تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

 

تاریخ : 3/7/97

 

بورس تهران

تاریخ

ارزش

شاخص کل
3 مهر
174,618
شاخص کل هم وزن
3 مهر
30417,67
شاخص کل فرابورس
3 مهر
2012,77
بازار اول فرابورس
3 مهر
336,83
بازار دوم فرابورس
3 مهر
995,23
شاخص بازار اول
3 مهر
128797,23
شاخص بازار دوم
3 مهر
347030,27
شاخص 30 شرکت بزرگ
3 مهر
8352,81
شاخص 50 شرکت برتر
3 مهر
7478,55
شاخص قیمت 50 شرکت
3 مهر
400616,18
شاخص قیمت هم وزن
3 مهر
21497,87
شاخص قیمت وزنی ارزشی
3 مهر
51035,25

 

 

اگر این صفحه را دنبال میکنید و علاقه مند به بروز شدن این صفحه هستید، درخواست خود را ثبت کنید.

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics