تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

اثرگذاری دعا در رزق و روزی

اثرگذاری دعا در رزق و روزی

در ارتباط با دعا و مقدر بودن روزی از قبل، باید گفت که روزی بر دو قسم است که یکی از آنها ثابت و حتمی بوده و دعا و تلاش، تأثیری در آن نخواهد گذاشت. دیگری متغیر بوده و بسته به کوشش و خواهش، کم و زیاد خواهد شد.

جوان بخشنده اما...

جوان بخشنده اما...

حکیمی از گذری می‌گذشت. جوانی به او سلام کرد و اظهار داشت: ای مرد خدا! مشکلی دارم. من فرد پر تلاش و درآمد‌زایی هستم. اما هیچ وقت نمی‌توانم پس اندازی برای آینده ام داشته باشم. حکیم گفت: چرا؟! جوان ادامه داد:

زکات، لازمه انسان

زکات، لازمه انسان

برخی افراد که درصدد تکامل روحی برآمده‌اند توجه‌شان را فقط معطوف به یک دسته از ارزش‌های اسلامی و الهی کرده‌اند. اما از سایر ابعاد وجود انسان غافل شده اند. انسان موجودی چند بعدی است که در همه ابعاد باید به طرف

آیا خرج برای فقرا ممنوع است؟

آیا خرج برای فقرا ممنوع است؟

اسراف و بخل هر دو می‌توانند برهم زننده تعادل زندگی انسان ها باشند. شخصی می‌گوید که از امام رضا(ع) در ارتباط با چگونگی هزینه نمودن اموال خود پرسیدم، ایشان در پاسخ، با استناد به آیه 67 سوره فرقان بیان فرمودند:

آیا باثروت،ثروتمندیم؟

آیا باثروت،ثروتمندیم؟

در قرآن کریم دارایی از نظر مادی، تنها زینت و مایه رونق زندگی دنیوی نیست و به تنهایی ارزش معنوی ندارد. زیرا در فرهنگ قرآن ارزش در چیزی است که اثر مثبتش در جان آدمی بماند و باعث کمال او و تحصیل بهشت بشود؛

انفاق مثل رویش گندم

انفاق مثل رویش گندم

دین اسلام، دین اجتماعی است. به این معنا که آموزه های عبادی آن بیشتر در قالب رفتارهای اجتماعی و روابط میان انسانی تجلی و تحقق می‌یابد تا در قالب عبادت های محض. براساس آموزه های قرآنی، دنیا مزرعه آخرت است و انسان

انفاق همه حال، اما به که؟

انفاق همه حال، اما به که؟

خداوند می‌فرماید که هر زمانی که از دست شما برآمد انفاق کنید. همواره در این کار شتاب ورزید، سرعت بگیرید و بکوشید در انجام اعمال خیر و نیک چون انفاق پیش دستی کرده و بر دیگران سبقت بگیرید و جزو سابقون باشید.

کسب وخرج دارایی از نگاه قرآن

کسب وخرج دارایی از نگاه قرآن

کسب مال یعنی آنکه انسان به روشی بتواند مالی را در تحت تصرف خود د‌رآورد. قرآن کریم با واژه «اکل» که بارزترین مصداق تصرف است از تصرف در مال یاد می‌کند. هم‌چنین تقسیم‌بندی کلی انواع تصرف را به تصرف مجاز و

افزایش رزق و روزی یا حرص وطمع

افزایش رزق و روزی یا حرص وطمع

دغدغه‌های اقتصادی و مالی از دیر باز ذهن بشر را به خود مشغول داشته است به گونه ای که انسان در هر شرایطی اعم از فقیر یا غنی بودن تمایل به داشتن مال و ثروت بیشتر دارد، البته گاه این میل خود را به شکل یک رذیله زشت

پندهایی از قرآن

پندهایی از قرآن

 دوازده ویژگی یک”سخن خوب” از دیدگاه قرآن کریم که آیات مختلفی برای  ما آمده است. با کاربرد آنها در زندگی خود می توانیم، بهترین کلام را داشته باشیم. سخنی که در آن بوی انسانیت و بندگی را داشته باشد.

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics