تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

زندگی با یاد مرگ؛ ناخدای کشتی خود

زندگی با یاد مرگ؛ ناخدای کشتی خود

پس از گفتن این سخنان به اطراف خود نگاه کرد، ناخدای کشتی خود را دید که در کنار سکان ایستاده، گاهی بادبان های برافراشته را می نگرد و گاهی افق دور دست را.

 

زندگی با یاد مرگ؛ در دنیایی که از پی خواهد آمد...

زندگی با یاد مرگ؛ در دنیایی که از پی خواهد آمد...

در دنیایی که از پی خواهد آمد، ما تمامی لرزش های احساساتمان و نیز همه ی جنبش های قلبمان را می بینیم و احساس می کنیم. 

 

 

زندگی با یاد مرگ؛ راز هستی

زندگی با یاد مرگ؛ راز هستی

اکنون می خواهم بمیرم، زیرا به مقصد خویش رسیده ام، 

زندگی با یاد مرگ؛ صدای بال های مرگ

زندگی با یاد مرگ؛ صدای بال های مرگ

دوستان من، اشک های خود را بزدایید

 

و همان طور که گل ها در سحرگاهان تاج های خود را می افرازند، 

 

زندگی با یاد مرگ؛ حقیقت زندگی

زندگی با یاد مرگ؛ حقیقت زندگی

ما به خاک چنگ می زنیم، در حالی که آغوش خداوند به روی ما کاملاً گشوده است. ما نان زندگی را پایمال می کنیم، در حالی که گرسنگی بر جانمان دندان می ساید. زندگی چقدر با انسان مهربان است و انسان چقدر از زندگی دور افتاده است!

 

زندگی با یاد مرگ؛ وصیت

زندگی با یاد مرگ؛ وصیت

در سوگ من جامه ی سیاه عزا مپوشید،

 

بلکه در جامه ای سپید همراه با من شادمانی کنید. 

 

زندگی با یاد مرگ؛ روح من مشتاق توست

زندگی با یاد مرگ؛ روح من مشتاق توست

اکنون بیا، ای مرگ زیبا، زیرا روح من مشتاق توست. نزدیک تر بیا و زنجیرهای ماده را بگشا. زیرا دیگر تاب فشارشان را ندارم. 

 

زندگی با یاد مرگ؛ راز جاودانگی

زندگی با یاد مرگ؛ راز جاودانگی

در طبیعت مرگی وجود ندارد،

 

و گوری نیز در آن تعبیه نکرده اند؛ 

 

زندگی با یاد مرگ؛ پایانی ندارم

زندگی با یاد مرگ؛ پایانی ندارم

انسان همچون ستونی از نور در میان خرابه های بابل، نینوا، پالمیر و پمپئی ایستاد،

 

زندگی با یاد مرگ؛ ماندن یا رفتن

زندگی با یاد مرگ؛ ماندن یا رفتن

ماندن یا رفتن

روزی از روزها و شبی از شب ها ٬خواهم افتاد و خواهم مرد. اما می خواهم هر چه بیشتر بروم!

زندگی با یاد مرگ؛ مشاور

زندگی با یاد مرگ؛ مشاور

استاد می گوید:

_ در بسیاری از تمدن های بدوی مرسوم بوده که مردگان شان را در حالت جنینی دفن کنند. می گویند: "او در زندگی دیگری دوباره متولد می شود و باید او را در همان موقعیتی هنگام آمدن به این جهان گذاشت." از نظر این تمدن ها، مرگ تنها گام دیگری در مسیر کائنات بود.

 

زندگی با یاد مرگ؛ تو خواهی مرد.

زندگی با یاد مرگ؛ تو خواهی مرد.

استاد می گوید:

دوست عزیزم، باید چیزی را برایت بگویم، شاید ندانی. فکر کردم چه طور از بار تلخ این خبر بکاهم، چطور آب و رنگ بهتری به آن بدهم، وعده بهشت و وعده دیدار با حق را به آن بیفزایم، توضیح های رازآمیز برایش بیابم؛ اما حاصلی نداشت.

 

زندگی با یاد مرگ؛ چرا از مرگ می ترسی!

زندگی با یاد مرگ؛ چرا از مرگ می ترسی!

چرا از مرگ می ترسید ؟

چرا زین خواب جان آرام شیرین روی گردانید؟
چرا آغوش گرم مرگ را افسانه می دانید ؟

زندگی با یاد مرگ؛ سوتک سکوت شکن.

زندگی با یاد مرگ؛ سوتک سکوت شکن.

 

نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد … نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت … ولی بسیار مشتاقم … که از خاک گلویم سوتکی سازد … گلوم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش …

زندگی با یاد مرگ؛ گل بی صاحبی بودم...

زندگی با یاد مرگ؛ گل بی صاحبی بودم...

عشق به آزادی سختی جان دادن را
بر من هموار می سازد
مرا کسی نساخت، خدا ساخت...
 

زندگی با یاد مرگ؛ حسرت زیستن

زندگی با یاد مرگ؛ حسرت زیستن

خدایا به من زیستنی عطا کن!
که در لحظه ی مرگ، بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است،
حسرت نخورم...
 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics