تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی

تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی

تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی در موضوع مالیات ها و اجرای جزییات و قوانین مربوط به ان یکی از دغدغه های ذهنی مودیان بوده و برای برای تهیه و ارسال آن بایستی رعایت فرمت های خاص ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار بگیرد.

صورت معاملات فصلی چیست؟

صورت معاملات فصلی چیست؟

صورت معاملات فصلی در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد مالی تلقی می‌شود که وجود آن، لازمه برپایی عدالت مالیاتی در کشور خواهد بود.

موارد عدم شمول معاملات فصلی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکررقانون مالیات ها

موارد عدم شمول معاملات فصلی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکررقانون مالیات ها

پیرو دستورالعملهای شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ 1390/10/27 و شماره ۳۹۵۴/۲۰۰ مورخ 1392/03/07 درخصوص اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و با عنایت به ابهامات و سوالات مرتبط با اجرای دستورالعمل های مذکور، به منظور ایجاد وحدت رویه در ادارات کل امور مالیاتی و اجرای صحیح مقررات به اطلاع می رساند،

صورت معاملات فصلی چیست و چه اهداف و مزایایی دارد؟

صورت معاملات فصلی چیست و چه اهداف و مزایایی دارد؟

طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مشمول این قانون، ملزم به ارسال صورت معاملات به صورت فصلی به سازمان امورمالیاتی کشور هستند.

ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و مختصر توضیحی درباره آن

ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و مختصر توضیحی درباره آن

اصلاح قانون مالیات های مستقیم " مشتمل بر ماده واحده شامل 60 بند در تیرماه امسال در مجلس تصویب و در تاریخ 1394/05/07 به تائید شورای نگهبان رسیده و سپس از طرف ریاست جمهوربه موجب نامه شماره 63272مورخ 1394/05/27 به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ شده است.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics