تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

چگونگی محاسبه بیمه بیکاری متاهلین

چگونگی محاسبه بیمه بیکاری متاهلین

این روزها واحدهای تولیدی در رکود به سر می‌برند در راستای این رکود تعداد زیادی از کارگران از کار بیکار و به سمت بیمه بیکاری هدایت می شوند. 

آشنایی با انواع تعهدات درمانی تامین‌اجتماعی

آشنایی با انواع تعهدات درمانی تامین‌اجتماعی

خدمات درمانی از تعهدات مستمر و مهم تامین اجتماعی است که به بیمه شده اصلی و خانواده و افراد تحت تکفل او از ابتدای بیمه شدن ارائه می شود.

 

قانون کار : فصل اول - متن قانون کار

قانون کار : فصل اول - متن قانون کار

ماده1- کلیه کارفرمایان، کارگران ، کارگاهها، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که بهر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

قانون کار : فصل دوم- قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌

قانون کار : فصل دوم- قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌

ماده7- قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

قانون کار : فصل سوم - شرایط کار

قانون کار : فصل سوم - شرایط کار

مبحث اول - حق السعی

ماده34- کلیه دریافتهای قانونی به کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن ، خواربار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید ، سود سالانه و نظایر اینها دریافت می نماید را حق السعی می نامند .

قانون کار : فصل چهارم - حفاظت فنی و بهداشت کار

قانون کار : فصل چهارم - حفاظت فنی و بهداشت کار

مبحث اول - کلیات

ماده85- برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هائی که از طرف شورای عالی حفاظت فنی ( جهت تامین حفاظت فنی ) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین میشود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است .

دورکاری چیست؟

دورکاری چیست؟

دورکاری یک نوع مدیریت جدید در کشور محسوب و در این طرح یک ارتباط جدید بین کار و کارمند و کارمند با مدیر اجرا می‌شود؛

باید ها و نبایدهای پرداخت غرامت دوران بیماری به بیمه شدگان

باید ها و نبایدهای پرداخت غرامت دوران بیماری به بیمه شدگان

استراحت های ناشی از بیماری بیش از ۶ روز برای پرداخت غرامت باید به تایید پزشک معالج سازمان تامین اجتماعی برسد و در مواردی نیز مانند جراحی زیبایی غرامت دستمزد پرداخت نمی شود.

دانستنی هایی مفید درباره قرارداد کار و تعهدات بیمه‌ای

دانستنی هایی مفید درباره قرارداد کار و تعهدات بیمه‌ای

مقررات موجود در قانون و مقررات کار جنبه حداقلی دارد و هیچ‌یک از طرفین قرارداد اعم از کارفرما و کارگر نمی‌تواند به کمتر از آن چیزی که در مقررات عام قانون آمده است، توافق کند یا رضایت دهد.

راه های پیگیری قطع حقوق کارمندان به خاطر ضمانت بانکی

راه های پیگیری قطع حقوق کارمندان به خاطر ضمانت بانکی

برخی از کارمندان و حقوق بگیران دولت گلایه می کنند چرا به خاطر ضمانت وام بانکی دوستان و آشنایان خود، حقوق شان قطع و ضبط می شود.

حقوق بازنشستگی چگونه محاسبه می شود؟

حقوق بازنشستگی چگونه محاسبه می شود؟

بطور کلی در سیستم های بیمه ای مورد اعمال در ایران ، حقوق بازنشستگی و وظیفه بر اساس متغیرهای ذیل محاسبه و تعیین می گردد .

با قوانین و مقررات مستمری از کارافتادگی بیشتر آشنا شویم

با قوانین و مقررات مستمری از کارافتادگی بیشتر آشنا شویم

تعاریف ازکارافتادگی در قانون تأمین اجتماعی

     ١- تعریف ازکارافتادگی کلی

طبق بند ١٣ ماده ٢ قانون : ” ازکارافتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار فرد بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از ٣/١  از درآمد قبلی خود را به دست آورد . ”

قوانین تامین اجتماعی برای بازگشت بیمه شده به کار چگونه است؟

قوانین تامین اجتماعی برای بازگشت بیمه شده به کار چگونه است؟

در قرارداد کار هرگاه انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود، و یا کارگاه به دلایلی قادر به ادامه فعالیت نباشد، تعلیق قرارداد کار به وجود می آید.

نحوه محاسبه حق بیمه و میزان آن چگونه است؟

نحوه محاسبه حق بیمه و میزان آن چگونه است؟

براساس قانون تأمین‌اجتماعی و ماده ۲۸، حق‌بیمه ۳۰درصد مزد یا حقوقی است که ۷درصد آن به عهده بیمه‌شده، ۲۰درصد به عهده کارفرما و ۳ درصد نیز به وسیله دولت تأمین می‌شود.

تفاوت بیمه اختیاری با بیمه اجباری در چیست؟

تفاوت بیمه اختیاری با بیمه اجباری در چیست؟

ازآنجاییکه فرد در بیمه اختیاری کارفرما ندارد بنابراین مزایای قانون کار به آنها تعلق نمی گیرد به طور مثال بیمه اختیاری مشمول بیمه بیکاری نمی‌شود به همین دلیل از بحث غرامت دستمزد ایام بیکاری نیز بهره‌مند نمی‌شوند.

ممنوعیت اضافه‌کاری در مشاغل سخت و زیان‌آور ممنوع!

ممنوعیت اضافه‌کاری در مشاغل سخت و زیان‌آور ممنوع!

مطابق ماده ۶۱ قانون کار کارفرما حق ارجاع کار اضافه به کارگران که کار سخت و زیان آور انجام می دهند ندارد، بنابراین حتی اگر کارگری که کار سخت و زیان آور انجام می‌دهد بخواهد خارج از ساعات موظفی کار اضافی انجام دهد، کارفرمای او باید از این اقدام جلوگیری کند.

غیبت با ترک کار چه تفاوتی دارد؟

غیبت با ترک کار چه تفاوتی دارد؟

هر ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی اسفند، بازار نقل و انتقال کارگران و کارمندان در مؤسسات و شرکت‌ها داغ می‌شود.

شرایط اصلی قرارداد کار کدامند؟

شرایط اصلی قرارداد کار کدامند؟

قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود. 

عواقب احتمالی عدم رعایت تعطیل روز جمعه برای کارفرمایان

عواقب احتمالی عدم رعایت تعطیل روز جمعه برای کارفرمایان

پرسش: به استناد ماده ۶۲ قانون کار، روز جمعه، روز تعطیل اجباری کارگران با استفاده از مزد است اما گاهی این ابهام برای کارفرمایان وجود دارد که

دریافت مالیات از سنوات کارگران غیر قانونی است

دریافت مالیات از سنوات کارگران غیر قانونی است

یکی از تخلفاتی که کارفرمایان در رابطه با کارگران در خصوص پرداخت حقوق و مزایا مرتکب می شوند بحث مزایای پایان کار یا همان حق سنوات است.

« 1 2 3 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics