تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

 

تاریخ: 3/7/97

 

بورس جهانی

تاریخ

ارزش

نزدک
3 مهر
8,007
داوجونز
3 مهر
26,492
داوجونز(جهانی)
3 مهر
3,141
داوجونز(آسیا)
3 مهر
3,506
فتسی بریتانیا
3 مهر
7,508
دکس آلمان
3 مهر
12,375
کک فرانسه
3 مهر
5,479
S&P500
3 مهر
2,916
استاکس اورپا
3 مهر
384
نیکی ژاپن
3 مهر
24,014
هنگ سنگ
3 مهر
27,972
سنگاپور
3 مهر
3,257
آیبکس اسپانیا
3 مهر
9,494

 

 

اگر این صفحه را دنبال میکنید و علاقه مند به بروز شدن این صفحه هستید، درخواست خود را ثبت کنید.

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics