تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

ضرایب دروس آزمون دکتری مدیریت مالی

ضرایب دروس آزمون دکتری مدیریت مالی

در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1396 ضرایب دروس رشته مدیریت مالی به شرح زیر می باشد:

منابع آزمون دکتری مالی

منابع آزمون دکتری مالی

سازمان سنجش آموزش کشور ، منابع آزمون دکتری را به صورت قطعی بیان نکرده است و فقط به بیان کردن عناوین دروس امتحانی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد پرداخته است. بنابر این نمیتوان به قطعیت گفت که کتاب های زیر جزو منابع اصلی آزمون دکتری مالی هستند.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics