تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

 

لحظه نگر روز حرفه حسابداری

مهمترین وظیفه اجتماعی وسایل ارتباطی، جست وجو و جمع اوری اطلاعات و انتقال آن به افراد می باشد. بنابراین مجموع آگاهی هایی که مطبوعات در اختیار خوانندگان و شنوندگان و بینندگان می گذارند جنبه خبری دارد. در ادامه از جدیدترین اخبار مربوط به حسابداری، مالیاتی،تامین اجتماعی و ... باخبر شوید.

 

 

 

اخبار حسابداری و حسابرسی

به بیانی ساده حسابداری یک زبان است. زبانی که راجع به موقعیت مالی یک سازمان اطلاعاتی را فراهم می‌کند. در ادامه جدیدترین اخبار حرفه حسابداری و حسابرسی در اختیار شما قرارگرفته است آنها را دنبال کنید.

اخبار مالیاتی

مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پرداختی است الزامی و بلاعوض. مالیات ممکن است به شخص، مؤسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. اخبار مالیاتی در ادامه را از دست ندهید.

 

 

اخبار کار و تأمین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران حقوق بگیرو صاحبان مشاغل آزاداست، در ادامه اخبار کار و تامین اجتماعی را مطالعه نمایید.

اخبار خدمات حقوقی مالی و حسابداری

آگاهی و درک بسیار زیاد از اهمیت امور‌ حسابداری برای مدیران در یک مجموعه ضروری است و باید آن را در اولویت برنامه ریزیشان قراردهند. در ادامه با جدیدترین اخبار مربوط به خدمات حقوقی مالی و حسابداری همراه شوید.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics