابداری در سطوح مختلف جامعه سهیم است.  این تیم مجازی، با ایجاد وب سایت آموزشی مالی و حسابداری و تلاش در جهت حفظ فرهنگ مطالعه و ارزش‌های دینی و فرهنگی، در راستای ایجاد محیطی پویا و شاداب با محوریت دانـش و یـادگیری که مشوق و تسهیل­ گر فرآیند رشد و بالنـدگی افـراد باشـد، گام بر می دارد. همه افراد این تیم  همگام با یکدیگر در فرایند های اموزشی ساده و منسجم، مفاهیم مالی و حسابداری را عمیق و کاربردی یاد می گیرند و یاد می دهند (همه با هم برای همه). یادگیری که از شناخت و فهمیدن شروع شده و میتواند با بکاربستن، تحلیل، ترکیب، ارزشیابی و قضاوت ختم شود.

 این وب سایت اموزشی  با توسعه فرهنگ نو آوری و خلاقیت، بهبود مستمر، یادگیری تیمی و مشارکت جمعی در راستای  توسعه‌ و پیشرفت  کشور، اهداف زیر را در بخشهای مختلف دنبال می کند:

بخش تدریس و دانشگاه، با گردآوری اسلایدهای اموزشی دروس حسابداری و مالی، دسترسی اسان را برای مطالعه اجمالی کتابهای مالی و حسابداری امکانپذیر می سازد.

پژوهش مبنایی برای تحول، پویایی و پیشرفت است که در بخش پژوهش و پایان نامه، سعی شده  مطالب مفیدی در جهت آموزش این مهم ارائه شود و دسترسی به مقالات داخلی و خارجی مالی و حسابداری را تسهیل کند.

بخش آموزش حرفه ای و کاربردی، هدف رشد و توسعه دانش و مهارت مالی و حسابداری در جهت ارتقای توانمندی و بهره‌وری تیم مالی سازمانها را دنبال می کند.

بخش موفقیت مالی و شغلی، در جهت افزایش سواد مالی، توان اقتصادی و مدیریت مالی و همچنین افزایش موفقیت و مهارتهای زندگی در افراد مختلف جامعه تلاش می کند.

بخش فرهنگی و مذهبی، در راستای  تاکید بر ارزشهای اخلاقی (بویژه اصول آیین رفتار حرفه ای) حسابداران و عموم افراد جامعه می باشد به نحوی که باعث بهسازی رفتارهای فردی و اجتماعی آنان شود.

 و در بخش اشتراک عقاید و افکار، اعضای تیم با به اشتراک گذاشتن عقاید، افکار و تجربه های خود، زمینه توسعه افکار و عقاید تیم را فراهم می آورند.

 

همه با هم برای همه:

پیشنهادات جهت بهبود وب سایت

 

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics