تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

مدیریت عملکرد؛ ارزش‌افزوده، ابزاری برای سنجش عملکرد

مدیریت عملکرد؛ ارزش‌افزوده، ابزاری برای سنجش عملکرد

باتوجه به واقعیت‌های موجود در مورد برتری معیارهای اقتصادی بر اساس سود اقتصادی نظیر ارزش‌افزوده اقتصادی و استفاده از معیارهای سنتی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها، این سؤال مطرح است که تصمیم‌گیری

مدیریت عملکرد؛ معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت

مدیریت عملکرد؛ معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت

معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت عبارت‌اند از:
معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت عبارت‌اند از: سود، رشد سود، سود تقسیمی، جریان‌های نقدی،

مدیریت عملکرد؛ عملکرد اقتصادی

مدیریت عملکرد؛ عملکرد اقتصادی

از بین موضوع‌های مختلف مربوط به شرکت‌ها، ارزیابی عملکرد مدیران و سازوکارهای کنترل رفتار آن هانقش ویژه‌ای دارد. ارزیابی عملکرد شرکت‌ها از مهم‌ترین موضوع‌های موردتوجه سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، دولت و

مدیریت استراتژیک؛ تعریف استراتژی و مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک؛ تعریف استراتژی و مدیریت استراتژیک

تعاریف مختلف و گاه ناسازگاری از استراتژی و مدیریت استراتژیک ارائه شده است. به تعبیر یکی از متخصصان مدیریت این عبارات مانند« هنر» است که وقتی آنها را می‌بینیم تشخیص دادن آن ها آسان است اما وقتی در پی تعریف کردن و توضیح دادن آنیم خیلی مشکل به نظر می‌رسد. 

مدیریت استراتژیک؛ فلسفه استراتژی

مدیریت استراتژیک؛ فلسفه استراتژی

همه سازمان‌ها برای موفقیت، به مدیریت قوی، منابع کافی، فرآیندهای ارزش ساز، نیروی انسانی کارآمد و ... نیاز دارند، اما آیا هیچگاه از خود پرسیده ایم برای موفقیت چه نیازی به « استراتژی» وجود دارد ؟

مدیریت استراتژیک؛ فرایند

مدیریت استراتژیک؛ فرایند

فرآیند مدیریت استراتژیک را می‌توان به چهار مرحله تقسیم کرد، تحلیل وضعیت، تدوین استراتژی، اجرای استراتژی، ارزیابی استراتژی. در اینجا به توضیح اجمالی آن‌ها می‌پردازیم.   

مدیریت استراتژیک؛ موانع و مشکلات طراحی برنامه‌های استراتژیک

مدیریت استراتژیک؛ موانع و مشکلات طراحی برنامه‌های استراتژیک

دلایل گوناگونی وجود دارند که برخی از سازمان‌ها تمایل چندانی به ایجاد و توسعه روندهای مدیریت استراتژیک از خود نشان ندهند. در این مبحث این دلایل بحث می گردد که مهمترین آن ها عبارتند از

مدیریت استراتژیک؛ تعریف , ضرورت و مزایا

مدیریت استراتژیک؛ تعریف , ضرورت و مزایا

چرا بعضی از شرکت‌های موفق در مدت زمان کوتاهی به موقعیتی معمولی تنزل یافته‌اند و چرا برخی از شرکت‌های کوچک و گمنام به یکباره به جایگاه‌های ممتازی در صحنه رقابت بین الملل رسیده‌اند؟

مدیریت عملکرد؛ تعریف و مبنای ارزیابی عملکرد

مدیریت عملکرد؛ تعریف و مبنای ارزیابی عملکرد

فرایند ارزیابی عملکرد که امروزه باید آن را در چارچوب مدیریت عملکرد طراحی و پیاده‌سازی نمود یکی از مهم‌ترین فرآیند توسعه منابع انسانی به شمار می‌رود

مدیریت عملکرد؛ مفهوم ارزیابی عملکرد

مدیریت عملکرد؛ مفهوم ارزیابی عملکرد

کلمه ارزیابی به معنی رویدادی سیستماتیک جهت ترسیم نتایج تعریف می‌شود. دستیابی به اهداف متضمن استفاده از منابع انسانی، مالی و طبیعی می‌باشد.

مدیریت استراتژیک؛‌ تفکر سیستمی

مدیریت استراتژیک؛‌ تفکر سیستمی

تفکر سیستمی نوعی نگاه به جهان هستی و پدیده‌های آن است. این شیوه تفکر، روش‌شناسی مؤثری را برای سیستم‌های اجتماعی- فرهنگی در محیط آکنده از آشفتگی و پیچیدگی ارائه می‌دهد.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics