تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

نقش و توانایی فارغ التحصیلان مهندسی مالی

نقش و توانایی فارغ التحصیلان مهندسی مالی

• صنایع بانکداری خصوصاً بانکداری بین المللی به عنوان کارشناس مهندس مالی جهت تعیین و انتخاب پروژه های سرمایه گذاری و کاهش ریسک مالی
• حوزه تحققیات و مشاوره مالی

معرفی گرایش مهندسی مالی در کارشناسی ارشد

معرفی گرایش مهندسی مالی در کارشناسی ارشد

پذیرش مهندسی مالی از سال ۱۳۸۴ به عنوان یکی از شاخه های رشته مهندسی صنایع  درمقطع کارشناسی ارشد شروع شده است. از قابلیت های مهم دانش آموختگان این رشته می توان به توانایی آنها در درک همزمان مفاهیم صنعتی و مفاهیم مالی (با توجه تحصیلات به دوره کارشناسی آنها که مهندسی صنایع بوده) اشاره نمود.

منابع کنکور ارشد مهندسی صنایع-صنایع و مهندسی مالی

منابع کنکور ارشد مهندسی صنایع-صنایع و مهندسی مالی

زبان عمومی و تخصصی: 1) زبان عمومی ارشد زیر ذره بین (جلد1-واژگان) - هادی جهانشاهی، الناز یوسف زاده - انتشارات نگاه دانش  2) زبان عمومی ارشد زیر ذره بین (جلد2-گرامر) - هادی جهانشاهی، الناز یوسف زاده - انتشارات نگاه دانش

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics